Geologi, Bachelorprogram, Trondheim

Arktisk geologi

– Studieretning

Arktisk geologi gis av Universitetsstudiene på Svalbard (UNIS - en stiftelse eid av de fire norske universitetene. UNIS tilbyr årsstudier (60 studiepoeng) i arktisk geologi, arktisk geofysikk, arktisk biologi og arktisk teknologi. Det stilles krav til forkunnskap for de forskjellig årsstudiene og emnene. Disse emnene kan inngå i en bachelorgrad. Det kan også tas avanserte emner som kan inngå i et mastergrad- eller dr.gradspensum etter nærmere avtale med veileder.

Fordypningen består av en obligatorisk del på 30 studiepoeng. Studentene tar emnene på Svalbard 3. år (5. og 6. semester) . For ytterligere emnetilbud ved UNIS, se Studiehåndbok.

Geologi, bachelorprogram

Oppbygning for studieretning Arktisk Geologi

Tabellen under viser oppbyggingen av bachelorstudiet i geologi for studieretningen Arktisk geologi.

Sem.

7,5 stp

7,5 stp

7,5 stp

7,5 stp

6 Vår

AG204 The Physical Geography of Svalbard

AG209 * The Tectonic and Sedimentary History of Svalbard 

5 Høst

AG211
Arctic Marine Geology

AG210 * The Quarternary and Glacial Geology of Svalbard

4 Vår GEOL1001
Historisk geologi
og paleontologi
TGB4150
Strukturgeologi, 
grunnkurs
TGB4165
Sedimentologi 
og Stratigrafi
Perspektivemne 


Blå felter er obligatorisk for studenter som ønsker å kvalifisere seg for opptak til videre masterstudiet i geologi etter endt bachelor.

* For studenter som velger studieretning Arktisk geologi er både AG209 og AG210 obligatorisk for opptak til masterstudiet. Disse erstatter obligatoriske fag TGB4185 og TGB4140 som er nødvendig for studenter fra de to andre studieretninger.

Wed, 06 Apr 2016 13:33:45 +0200

Spesialisering (Hovedprofil)

Hovedprofilen innen arktisk geologi har samme navn:

  • Arktisk geologi

Fordypningen skal bestå av 30 studiepoeng. Det er ett obligatorisk emne i hver hovedprofil. Se studiehåndboka for mer informasjon.

Etter endt bachelorstudium i geologi

Masterstudiet i Geologi (2-årig), se egen beskrivelse

Etter endt bachelorstudium kan en søke opptak til toårige masterstudier. Les mer om det å kvalifisere seg for opptak til masterstudiet i geologi.