Aktiviteter og nyheter

Aktiviteter og nyheter

aktiviteter 2023

2023

 

Rein Ove Sikveland deltok med innlegg på konferansen 3rd World Conference on Cluttering, i Katowice, Polen, sammen med samarbeidspartnere i prosjektet «Å leve med løpsk tale» (finansiert av Stiftelsen Dam) 16.-17. september. 


Rein Ove Sikveland og Jeanette Hope deltok med innlegg på konferansen OFTI (områdesgruppen för forskning om tal och interaktion), ved Uppsala universitet, Sverige 21. – 22. september.


Omtale av bok om nordisk sakprosaforskning


Kristin ​​​​​​Halvorsen holdt inlegget Skriftlige samtaler i NAV: Samtaleanalytiske kategorier i analyse av digital, tekstbasert interaksjon. De norske interaksjonsdagene. Oslo. 5.-6. januar.


Kristin Halvorsen og Liv Bente Schellenberg Strømhaug deltok med innlegget ""How are you doing?" Inviting storytelling in written social work interaction" på WRAB VI – Writing Research Across Borders. Trondheim 18.-22. februar.


Heidi Gilstad har skrevet kronikken Samtaleroboten som KI-splainer sin egen eksistens i Khrono.


Ph.d.-kurs i samtaleanalyse

28. – 30. mars 2023 holdt NTNU/HF/ISL et PhD-kurs i samtaleanalyse (SPRÅK8886 Samtaleanalyse). Kurset ble organisert av fagpersoner ved SEKOM og Tegnspråk og tolking, med 24 deltakere fra 8 land (Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Belgia, Luxembourg, Storbritannia og Sveits). Sammensetningen var tverrfaglig, med PhD-kandidater fra ulike fagfelt inkludert språkvitenskap, i ulike språk inkludert tegnspråk, sosialt arbeid, logopedi, pedagogikk, helsekommunikasjon og ingeniørfag.

aktiviteter og nyheter 2022

2022

17. november 2022: Rein Ove Sikveland arrangerer fagdag om krisekommunikasjon, med lansering av boka "Crisis talk: negotiating with individuals in crisis” (Routledge, 2022), Fagdagen foregår digitalt (zoom), med inviterte profesjonsutøvere innen krise- og gisseforhandling, forskere på kommunikasjon og andre interesserte.


Omtale på Sakprosabloggen: Ny artikkel i Tidsskriftet Sakprosa: Hvordan snakker NAV med innbyggerne?


Kristin Halvorsen og Liv Bente Schellenberg Strømhaug holdt innlegget Responding to complaints in online written social work: Counsellors’ selective responses to service users på The 11th European Conference for Social Work Research i Amsterdam 6.-8. april.


Rein Ove Sikveland: Seminar ved Forum for tvisteløsning, UiO: Hvordan håndtere motstand hos parter i konflikt og krise? Et samtaleanalytisk perspektiv. 


Hana Gustafsson ledet panelet "Metaphorical Structuring of Critical Global Issues" under den 15de RaAM konferansen "The Social Impact of Metaphor" (21.-24. september). Panelet samlet en gruppe av fem forskere (NTNU: ISL og KULT, IFSP Brasil, University of Colorado Boulder USA) som tilsammen holdt 5 konferanseinnlegg og paneldebatt.

Målet var å drøfte hvordan forståelsen av globale utfordringer, som klimaendringer og COVID-19 pandemien, skapes og videreføres gjennom metaforisk språk. Hana bidro også med eget konferanseinnlegg som del av panelet.


Hana Gustafsson bidrar med en modul i EU prosjektet AquaExcel3.0, et felles prosjekt mellom NTNU Havrom og EATiP, en europeisk teknologiplattform. Modulen handler om viktige aspekter ved kommunikasjon av forskningsresultater og er basert på faglitteratur samt analyser av tidligere foredrag i prosjektet.


