Bachelorprogram 3-årig, Ålesund

Sykepleie

– Jobbmuligheter

Samfunnet har stort behov for sykepleiere nå og i fremtiden. Sykepleierutdanningen gir et sikkert yrke og gode jobbmuligheter. Du vil kunne jobbe både med behandling og omsorg, forebyggende og helsefremmende arbeid. Arbeidsområder kan være innen akuttmedisinsk behandling, rus og psykisk helse, barn og ungdom, eldre mennesker med sammensatte sykdomsbilder. Du kan jobbe innen privat og offentlig sektor, og du har mange muligheter for videreutdanninger og mastergrader. 

Med en bachelor i sykepleie blir du en klinisk dyktig og reflektert profesjonsutøver, som er kvalifisert for sykepleiefaglig arbeid i alle ledd av helsetjenesten.