bilde2023

Doktorpromosjonsseremoni i Aulaen, Hovedbygningen
Foto: Thor Nielsen / NTNU

Velkommen til d​​​oktorpromosjon

17. november 2023

Velkommen til d​​​oktorpromosjon


Bilder fra 17. november


Program 17. november

Program 17. november

Musikk

Trondhjems Studentersangforening | Dirigent: Håkon Teigen Lund

  • «Gaudeamus Igitur», arr.: Gavin David Lee

Akademisk prosesjon

Rekke 1 Rekke 2
Rektor Anne Borg Prorektor Marit Reitan
Æresdoktor Trond Petersen Prorektor Tor Grande
Æresdoktor Roland Span Prorektor Toril Hernes
MH - Fakultet for medisin og helsevitenskap ØK - Fakultet for økonomi
NV - Fakultet for naturvitenskap SU - Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
IE - Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk VM - NTNU Vitenskapsmuseet
IV - Fakultet for ingeniørvitenskap HF - Det humanistiske fakultet
AD - Fakultet for arkitektur og design  

Musikk etter prosesjon

Trondhjems Studentersangforening | Dirigent: Håkon Teigen Lund

  • «Vé No Velkomne Med Æra», arr.: Eva Holm Foosnæs

Kjære nye doktorer,

Gratulerer med dagen!

Siste halvår har 215 kandidater avlagt doktorgraden ved NTNU. Her i dag feirer vi 116 av dere.

Doktorpromosjonen er en av universitetets store festdager. Dette er en merkedag for hver enkelt av dere, for gjestene dere har med dere, og ikke minst for NTNU. Som rektor er jeg stolt, glad og ydmyk over å kunne dele denne høytidsstunden med dere. 

Det har aldri vært noen snarveier til en doktorgrad. Det handler om ambisjoner, det handler om hardt arbeid, det handler om å ha et mål og - aldri å slippe dette målet av syne.

Som det ble skrevet i stein i dette rommet for mer enn hundre år siden, over inngangen til biblioteket: Per aspera ad astra – gjennom motgang til stjernene.

Dere får snart overrakt doktordiplomet, det håndfaste beviset på at dere har oppnådd den høyeste akademiske utdanningen man kan få. Doktorgraden vil gi autoritet og tyngde til de synspunktene dere formidler. Forvalt den autoriteten godt!

Doktorgraden markerer også endt utdanning ved NTNU. Det betyr ikke at båndene til NTNU kuttes fra i dag. Tvert imot! Vi ser på dere som våre ambassadører, og en viktig del av vårt nasjonale og internasjonale nettverk.

La det ikke være tvil; dere er viktige for oss!

Og la meg tilføye: NTNU og det nettverket dere har bygd opp i årene hos oss, vil også være viktig for dere i årene som kommer.

Jeg håper dere vil opprettholde kontakten med NTNU i videre karriere. Og at dere framover både har lyst til, og faglig interesse av å engasjere dere på ulike måter inn mot våre fagmiljø.

Mer enn noe annet, er dere fra i dag ambassadører for kunnskap. Og det vet vi: Kunnskapen trenger gode ambassadører, i dag mer enn noen gang.

Verden er blitt et uroligere sted. Gamle konflikter har blusset opp med stor kraft i Midtøsten, og vi er vitne til ufattelige lidelser for sivilbefolkningen. Etter nærmere to år ser vi ennå ingen løsning på krigen i Ukraina.

Vi lever i en tid der det er reell tilbakegang i antall demokratier i verden. Vi ser også her hjemme at samhold settes på prøve av krefter som ønsker å hviske ut skillet mellom usannheter og fakta.

Alt dette er kraftige påminnelser om kunnskapens betydning. Kunnskap kan være forskjellen på velferd og fattigdom. I ytterste konsekvens; på liv og død. Og at vi aldri kan ta respekten for kunnskap for gitt. Like lite som vi kan ta respekt for menneskeverd og demokratiske verdier for gitt.

Stå opp for kunnskap, menneskeverd og demokratiske verdier med all den tyngden doktorgraden gir dere. Bidra til en åpen, kunnskapsbasert debatt og vær en tydelig motvekt til ukvalifisert synsing og kunnskapsløshet.

Gjennom pandemien, som dere ble sterkt preget av som doktorstudenter, vokste det fram økt bevissthet om forskningens betydning for samfunnet. Det er bra!

- Og ikke minst – ble det tydelig hvor viktig det er å samarbeide, både på tvers av fagdisipliner og landegrenser. De store samfunnsutfordringene kan bare løses ved tverrfaglig innsats.