Gjesteforelesning av Hana Gustafsson ved College of Arts and Sciences, University of Colorado Boulder. Forelesningen handlet om tverrfaglige perspektiver på forståelser og kommunikasjon av klimaendringer, med søkelys på forskning i kognitiv lingvistikk og STS (vitenskaps- og teknologistudier).


Rein Ove Sikveland: Innlegg på konferansen «Conversation as a tool for professional practice» ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hvordan har samtaleanalytisk forskning om kriseforhandlinger hos politiet blitt brukt i opplæring av kriseforhandlere?


Rein Ove Sikveland har vært medforsker i prosjektet Trening av samtaleferdigheter i lærerutdanningen (CAiTE), fra 2018-2022.


Rein Ove Sikveland: Artikkel om kriseforhandlinger hos politiet «Preparing to talk: Behind-the-scenes planning between negotiators for subsequent communication with persons in crisis.». Artikkelen er publisert i det internasjonale tidsskriftet Journal of Pragmatics


2021

2021

Kristin Halvorsen og Gøril Thomassen Hammerstad  har bidratt med en artikkel i siste utgave av det nordiske tidsskriftet Språk och interaktion med tittelen «Mellom ansvarliggjøring og autonomi: Tilskriving av ansvar i interaksjon mellom brukere og veiledere i den norske arbeids- og velferdsetaten (NAV)». Tidsskriftet er åpent tilgjengelig på nett.


21. mai: Webinar med digital lansering av boka «Helsespråk», der Heidi Gilstad har skrevet to kapitler, om henholdsvis helsespråk og pandemikommunikasjon. (oppdateres)


19. april fant første møte i Nasjonalt redaksjonsråd for SNOMED CT (2021-) sted, der Heidi Gilstad er invitert av Direktoratet for e-helse til å delta sammen med nasjonale eksperter på helsespråk.


11. april var Heidi Gilstad i ekspertpanelet til Språksnakk på NRK P2, og snakket om helsekommunikasjon


8. mars: Kronikk av Gøril Thomassen Hammerstad (kandidat til NTNU-styret) hvor hun bl.a. peker på gode erfaringer gjennom pandemi-året som utfordrer NTNU som en topptung organisasjon: Sømløst og strømlinjeformet: Om ensretting, (over-) styring og faglig frihet. 


Ingrid Stock bidrar i nytt program i den utdanningsfaglige basiskompetansen (tidligere PEDUP) med en modul som skal tilbys både vår og høst: Skriving og læring – hvordan støtte studentenes skriveutvikling?


23. mars: Hana Gustafsson: Kurs om forskningskommunikasjon på doktorgradsnivå. Kurset er del av et omfattende Erasmus+ prosjekt Training the mindSET og er rettet mot utviklingen av en felles europeisk opplæringsplan i relevante ferdigheter for stipendiater i teknologiske fag.

NTNU er en av fire partnere, sammen med Technische Universität Berlin (TUB), Politechnika Warszawska (WUT), og Politecnico Milano (POLIMI). Kurset ble gjennomført via Teams, med 16 internasjonale deltakere (4 fra hver partneruniversitet).


6.mars 2021 ble sluttrapporten fra den forskningsbaserte evalueringen av «pakkeforløp for kreft» lansert. Forskere fra SINTEF, NTNU og NTNU Samfunnsforskning har deltatt. Heidi Gilstad har bidratt i forskningsprosjektet.


5. mars: Gøril Thomassen Hammerstad: Presentasjonen Perspektiver på språk og kommunikasjon på veilederseminar i regi av seksjon for tegnspråk og tolking ved ISL. Deltakere var veiledere for tegnspråks- og tolkestudenter, samt studenter på tredjeåret. Tilbakemeldingene i etterkant var positive og ga et inntrykk av at temaet var engasjerende og relevant for deltakerne.


