Dokumentasjon av søkers pedagogiske kvalifikasjoner ved tilsetting i vitenskapelig stilling ved NTNU

Veiledning for søkere

Dokumentasjon av søkers pedagogiske kvalifikasjoner ved tilsetting i vitenskapelig stilling ved NTNU

Til hjelp i vurderingen av søkernes pedagogiske kvalifikasjoner, bes søkeren redegjøre for og dokumentere disse med utgangspunkt i følgende momentliste:

 

Pedagogisk utdanning

Universitetspedagogisk seminar eller annen pedagogisk utdanning;

  •  angi kursnavn, årstall, varighet, arrangør.

Undervisningserfaring

Erfaring fra undervisning ved universitet eller høgskole;

  • angi kursbetegnelse/fag, nivå, undervisningsform, varighet/antall timer.

Veiledningserfaring

Erfaring med individuell veiledning eller gruppeveiledning ved universitet eller høgskole;

  • angi nivå (hovedfag, dr.grad. o.l.), antall kandidater og aktuelt tidsrom.

Eksamensarbeid

Erfaring med eksamensarbeid ved universitet eller høgskole;

  • angi type eksamen (skriftlig, muntlig, praksis, annet),  fagbetegnelse/nivå, eksaminator/sensor, antall eksamener, antall kandidater.

Pedagogisk relaterte erfaringer

Arbeid med planlegging, utvikling av nye undervisningsopplegg, pedagogiske metoder, deltakelse i evaluering av pedagogisk relaterte problemstillinger;

  • angi type prosjekt, antall kurs, tidsrom, undervisningsformer.

Egne undervisningsopplegg

Egne undervisningsopplegg som er utarbeidet som forelesninger, kurs, seminarer o.l. ved universitet og høgskole;

  • angi type evaluering og eventuelt egen-evaluering.

Utvikling av læremidler

Læremidler som er utarbeidet på universitets- eller høgskolenivå (hovedforfatter eller medforfatter);

  • angi om det gjelder fagbok, kompendium (for hvilken målgruppe), populærvitenskapelig produksjon, annen type materiell, idéer o.l.

Pedagogisk utredningsarbeid

Deltakelse i sentralt, pedagogisk utredningsarbeid på nasjonal basis eller regional basis ved universitet eller høgskole.

Undervisningsadministrasjon

Erfaring fra undervisningsadministrasjon på universitets- eller høgskolenivå.

Vurdering av eget behov for pedagogisk videreutdanning

Egen vurdering av eget behov for videre utdanning i pedagogisk virksomhet på universitetsnivå.

Annet

Pedagogisk kompetanse eller pedagogisk relaterte og relevante erfaringer som ikke dekkes av momentene ovenfor.

Vedlegg og dokumentasjon

Vennligst dokumentér opplysningene gjennom f.eks. vitnemål, kursbevis, rapporter, planer, attester, eksamensoppgaver, illustrasjonsmateriell, lærebøker/kompendier e.l.