Det gjelder også den største og mest akutte av dem alle: Klimaendringene og behovet for en mer bærekraftig utvikling. Målet om netto-null-utslipp i 2050 krever betydelig forskningsinnsats for å finne løsninger som ivaretar samfunnet og naturen og et godt og verdig liv for alle klodens innbyggere. Skal vi lykkes må løsningene være globale.

Forskningen kjenner heller ikke landegrenser. Samarbeidet med de aller beste fagmiljøene, uavhengig av geografi, er en forutsetning for å utvikle nye løsninger på morgendagens problemer.

Kunnskap gjør alltid en forskjell. For enkeltmennesker, for samfunn, for verden. På NTNU kaller vi det kunnskap for en bedre verden.

Hogne Lysne har gjennom sitt doktorgradsarbeid utviklet en metode som gjør nye solceller 50% mer effektive enn dagens.  Dette er et viktig kunnskapsbidrag for det grønne skiftet og et eksempel på at det gjennom forskning er mulig å finne mer effektive, fornybare energiløsninger, som vi er helt avhengige av.

Et annet eksempel er forskning av betydning for enkeltmennesker. Astrid Hyldbakk viser i sitt doktorgradsarbeid at innkapsling av cellegift i nanopartikler øker behandlingseffekten for pasienter med bukhulekreft. Dette er viktig kunnskap fordi kreft som sprer seg til bukhulen både er vanskelig å oppdage og behandle. De lovende resultatene fra doktorgraden hennes er derfor viktige nyheter for denne pasientgruppen.

Jeg skulle gjerne trukket fram resultatene til hver enkelt av dere. Bredden av forskningstemaene avhandlingene deres representerer, imponerer meg.  Alle dere som sitter her har gjennom arbeidet med doktorgraden bidratt med kunnskap som har betydning og utgjør en forskjell. Vi ved NTNU skal bygge videre på disse forskningsresultatene.

Kjære nye doktorer. Dere forvalter en formue! Kunnskap gir mennesker håp og muligheter.

Den kunnskapen dere har utviklet og formidler ut i samfunnet, vil være med å avgjøre hvordan morgendagens samfunn skal se ut.

Jeg ønsker dere alt godt og lykke til videre! Uansett hvor veien går herfra; fortsett med å skape Kunnskap for en bedre verden.  

Musikk

NTNU Brass

  • «Fanfare for a Procession», komponist: Claude Debussys

Professor Trond Petersen (født 1954) ved Universitetet i California, Berkeley har hatt en enestående internasjonal karriere som samfunnsforsker og har vært et viktig internasjonalt bindeledd spesielt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU. Han tok magistergrad i sosiologi i 1981 og doktorgraden ved universitetet i Wisconsin fem år senere.  I 1988 reiste han til Berkeley, hvor han i dag har sin hovedstilling. Han har gjennom nytenkende metoder og forskning vært viktig i å kaste lys over sammensatte temaer som har tatt for seg kjønnsforskjeller i arbeidsmarkedet og lønnsgapet mellom kjønn på samfunnsnivå. Mange, langt utenfor hans eget fagfelt, kjenner videre Petersens for hans verdifulle bidrag som akademisk brobygger. 

Petersen sto helt sentralt i etableringen av et stort tverrfaglig program for norske studenter for studieopphold ved UC Berkeley, som er blitt det største utvekslingsprogrammet mellom Norge og noe utenlandsk universitet. De siste 15 årene har mer enn 600 NTNU-studenter – fra de aller fleste fakultetene – studert ved UC Berkeley. Han var også en sentral drivkraft i å opprette det internasjonale forskningssenteret Peder Sather Center for Advanced Study i Berkeley. Dette er et forskningssamarbeid mellom Berkeley og norske utdanningsinstitusjoner som blant annet har lagt til rette for faglig interaksjon og integrasjon med UC Berkeleys internasjonalt anerkjente toppforskere.

Musikk

NTNU Brass

  • «Marcia - Für die Arche», komponist: Carl Philipp Emanuel Bach

Professor Roland Span (født 1963) fra Tyskland er en anerkjent forskningsleder innenfor termodynamikk. Professor Span er utdannet maskiningeniør ved Ruhr University Bochum der han avla doktorgraden i 1992. Han har bekledd ulike posisjoner innenfor akademia og næringsliv, og leder nå termodynamikk ved Ruhr University Bochum. Forskningen hans er av stor betydning blant annet innenfor områder som karbonfangst og lagring, transport av flytende naturgass samt produksjon av hydrogen.