4. -5. mars: Skrivefestival på Det virituelle biblioteket

  • Foredrag: Ingrid Stock: Skriveprosess – fra første tanker til leservennlig tekst
  • Foredrag: Parichehr Afzali: Argumentative writing
  • Tilbud om skrivehjelp i digitale rom (Ingrid Stock og Parichehr Afzali)

1. mars: Ingrid Stock: Digitalt skrivekurs for bachelorstudenter i bevegelsesvitenskap, NTNU.


Rein Ove Sikveland er medforfatter av boka Samtaleanalyse: En praktisk innføringden første boka som i sin helhet presenterer etnometodologisk samtaleanalyse (conversation analysis) på norsk. Boka passer særlig for studenter på master- og ph.-d.-nivå som skal utføre samtaleanalyse for første gang.


23.-24. februar: Rein Ove Sikveland ledet et todagers verksted om CARM-metoden («Conversation Analytic Role-play Method») sammen med Elizabeth Stokoe (Loughborough University, UK). Til stede, via Zoom, var 32 deltakere fra 10 land, inkludert Australia, Japan, USA/Hawaii, Storbritannia, Nederland, Sverige og Finland.    


2. og 16. februar: Ingrid Stock: Digitalt skrivekurs for masterstudenter fra ingeniørgeologi, NTNU.


Ellen Andenæs har deltatt i flere sendinger i Språksnakk på NRK Radio: 15.01: Språk i digitale møter og nettundervisning, 07.02: Lytterspørsmål spesial 1, 20.03: Lytterspørsmål spesial 2 og 30.04: Lytterspørsmål spesial 3.


11.-29. januar 2021 var Heidi Gilstad landsbyleder for heldigital Eksperter i team-landsby, med tema KOMMUNIKASJON (https://www.ntnu.no/eit/eit3005). Også i år ble læringsaktivitetene gjennomført med NAV som samarbeidspartner.


Les mer

Fra NTNU var det med deltakere fra både Institutt for språk og litteratur (ISL) og Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk (IV/IHB). Det den heterogene gruppa har til felles er at de jobber med prosjekt hvor samtaleanalytisk metode kan brukes som nøkkel til å forstå (språklig) samhandling i ulike profesjoner og hverdagsliv.

Kurset ble evaluert og tilbakemeldingene fra deltakerne var positive om både utbyttet og arrangementet.

Kurset er en videreføring av samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge (USN), og NTNU holder neste PhD-kurs i samtaleanalyse våren 2025.

Ph.d.-kurs i samtaleanalyse
Foto: NTNU

Logo SEKOM

Logo SEKOM

 

Faste arrangement:

Faste arrangement:

Skrivepunkt

Skrivepunkt

Skrivepunkt er et uformelt møtested for ansatte fra alle fag som har lyst til å snakke med andre om skriving – sin egen skriving eller studentenes. Vi møtes over en kopp kaffe, stiller spørsmål og deler egne erfaringer. Vi tar opp et forhåndsbestemt tema, i tillegg til eventuelle tema fra deltakerne.

Tema, rom og tid blir kunngjort på nettsiden.

Diskursseminar

Diskursseminar

Diskursseminaret er et tverrfaglig forum for interaksjonsforskere på tvers av institutter ved NTNU. 

2020

2020

Desember: Lansering av rapporten Nordic eHealth Benchmarking. Towards evidence informed policies . Den er skrevet av den nordiske forskergruppa for e-helse (NeRN), der Heidi Gilstad har deltatt siden 2012. NeRN jobber med mandat fra Nordisk Ministerråd.


9. desember: Som mangeårig landsbyleder for Eksperter i team (EiT) skrev Heidi Gilstad en kronikk i Universitetsavisa, der hun uttrykte sin bekymring om smittevern under EIT 2021. Eksperter i team- en risiko for korona? Universitetsavisa.


25. november: Ellen Andenæs har holdt et foredrag for Kunnskapstimen på NAV Trøndelag med tittelen "Ansvar, fag og følelser: utfordringer og ressurser i brukermøter på NAV." Ca. 100 NAV - ansatte deltok. 


12. november: Fagdag om afasi ved logopedi-seksjonen, med foredragsholdere fra Universitetet i Oslo, St. Olavs Hospital, og med inviterte logopeder fra Trondheimsområdet til stede.


12.-16. oktober: Skrivefestival på Det virituelle biblioteket

  • Workshop Skriveprosess: Ingrid Stock: Å holde skriving i gang
  • Foredrag: Parichehr Afzali: Argumentative writing
  • Tilbud om skrivehjelp i digitale rom (Ingrid Stock og Parichehr Afzali)

15. oktober: Ingrid Stock: Digitalt Workshop for internasjonale masterstudenter, NTNU: Structure and sections of a research paper (kursserie arrangert av Universitetsbiblioteket på Gløshaugen).


20. oktober: Gøril Thomassen Hammerstad: Kort omtale av den internasjonale konferansen Applied Lingusitics and Professional Practice (ALAPP) på sakprosasiden.no


16. og 17. september: SEKOM var vertskap for den internasjonale konferansen Applied Lingusitics and Professional Practice (ALAPP).

Innlegg fra SEKOM-ansatte: 

  • Ingrid Stock: The bachelor thesis as an unsettled practice – conflicts between professional intentions and institutional conditions

Mai 2020: Avslutning av prosjektet UTVEI (Utvikling av veiledningssamtaler i NAV), der forskerne har analysert samtaler mellom veiledere og brukere.

De to rapportene fra prosjektet blir mye brukt i internopplæring i NAV. Kristin Halvorsen og Ellen Andenæs har lagd hver sin videoressurs til kollegaveiledning i NAV, en om samtaleledelse i brukermøter og en om følelser og emosjonelt arbeid i brukermøter. Videoene er gjort tilgjengelige for NAV-veiledere landet over.


5. mars: Ingrid Stock: foredrag ved OsloMet: Skriving i studiene og studenters skriving: Hva vet vi og hvor vil vi? Seminaret var et tilbud for alle vitenskapelig ansatte/faglærere på OsloMet. Presentasjonen handlet om faglig stemme i akademisk skriving. Ingrid Stock presenterte undersøkelsen av skrivehandlinger og kildebruk i bacheloroppgaver fra sitt doktorgradsprosjekt.


20. og 27. februar: Ingrid Stock: Skrivekurs for masterstudenter fra ingeniørgeologi på Petroleumteknisk Senter, NTNU


25. februar: Skrivepunkt. Ingrid Stock: Tema Selvplagiering


Per Linell

2019

27.-29. november: Forskerkurset NORDPAL Applied Linguistics and Ethics arrangert i Trondheim.  


7. november: Heidi Gilstad var invitert foredragsholder på nasjonal forskningskonferanse om helsekompetanse.


21. august: Heidi Gilstad var invitert foredragsholder på kick-off for Helseplattformen med 400 deltakere i et av Norges største helseprosjekter - og den eneste eksternt inviterte foredragsholderen.


Fredag 13.juni: SEKOM Forum i samarbeid med Diskursseminaret og UTVEI-prosjektet. Tema: Samtaleledelse


3. juni: Møte i European eHealth Literacy Network i Oslo. Heidi Gilstad var med i organisasjonskomiteen, i samarbeid med kollegaer fra Københavns Universitet og Universitetet i Oslo. 


25. april: Besøk av professor emeritus Per Linell, Göteborgs universitet. Per er tidligere professor II, og det var en stor glede over å ha han tilbake på besøk.

Han holdt foredrag omkring to tema: Communicative Active Types: a comprehensive statement og Extending Theories of Dialogue and Dialogicality: 

Besøk av Per Linell

This lecture will cover various aspects of the theory of communicative activity types (CATs). In particular, I intend to comment on CATs as being meso-phenomena in interaction and social life, their relations to situations and situation types, their dimensions of interaction, framing, social ecology and raisons d´être, with particular reference to professional–client encounters. I hope to show a couple of clips from video-recordings of academic education in architecture studies (not professional–client interaction].

