Kommunikasjon

Kommunikasjon

Illustrasjonsfoto med tekst: Kommunikasjon - i en stadig mindre verden. Verbal kommunikasjon, visuell kommunikasjon, infrastruktur, kommunikasjonsmidler, IKT, massemediaHvordan kommuniserer vi med hverandre i hverdagen og i arbeidslivet? Hvilke utfordringer er knyttet til  kommunikasjon? Hva betyr det for kommunikasjonen at vi i stadig større grad anvender digitale verktøy? I denne landsbyen vil du arbeide i et tverrfaglig team på 4-6 studenter, som sammen skal definere en relevant problemstilling innen temaet kommunikasjon, og utvikle et prosjekt basert på gruppens samlede kreativitet og kompetanse.  Et kommunikasjonsprosjekt kan dreie seg om verbal, visuell, eller digital kommunikasjon i ulike sammenhenger. 

Relevant kompetanse

Studenter fra de fleste fagområder ved NTNU vil kunne bidra til å skape spennende prosjekter i denne landsbyen.

Om landsbyen

Den viktigste aktiviteten mennesker gjør, er å kommunisere med andre.  I denne landsbyen vil studentene jobbe med problemstillinger som har med kommunikasjon å gjøre. Gruppene skal selv definere disse problemstillingene, og de kan gjøre det i samarbeid med en av de eksterne partnerne for landsbyen. 

05 sep 2019

Fakta om landsbyen - EIT3005

Emnekode: EIT3005
Landsbytittel: Kommunikasjon
Type: Intensiv
Språk: Norsk
Landsbyleder: Heidi Gilstad
Kontaktinformasjon: heidi.gilstad@ntnu.no
Undervises: Vår 2021

Infoboks nettpresentasjoner

Viktig informasjon om EiT:

  • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
  • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
  • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
  • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.