Dokumentasjon av pedagogiske kvalifikasjoner ved søknad og ansettelse i vitenskapelig stilling ved NTNU

Veiledning for søkere

Dokumentasjon av pedagogiske kvalifikasjoner ved søknad og ansettelse i vitenskapelig stilling ved NTNU

Søkere til vitenskapelige stillinger ved NTNU, må redegjøre for pedagogiske kvalifikasjoner. Dette dokumenteres i en pedagogisk mappe der den utdanningsfaglige kompetansen fremstilles systematisk og samlet. Mappen skal bestå av en dokumentasjonsdel og en refleksjonsdel.

For vurdering av utdanningsfaglig kompetanse er kriteriene de samme uavhengig av stillingstype. For professor stilles det krav utover kravene til utdanningsfaglig basiskompetanse:

Kvalitetsutvikling i egen undervisning og veiledning over tid, bred erfaring med veiledning fortrinnsvis på master og ph.d.-nivå og deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap. Det forventes derfor at kriteriene i punkt 3, 4, 5 og 6 i oversikten under er oppfylt i større grad enn for førsteamanuensis.

1. Deltakelse i kurs og opplæring

Omfang og variasjon, samt betydning for søkerens egne undervisningstilnærmelser, av ulike kurs, både de som er fokusert på pedagogikk og de fra andre områder som søkeren har deltatt i.

2. Roller i høyere utdanning

Omfang og varighet av forskjellige utdanningsroller som søkeren har hatt i høyere utdanning (emne-ansvarlig, programansvarlig, nestleder utdanning etc.)

3. Undervisnings- og veiledningserfaring

Omfang og variasjon i undervisnings- og veiledningserfaring på bachelor-, master- og ph.d.-nivå.

4. Utdanningsfaglige bidrag

Omfang og variasjon av utdanningsfaglige bidrag i fagmiljøet, gjennom produksjon av undervisningsmateriell, lærebøker, konferansebidrag, vitenskapelige arbeider etc.  

5. Kritisk refleksjon

Kvaliteten i søkerens kritiske refleksjon knyttet til egen undervisning og veiledning gjennom integrasjon av egne erfaringer, tilbakemeldinger fra studenter, samtaler med kolleger og litteratur.

6. Utdanningsfaglig utvikling over tid

Progresjon i søkerens utdanningsfaglige utvikling over tid.

7. Undervisnings- og læringssyn

Tydelighet i og argumentasjon for søkerens undervisnings- og læringssyn.