I will summarise (my version of) a comprehensive theory of dialogue in 15 points. Obviously, there will not be time enough for arguing all these points. Among the points I would like to emphasise particularly is the need to extend theories of dialogue and dialogicality to other forms of human sense-making than just verbal events in situated interaction (exemplified by conversations) and text events (including use of computers).

In addition, I would dwell on a number of points where (what I take to be an observationally and descriptively adequate) theory of dialogue will deviate from common assumptions about dialogue, such as partial and partially shared understandings (rather than complete mutual understandings), the occurrence of many forms of (partial or radical) monologised (rather than dialogised) activities, and asymmetrical (rather than symmetrical) interactions, the role of third parties (rather than just sender and addressed partner) in dialogue, double dialogicality (dialogue not only in situations but also within situation–transcending traditions), and the collapse of the conventional distinction of cognition and communication.

2019


1. mars: Artikkel om Skrivepress i Universitetsavisa: Her utsetter Alissa seg for frivillig skrivepress.


16. februar: Heidi Gilstad skrev, sammen med Sissel Rolness Lysklett i HEMIT, kronikken Tverrfaglig kommunikasjon får pasientforløp til å fungerepublisert i Dagens Medisin.


4. januar: Heidi Gilstad var invitert foredragsholder på fagdag ved Revmatologisk avdeling ved St.Olavs Hospital, der hun snakket om forsknings- og utviklingsprosjektet Smart digital helsekommunikasjon.


2018-SEKOM aktiviteter

2018

SEKOM oppretter nytt masterprogram

31. oktober: Nyheten om opprettelse om master i språk og kommunikasjon i profesjoner kom, med oppstart høsten 2019. 


Fredag 1.juni, 12-16: SEKOM Forum, Thon Hotel Prinsen: Bridging research and practice: Opportunities, challenges, and dilemmas in researcher-practitioner collaboration.


Fredag 2. november, SEKOM Forum, Litteraturhuset. Som en del av Sakprosafestivalen i Trondheim inviterer SEKOM til forelesning og paneldebatt med temaet: Skriftsamfunnet: deltakelse og mangfold i arbeids- og hverdagsliv.


Innlegg på forskningskonferanse

SEKOM på forskningskonferanse

17.-19. september: Forskningskonferansen The international and interdisciplinary conference on Applied Linguistics and Professional Practice (ALAPP) fant sted i Cardiff. SEKOMs Professor II, Srikant Sarangi var initiativtaker til konferansen fra 2011, og også i år arrangør. Flere SEKOM-ansatte bidro med forskningsforedrag:


SEKOM på ALAPP

Professor Gøril Thomassen Hammerstad: Negotiating Professional responsibility in client-counsellor interaction: Brought along and brought about role/relationships. Kristin Halvorsen andreforfatter. 

Professor II Srikant Sarangi  og Celia Roberts: Contributing to change when you are swimming against the current. 

Professor II Srikant SarangiConflict of interest’ vs conflation of interests in doing applied linguistics research

Førsteamanuensis Heidi GilstadExamining communication, information exchange and decision-making in surgical patient pathways.

Master Monica Rian presenterte resultater fra masteroppgaven: Information exchange and problem solving over the phone. A study of nurses' communication with patients during callback in a rheumatology department. Heidi Gilstad var veileder.

SEKOM of Fakta F - Sakprosafestivalen

Fakta F - Sakprosafestivalen

SEKOM var medarrangør av Fakta F - Sakprosafestivalen i Trondheim arrangert av Norsk faglitterær forfatter- og oversetter forening (NFFO) i samarbeid med Litteraturhuset i Trondheim, Kunsthall Trondheim og Den kulturelle spaserstokken.

