Skrivepunkt

Skrivepunkt

Ansatte som deltar på Skrivepunkt

Alle ansatte ved NTNU har et forhold til skriving. Mange har både erfaringer og spørsmål, både knyttet til hordan de selv kan utvikle seg som skrivere eller hvordan de kan hjelpe sine studentene. Noen har lang erfaring med å inkludere skriving i emnene de underviser i, mens andre har behov for forslag om hvordan de kan i større grad bruke skriving i sine fag. Mens enkelte har lang erfaring med publisering, har andre nesten bare spørsmål. Noen har faglig ekspertise i skriving, mens andre føler de mangler kunnskap.

Er du interessert i å snakke om din egen eller dine studenters skriving? Skrivepunkt er et uformelt møtested der ansatte fra alle fag som har lyst til å snakke med andre om skriving kan møtes over en kopp kaffe/te og stille spørsmål eller fortelle om egne erfaringer.

Planen for møtene vil komme fortløpende.

Skrivepunkt høsten 2020

 

Dato og tid Møterom Tema
torsdag 29. oktober, kl. 14.15-15.45 Dragvoll, romD133 Hvordan gikk det med studentenes skriving og skriveveiledning under koronapandemien? Oppdaget vi nye måter å støtte studentenes skriving på?

Det er ingen påmeldingsplikt, men har du planer om å komme, sende gjerne en e-post til ingrid.stock@ntnu.no slik at vi har en idé om hvor mange som kommer. I e-posten kan du også melde fra om du har et spørsmål eller tema du vil at vi skal ta opp.

Velkommen til Skrivepunkt!

Logo SEKOM

Logo SEKOM