Professor Span har også lagt ned en betydelig innsats i å koordinere internasjonalt forskningsarbeid og har vært en viktig aktør i forskningsmiljøene ved NTNU og SINTEF. Arbeidet hans med å utvikle mer presise modeller innenfor termodynamikk har gitt oss viktig innsikt som kan bidra til å realisere det grønne teknologiskiftet.

Musikk

Sara Fjeldvær

  • «Don´t Come Around», komponist og arr.: Sara Fjeldvær

Tale og utdeling av diplomer av prorektor for utdanning Marit Reitan

 

Dear new doctoral graduates! 

Congratulations! 

This is not an ordinary day. This is the day to celebrate your new academic status. Since you defended your dissertation, you have been allowed to add a three-letter abbreviation to your names. Three simple letters in our alphabet. But put together they form a powerful title – PhD. They signify high research qualifications and scientific integrity. They also prove that you have had the endurance that was needed to complete your PhD. 

One obstacle was of course the pandemic. Most of you have been working on your dissertation during periods of isolation and other restrictions. Anyway, how much struggle each one of you have experienced is only for you to know, and for me to speculate. One thing is nevertheless indisputable – a doctorate from NTNU does not come easy. And that is how it should be.

A doctorate is a door-opener to professional life at the highest level. It gives you the ability to focus on and solve problems that extend far beyond your selected academic specialization. It also gives you authority in several professional contexts - and it gives you responsibility. A responsibility to use your knowledge wisely and the privilege to contribute to a better society. 

· To take part in a professional world that is much more than papers and research. 

· To speak up and engage with society. 

· To debate, and to ask questions that otherwise might not have been asked. 

· Or to propose solutions that would not have been found without your ideas. 

I also urge you to lend your voice and advocate for those who need it most, and to stand up for issues where your knowledge can make a difference. Your search for new knowledge must not end with your PhD. I encourage you to keep on exploring. Collaborate with colleagues at home and abroad. Build networks. But, most important – stay curious. Curiosity is the key to innovation and progress. Never lose it!

I do believe that for many of you, your family and friends have been invaluable supporters. They have stood beside you and supported you, and by this, contributed to your success. Therefore, warm thanks to all the guests that are with you here on this important day.

Also, warm thanks to supervisors and colleagues here at NTNU for the support you have given in your roles. And not to forget partners you have collaborated with at other universities, research institutes, companies, the public sector and elsewhere. Good partnerships are crucial in creating doctoral work of high quality. Most of you have already left our university to start your career elsewhere. Some of you have also left Norway.

Whatever your choice of profession or wherever you go, I wish you all the best! And I hope to see you back here at NTNU soon.

Finally: As you receive your diplomas today, remember that you’re not just graduates – you are standard-bearers of knowledge. Knowledge for a better world!

And again - congratulations to you all!

 

You are all hereby promoted to doctors at the Norwegian University of Science and Technology, and are thereby granted jus docendi, or the right to lecture at NTNU.

I also declare the new doctors who are not present today to be promoted in absentia. 


Musikk

NTNU Brass

  • «Country Pictures - In the Church», komponist: Vassily Brandt

Trondhjems Studentersangforening | Dirigent: Håkon Teigen Lund

  • «Sjungom», komponist: Prins Gustaf av Sverige og Norge, arr.: Herman Sätherberg

Per Stian Monsås (f. 1990) jobber med grafikk og installasjon. Født og bosatt i Trondheim. Han er utdannet med en mastergrad fra Kunstakademiet i Trondheim. Verkene hans har blitt kjøpt inn av blant annet Hurtigrutens ekspedisjonsskip MS Roald Amundsen og Kjell Inge Røkkes REV Ocean.

Per Stian Monsås arbeider tar utgangspunkt i det hverdagslige, og i egne erfaringer og observasjoner. Det er gjennom abstraksjon av disse utgangspunktene, og et fokus på materialets og metodens egenskaper, som danner grunnlaget for Monsås’ uttrykk.
Hans verk inviterer til situasjoner og øyeblikk hvor det spilles på kroppens oppfattelse av det som befinner seg rundt oss og hvordan denne opplevelsen kan deles med andre.
Gjennom hans grafiske arbeider er sirkelen et element som gjentar seg. Sirkelen har en åpenhet og en uendelighet, men også kvaliteter som kan sees på som begrensende og lukket.
I mellom disse punktene åpnes det opp for et mylder av spenning hvor et nytt bilde kan ta form. Ofte basert på fenomener og følelsene knyttet til dem. Her komme de ulike delene sammen og utgjør en ny helhet.

ringer

​​​​​​​

NTNUs doktorgradsring lages av AVS Design.
NTNUs doktorgradsring