Fredag 2. november: foredrag og panelsamtale om skriftspråkets rolle i det moderne samfunnet, og hvordan det stadig mer skriftbaserte samfunnet stiller nye krav – og gir nye muligheter – for deltakelse og medvirkning. Hvilke konsekvenser har det for oss som arbeidstakere og som borgere at samfunnet er stadig mer tekstbasert? 

Program 


Foredrag på COMET

Foredrag på COMET

Heidi Gilstad snakket om “Ethical issues concerning studies of communication in patient pathways” på Communication, Medicine, and Ethics Conference (COMET), 25.–27. juni in Birmingham, England.


Digital Life Norway Research School – 2nd Annual Conference

Digital Life Norway Research School – 2nd Annual Conference

The national research centre for transdisciplinary training and education within biotechnology, Digital Life Norway Research School, hosted its 2nd annual conference in Verdal between 30 May - 1 June.

The event attracted over 80 doctoral and postdoctoral researchers from all over Norway and Professor Srikant Sarangi opened the official conference programme with a well-received keynote speech titled Beneath the Holy Grail: Practising Interdisciplinarity across Peers

The national research centre for transdisciplinary training and education within biotechnology, Digital Life Norway Research School, hosted its 2nd annual conference in Verdal between 30 May - 1 June 2018. The event attracted over 80 doctoral and postdoctoral researchers from all over Norway and Professor Srikant Sarangi opened the official conference programme with a well-received keynote...

Taking his cue from the conference theme of how to present research within the scientific community, he talked about the conduct of collaborative interdisciplinary research and the challenges it poses when shared understandings and mutually interpretive repertoires cannot be taken for granted. He went on to discuss whether researchers are able to easily uproot themselves from disciplinary bases and/or biases in order to make interdisciplinary and interprofessional partnerships work, and concluded by stressing the growing need for dialogic collaboration between researchers and practitioners as interdisciplinary research in itself does not always translate into practical/societal relevance.

Workshop on Publishing in International Journals

Workshop on Publishing in International Journals

On 29-30 May 2018, Professor Srikant Sarangi led a workshop on publishing international journals that brought together 30 members of staff from across the NTNU faculties, who enjoyed two days of intense exploration of the ways in which ongoing research can be translated into publications in high-ranking international journals.

Workshop on Publishing in International Journals - Toggler

Drawing on his long-standing experience as editor of three journals, Srikant led the group through the key milestones of the publishing process – submission, peer review, revision and the final editorial decision. Participants were given access to authentic materials (original and revised manuscripts, reviewer reports and author-editor-reviewer correspondences) that illustrated some of the major reasons which underline the negative and positive outcomes concerning journal submissions. During the workshop, participants were eager to share and discuss their own publishing experiences, and their positive overall feedback proved the course to be highly relevant, inspiring and useful with Srikant as an engaging and readily accessible course leader.

Aktiviteter og nyheter - hovedartikkel

Leder workshop under MIE-konferansen

Heidi Gilstad ledet sammen med Heidi Enwald fra Universitetet i Oulo, Finland, en workshop om temaet: ”Re-defining eHealth Literacy for the 21st century. Discussing the evolution of the concept from different perspectives” under konferansen Medical Informatics Europe (MIE) – Building Continents of Knowledge in Oceans of Data: the Future of Co-Created eHealth i Gøteborg 24.–26. april. 


Foredrag på Trondsletten Habiliteringssenter

Gøril Thomassen Hammerstad holdt foredraget «Helsekommunikasjon med lekfolk. Muntlig og skriftlig kommunikasjon med pasienter og pårørende» for ansatte på Trondsletten habiliteringssenter 16. april. Gruppen med ansatte var tverrfaglig og bestod av yrkesgrupper som leger, psykologer, spesialpedagoger, vernepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sykepleiere, ernæringsfysiologer, sosionomer og sosialfaglige rådgivere.

I foredraget presenterte Gøril først perspektiver på helsekommunikasjon, med særlig fokus på kommunikasjon med foreldre og pårørende, og deretter så hun nærmere på eksempler på tekster som Trondsletten sender ut til foresatte.  


