course-details-portlet

SPRÅK8886 - Samtaleanalyse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Dette kurset er egnet for ph.d.-kandidater som forsker på språklig interaksjon i profesjoner. Kurset gir grunnleggende ferdigheter i å transkribere og analysere interaksjon i samtaler, og setter samtaleanalytisk tilnærming inn i en videre teoretisk/metodologisk og forskningsetisk sammenheng.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten skal etter endt deltakelse ha oppnådd avansert kunnskap:

- om samtaleanalytisk forskning på profesjonell praksis

- om samtaleanalytisk tilnærming i analyser av språklig interaksjon i profesjoner

- om det metodologiske grunnlaget for samtaleanalysen («conversation analysis»; CA)

- om å samle inn og behandle autentisk samtalemateriale på en etisk forsvarlig måte

Ferdigheter

Kandidaten skal etter endt deltakelse kunne:

- transkribere og analysere språklig interaksjon i samtaler

- formulere og begrunne samtaleanalytiske observasjoner

- sammenligne samtaleanalytisk metodologi med diskursanalyse

- formulere forskningsspørsmål knyttet til analyser av samtaler i profesjoner

- utvikle ny kunnskap om profesjonell praksis basert på empiri

Generelle ferdigheter

Kandidaten kan:

- delta aktivt i diskusjoner om samtaleanalytisk tilnærming til språkvitenskapen, og til forskning på kommunikasjon i profesjoner.

- foreta etiske vurderinger knyttet til forskning i profesjonelle sammenhenger

Læringsformer og aktiviteter

Kurset kombinerer forelesninger og seminarer, muntlige presentasjoner og dataverksted for å bygge tekniske og analytiske ferdigheter i samtaleanalyse, samt for å reflektere over relevante teoretiske, metodologiske og forskningsetiske problemstillinger knyttet til samtaleanalyse.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse
  • Muntlig presentasjon

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter

Deltakelse på 3 seminardager og muntlige presentasjoner.

Etter kurset skal deltakerne levere et første utkast til en artikkel som bearbeider empiri med samtaleanalytisk tilnærming. Oppgaven bør være på 5000-7000 ord (+/-10%).

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til et ph.d.-program.

Kursmateriell

Opplyses om i god tid før kursstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Anvendt språkvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Det humanistiske fakultet

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU