Aktiviteter og nyheter

Workshop om internasjonal publisering

Professor Srikant Sarangi holder en todagers workshop om å publisere i internasjonale tidsskrifter 29.–30. mai. Formålet er å undersøke hvordan forskning kan brukes i publikasjoner i høyrt rangerte internasjonale tidsskrifter. Påmelding og mer informasjon finnes i Læringsportalen. Påmeldingsfrist er 15. mai.


Foredrag om studenters skriving

Turi Marte Brandt Ånerud holdt foredraget Studenters skriving: Hvem tar ansvaret? under Kunnskap:kaffe på Universitetsbiblioteket Dragvoll 18. januar. Ønsker du å høre og se foredraget, ligger det ute som video på Youtube


Kurs om skriving i arbeidslivet

Mange av aktivitetene ved SEKOM er knyttet til akademisk skriving, men vi har også tilbud som er rettet mot arbeidslivet mer allment. Etter- og videreutdanningskurset Skriving på jobb – tekstutvikling, kommunikasjon og klarspråk er relevant for alle som har skriving som en del av jobben sin. Dette kurset er blitt svært godt mottatt av tidligere deltakere. Søknadsfristen er 19. januar. NTNU-ansatte for 25 prosent rabatt.


Sakprosafestivalen i Trondheim 25.–26. november

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) arrangerer i samarbeid med Litteraturhuset i Trondheim Sakprosafestivalen i Trondheim 25.–26. november. Under festivalen vil det bli både faglige og kunstneriske innslag. 


Konferanse – Grep om skriveopplæring

Konferansen Grep om skriveopplæring: Innsikter frå ny forsking på skriving og vurdering blir arrangert på NTNU, Campus Rotvoll i Trondheim 1.–3. november 2017. Konferansen markerar avslutninga på det NFR-finansierte forskingsprosjektet Normprosjektet. Hovudtalar på konferansen er professor Judy Parr, som vil bidra med perspektiv frå New Zealand, medan Caroline Liberg og Ellen Krogh oppsummerer konferansen i lys av nordisk skriveforsking.


Ny sakprosaprofessor og åpning

29. september arrangerte vi åpningskonferanse for SEKOM. Der feiret vi blant annet at Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) har finanisert et treårig professorat i sakprosa ved SEKOM i perioden 2017–2020. Gøril Thomassen Hammerstad ble med det den tredje sakprosaprofessoren i Norge, sammen med Anders Johansen (UiB) og Johan Tønnesson (UiO). 


Innvielsesforelesning fra åpningskonferansen

Vår professor II, Srikant Sarangi, holdt sin innvielsesforelesning Nurturing linguistic and communicative expertise in/for academic and professional sustainability til ære for førsteamanuensis emerita Nancy Lea Eik-Nes under åpninga av SEKOM 29. september.


Åpningskonferanse for Senter for faglig kommunikasjon

Fredag 29. september innvier vi NTNUs nye Senter for faglig kommunikasjon med en åpningskonferanse! Vi har et variert program med foredrag og diskusjoner om betydningen av faglig kommunikasjon og ekspertise i det moderne arbeidslivet og i høyere utdanning. Et bredt spekter av kollegaer og samarbeidspartnere er invitert, og noen av dem vil også dele sine erfaringer med undervisning og forskning på faglig kommunikasjon.


SEKOM-bloggen er lansert 

Senter for faglig kommunikasjon har fått sin egen blogg, SEKOM-bloggen. I bloggen ønsker vi å presentere hvem vi er, hva vi holder på med og hva vi brenner for: faglig kommunikasjon. Her kan du få oppdateringer med hva driver på med i det daglige. 


Kurs – Approaching multilingualism

Årets NORDPAL-kurs finner sted i Jyväskylä, Finland, 24.–26. august og har temaet «Approaching multilingualism». Frist for registrering er 30. juni. NORDPAL er The Nordic Doctoral and Postdoctoral Network of Applied Linguistics.


Kurs – Academic Writing Workshop

13. og 14. juni blir det arrangert et todagers kurs for ph.d.-kandidater ved NTNU om å skrive og publisere på engelsk. Foreleser er førsteamanuensis Nancy Lea Eik-Nes. Påmelding i Læringsportalen


Gjesteførelesing – Judith Langer: The National Study of Writing Instruction: A Four-Year Study

Judith Langer er professor ved University at Albany ved State University of New York. Ho er særleg opptatt av samanhengen mellom skriving, lesing og læring. I si gjesteførelesing 9. mai vil ho ta oss med inn i ein omfattande studie av arbeid med skriving i ulike fag i amerikanske klasserom. Målet med forelesninga er å invitere til kollegial diskusjon om skriveopplæring i ulike fag og mulige nye vegar for denne opplæringa. Arrangør er Institutt for lærarutdanning. 