Disputas – Sindre Dagsland

Sindre Dagsland disputerte fredag 13. april 2018 med avhandlinga "Om å jakte på heffalomper – et metalingvistisk perspektiv på antatt reflekterende og antatt utforskende skriving i norsk og matematikk".

Dagsland har undersøkt korleis den teoretiske modellen Skrivehjulet fungerer for reflekterande og utforskande skriving i faga norsk og matematikk. Skrivehjulet er sentralt i det nasjonale forskingsprosjektet "Developing national standards for the assessment of writing. A tool for teaching and learning", eller "Normprosjektet". Avhandlinga hans gir perspektiv på utfordringar og moglegheiter ved å bruke denne modellen.


Foredrag for Kreftforeningen

Kreftforening holdt samling for brukerrepresentanter 7. og 8. april i Trondheim. Heidi Gilstad holdt foredraget "Kommunikasjon i brukerutvalg" 8. april.


Forskningsmøte om smart digital helsekommunikasjon

3. april deltok Heidi Gilstad på et forskningsmøte ved PLUS (Senter for pedagogikk, læring og undervisning) ved MH-fakultetet hvor hun snakket om temaet Smart digital helsekommunikasjon. PLUS-senteret ønsker å skape en møteplass for fagmiljø som forsker på undervisning og læring.


Foredrag om studenters skriving

Turi Marte Brandt Ånerud holdt foredraget Studenters skriving: Hvem tar ansvaret? under Kunnskap:kaffe på Universitetsbiblioteket Dragvoll 18. januar. Ønsker du å høre og se foredraget, ligger det ute som video på Youtube


2017


Sakprosafestivalen i Trondheim 25.–26. november

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) arrangerte i samarbeid med Litteraturhuset i Trondheim Sakprosafestivalen i Trondheim 25.–26. november 2017. 


Konferanse – Grep om skriveopplæring

Konferansen Grep om skriveopplæring: Innsikter frå ny forsking på skriving og vurdering ble arrangert på NTNU 1.–3. november 2017. Konferansen markerate avslutninga på det NFR-finansierte forskingsprosjektet Normprosjektet.

Hovudtalar på konferansen var professor Judy Parr, som bidro med perspektiv frå New Zealand, medan Caroline Liberg og Ellen Krogh oppsummerte konferansen i lys av nordisk skriveforsking.


Ny sakprosaprofessor og åpning

29. september 2017 ble åpningskonferansen for SEKOM arrangert. Vi feiret blant annet at Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) har finansiert et treårig professorat i sakprosa ved SEKOM i perioden 2017–2020.

Gøril Thomassen Hammerstad ble med dette den tredje sakprosaprofessoren i Norge, sammen med Anders Johansen (UiB) og Johan Tønnesson (UiO). 


Innvielsesforelesning fra åpningskonferansen

Vår professor II, Srikant Sarangi, holdt sin innvielsesforelesning Nurturing linguistic and communicative expertise in/for academic and professional sustainability til ære for førsteamanuensis emerita Nancy Lea Eik-Nes under åpninga av SEKOM 29. september 2017.


Åpningskonferanse for Senter for faglig kommunikasjon

Fredag 29. september 2017 ble NTNUs nye Senter for faglig kommunikasjon innviet med en åpningskonferanse! Et variert program med foredrag og diskusjoner om betydningen av faglig kommunikasjon og ekspertise i det moderne arbeidslivet og i høyere utdanning sto på agendaen. 


Lanseing av SEKOM-bloggen 

Senter for faglig kommunikasjon har fått sin egen blogg, SEKOM-bloggen. I bloggen presenterer vi hvem vi er, hva vi holder på med og hva vi brenner for: faglig kommunikasjon. 


Kurs – Approaching multilingualism

Årets NORDPAL-kurs fant sted i Jyväskylä, Finland, 24.–26. august 2017 og har temaet «Approaching multilingualism».  NORDPAL er The Nordic Doctoral and Postdoctoral Network of Applied Linguistics.


