Musikere ved NTNUs doktorpromosjon

Doktorpromosjon

Musikere ved NTNUs doktorpromosjon

2019

Trondhjems Studentersangforening
Ensemble OkAsiosion
NTNU Brassensemble

2018

NTNU Brassensemble
KvartalKvartetten
Trondhjems Studentersangforening
Milagro
Trio No Treble

2017

Trondhjems Studentersangforening
NTNU Brass
Lukas Zabulionis Trio

2016

Trondhjems Studentersangforening
Kvintett fra Institutt for musikk
NTNU kammerorkester


2015

Trondhjems Studentersangforening
Triunten
Sonavi
The Bovin Quartet


2014

Sturla Hauge og Kjetil André Mulelid
Trondhjems Studentersangforening


2013

Bror Magnus Tødenes


2012

Dag Mattis Kleppen


2011

Ola Kvernberg og Kirsti Huke


2010

Trondheim verdensmusikkensemble


2009

Frode Fjellheim


2008

Ingen festmusiker


Festtalere i perioden 1984 – 2007:

2007

Fotograf Morten Krogvold


2006

Historiker og professor i journalistikk, Guri Hjeltnes: "Universitetet, en spydspiss for ytringsfriheten?"


2005

Generalsekretær i Redd Barna, Gro Brækken: "Snipp, snapp, snute- du er ute"


2004

Festmusikere: Tu'ba som består av Live Maria Roggen og Lars Andreas Haug


2003

Thorvald Stoltenberg: "Verden, våren, vitenskapen og veien videre"


2002

Biskop Gunnar Stålsett: "Toleranse i dag"


2001

Direktør Gudmund Hernes: " ...noe er der som roper "Kom!"


2000

Direktør Kristin Clemet: "Cyberspace og arbeidslivet tar over"


1999

Professor Bernt Hagtvet: "Har universitetet politiske roller? "


1998

Professor Ole Didrik Lærum: "Universitetets tradisjon og fornyelse" vil Universitetet overleve?


1997

Professor Francis Sejersted: "Teknologi som kultur"


1996

Ambassadør Thorvald Stoltenberg: "En verden - en orden"


1995

Stortingsrepresentant Marit Nybakk: "Kunnskapssamfunnet - Universitetet iomstilling"


1994

Statssekretær Jan Egeland, UD: "Norge som fredsmegler"


1993

Professor Jon Bing: "Overrumplet av fremtiden: Universiteter og høgskoler som kunnskapsbedrifter"


1992

Direktør Jan Brockmann: "Et ønske om kulturelt nærvær. Universitetets plass i byens kulturliv"


1991

Direktør Kjell Grue, NHO: "Tiden til 1000-årsskiftet; vårt ansvar for kompetanseutvikling"


1990

Tidl. statsminister i Ungarn, Miklos Nemeth: "Eastern Europe towards Democracy" Studentleder Chai Ling: "Den kinesiske demokratibevegelsen"


1989

Direktør Ragnhild Sohlberg, NHO: "Livslang læring"


1988

Tidl. stortingspresident Guttorm Hansen: "Om visdom, kunnskap og nyheter"


1987

Professor Gudmund Hernes: "Universitetene på sadelpunktet"


1986

Prisdirektør Egil Bakke: "Entreprenører og byråkrater"


1985

Dr.philos. Brigt Jensen: "Vår tids helter"


1984

Statsråd Lars Roar Langslet: "En seier for den sunne fornuft"