Keynote – The Communicative Basis of Professional Expertise

Srikant Sarangi, professor II ved SEKOM, holdt 26.april foredraget “The Communicative Basis of Professional Expertise” på symposiet “Trading Places, Creating Spaces: A Symposium in Honour of Chris Candlin”. Symposiet var en del av Asia-Pacific LSP & Professional Communication Conference 2017, Victoria University of Wellington, New Zealand. Se Srikants foredrag


Nytt læreverk – Global Visions

Daniel Weston har vært medredaktør for et nytt læreverk i internasjonal engelsk for Vg2/3, Global Visions. Læreverket består av lærebok, elevnettsted, lærernettsted og digitalbok, og kommer ut 28. april.


Presentasjon på symposium – Conversation as a tool for professional practice

Marit Olave Riis-Johansen og Ellen Andenæs holder 20. april presentasjonen "Exploring service user involvement: Managing communicative ideals in NAV couselling interviews" på symposiet Conversation as a tool for professional practice – An interdisciplinary CA-symposium on interaction and learning i regi av Høgskolen i Sørøst-Norge. Dette er en presentasjon fra UTVEI-prosjektet


Ny bok – Zero Emission Buildings

Nancy Lea Eik-Nes har sammen med Anne Grete Hestnes redigert boka Zero Emission Buildings. Boka samler publikasjoner som formidler åtte år med forskning på nullutslippshus. En viktig del av forskningen er basert på kommunikasjon på tvers av fag i forskjellige faser av byggeprosessen – fra planlegging til sluttføring og oppfølging med analyse av menneskers forhold til bygget i bruk. 


Plenumsforedrag på Norskkonferansen 2017

Ellen Andenæs holdt foredraget "Observere, delta, bidra? Språk, samtaler og læring" på Norskkonferansen 5.-6. april, arrangert av Kompetanse Norge. Målgruppen for konferansen er lærere og ledere som jobber med norskopplæring for voksne innvandrere samt tospråklige lærere. Se opptak av Ellens foredrag


Innlegg på politiets fagseminar

Marit Olave Riis-Johansen holdt 23. mars en presentasjon på Fagseminar om vold i nære relasjoner ved Trøndelag politidistrikt. Innlegget het Kommunikative dilemmaer i innledningsfasen i avhør av voksne fornærmede. Deltakerne fra politiet fikk også anledning til å reflektere over egen samtaleledelse i avhør.​


Disputas – Johan Thomassen Hjulstad

Johan Thomassen Hjulstad forsvarte 3. mars 2017 doktorgradsavhandlingen «Embodied Participation In the Semiotic Ecology of a Visually-Oriented Virtual Classroom”. Avhandlingen er en mikroetnografisk studie av et fjernundervisnings-opplegg, hvor avansert videokonferanseteknologi ble brukt til å lage et virtuelt klasserom der elever lærer tegnspråk i fellesskap med andre elever. Avhandlingen er et tilskudd til vår forståelse av undervisning og læring – visuelt-orienterte praksiser, deltakelse og identitetsarbeid – i nye teknologi-medierte omgivelser.

Mon, 26 Feb 2018 14:10:19 +0100

Logo SEKOM

 

Faste arrangement:

Skrivesnakk

Skrivesnakk er et drop in-tilbud for studenter ved NTNU Dragvoll, hvor studenter veileder studenter i skriving. Ta med oppgava di og få hjelp av vår læringsassistent til å utvikle din tekst. Du kan enten komme alene eller som en gruppe, om dere er flere som jobber med samme oppgave.

Skrivepunkt

Skrivepunkt er et uformelt møtested for ansatte fra alle fag som har lyst til å snakke med andre om skriving – sin egen  skriving eller studentenes. Vi møtes over en kopp kaffe, stiller spørsmål og deler egne erfaringer. Vi har faste møtetider, siste onsdag i hver måned. Vi tar opp et forhåndsbestemt tema, i tillegg til eventuelle tema fra deltakerne.

Skrivenatt

Skrivenatt er et kveldsarrangement som arrangeres én gang i semesteret, hvor studenter på NTNU Dragvoll kommer og får hjelp til oppgaveskriving. Skrivenatt ble sist gang arrangert 3. oktober, og blir neste gang arrangert vårsemesteret 2018.

Diskursseminar

Diskursseminaret er et tverrfaglig forum for interaksjonsforskere på tvers av institutter ved NTNU. 

Masterverksted ISL

Masterverksted ISL er en studentinitiert møteplass for alle masterstudenter ved Institutt for språk og litteratur. Verkstedet er et sosialt og faglig initiativ i skrive- og forskningsprosessen, hvor studentene selv utvikler innholdet ut fra deres egne behov og ønsker.