Kurs – Academic Writing Workshop

13. og 14. juni 2017 blir det arrangert et todagers kurs for ph.d.-kandidater ved NTNU om å skrive og publisere på engelsk. Foreleser er førsteamanuensis Nancy Lea Eik-Nes. 


Gjesteførelesing – Judith Langer: The National Study of Writing Instruction: A Four-Year Study

Judith Langer er professor ved University at Albany ved State University of New York. Ho er særleg opptatt av samanhengen mellom skriving, lesing og læring. I si gjesteførelesing 9. mai 2017 tok ho oss med inn i ein omfattande studie av arbeid med skriving i ulike fag i amerikanske klasserom. Målet med forelesninga var å invitere til kollegial diskusjon om skriveopplæring i ulike fag og mulige nye vegar for denne opplæringa. 


Keynote – The Communicative Basis of Professional Expertise

Srikant Sarangi, professor II ved SEKOM, holdt 26.april 2017 foredraget “The Communicative Basis of Professional Expertise” på symposiet “Trading Places, Creating Spaces: A Symposium in Honour of Chris Candlin”. Symposiet var en del av Asia-Pacific LSP & Professional Communication Conference 2017, Victoria University of Wellington, New Zealand. Se foredrag


Nytt læreverk – Global Visions

Daniel Weston har vært medredaktør for et nytt læreverk i internasjonal engelsk for Vg2/3, Global Visions. Læreverket består av lærebok, elevnettsted, lærernettsted og digitalbok.


Presentasjon på symposium – Conversation as a tool for professional practice

Marit Olave Riis-Johansen og Ellen Andenæs holdt 20. april 2017 presentasjonen "Exploring service user involvement: Managing communicative ideals in NAV couselling interviews" på symposiet Conversation as a tool for professional practice – An interdisciplinary CA-symposium on interaction and learning i regi av Høgskolen i Sørøst-Norge. UTVEI-prosjektet


Ny bok – Zero Emission Buildings

Nancy Lea Eik-Nes har sammen med Anne Grete Hestnes redigert boka Zero Emission Buildings. Boka samler publikasjoner som formidler åtte år med forskning på nullutslippshus. En viktig del av forskningen er basert på kommunikasjon på tvers av fag i forskjellige faser av byggeprosessen – fra planlegging til sluttføring og oppfølging med analyse av menneskers forhold til bygget i bruk. 


Plenumsforedrag på Norskkonferansen 2017

Ellen Andenæs holdt foredraget "Observere, delta, bidra? Språk, samtaler og læring" på Norskkonferansen 5.-6. april 2017, arrangert av Kompetanse Norge. Målgruppen for konferansen er lærere og ledere som jobber med norskopplæring for voksne innvandrere samt tospråklige lærere. Se opptak av foredraget


Innlegg på politiets fagseminar

Marit Olave Riis-Johansen holdt 23. mars 2017 en presentasjon på Fagseminar om vold i nære relasjoner ved Trøndelag politidistrikt. Innlegget het Kommunikative dilemmaer i innledningsfasen i avhør av voksne fornærmede. Deltakerne fra politiet fikk også anledning til å reflektere over egen samtaleledelse i avhør.​


Disputas – Johan Thomassen Hjulstad

Johan Thomassen Hjulstad forsvarte 3. mars 2017 doktorgradsavhandlingen «Embodied Participation In the Semiotic Ecology of a Visually-Oriented Virtual Classroom”. Avhandlingen er en mikroetnografisk studie av et fjernundervisnings-opplegg, hvor avansert videokonferanseteknologi ble brukt til å lage et virtuelt klasserom der elever lærer tegnspråk i fellesskap med andre elever.

Avhandlingen er et tilskudd til vår forståelse av undervisning og læring – visuelt-orienterte praksiser, deltakelse og identitetsarbeid – i nye teknologi-medierte omgivelser.

19 jan 2023