Kontakt1

Elektronisk systemingeniør - Trondheim

Kontakt

ID til krysspublisert artikkel - studieveiledning

Studieveileder hjelper deg med:

  • informasjon om studieprogrammet
  • studieretningsvalg og videre studier
  • studieprogresjon
  • utenlandsopphold
  • permisjon
  • utfordringer i studiehverdagen
  • andre spørsmål om studiet

Send oss gjerne en e-post og eventuelt be om et møte.

Faglig veiledning for studenter

Faglig veiledning for studenter

Faglig veileder hjelper deg som allerede er student med:

  • studieretningsvalg
  • faglig godkjenning før og etter utveksling

Bunnlinje med strek


Se andre studieprogram ​​​​​​​