header 2022

Foto: Thor Nielsen / NTNU

Velkommen til d​​​oktorpromosjon

17. og 18. november 2022

Velkommen til d​​​oktorpromosjon

 • Sted: Aulaen, NTNU Hovedbygningen, Gløshaugen.​​​​​​​
 • Tid: Kl 12:00. Dørene åpner kl.11.00. Oppmøte senest kl.11.30​​​​​​​

 

Program 17. november

Program 17. november

Musikk

Trondhjems Studentersangforening | Dirigent: Daniel Zakarias Von Gertten

 • «Gaudeamus Igitur», Musikk: Gavin David Lee

Akademisk prosesjon

Rekke 1 Rekke 2
Rektor Anne Borg Prorektor Marit Reitan 
Patricia Lago NV - Fakultet for naturvitenskap
Prorektor Toril Hernes MH - Fakultet for medisin og helsevitenskap
ØK - Fakultet for økonomi SU - Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
AD - Fakultet for arkitektur og design

VM - NTNU Vitenskapsmuseet

IE - Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

HF - Det humanistiske fakultet

IV - Fakultet for ingeniørvitenskap  

Musikk ​e​​​tter prosesjon

Trondhjems Studentersangforening | Dirigent: Daniel Zakarias Von Gertten

 • «Gryning vid Havet" Musikk: Hugo Alfvén | Tekst: Sten Selander
 • «Hej, dunkom" Svensk folkevise Arr.: Vilhelm Svedbom

Rektor Anne Borg

Kjære nye doktorer

Torsdag17. november

Gratulerer med dagen!

Siste år har 396 avlagt doktorgraden ved NTNU.

Her i dag feirer vi 101 av dere. Det er en viktig markering og milepæl i livet for hver og en av dere, og en av årets virkelig store festdager her på NTNU. Som rektor er det med både stolthet og ydmykhet jeg deler denne stunden med dere.

Straks vil dere motta doktordiplomet, som et håndfast bevis på det dere har oppnådd; den høyeste akademiske utdanningen man kan få.
 

Doktorgraden vil gi autoritet og tyngde til de synspunktene dere formidler. Forvalt den autoriteten godt! 

Doktorgraden markerer også endt utdanning ved NTNU. Det betyr ikke at båndene til NTNU kuttes fra i dag. Tvert imot! Vi ser på dere som våre ambassadører, og en viktig del av vårt nasjonale og internasjonale nettverk.

La det ikke være tvil; dere er viktige for oss! Og, la meg tilføye: NTNU og det nettverket dere har bygd opp i årene hos oss, vil også være viktig for dere i årene som kommer.

Jeg håper dere vil opprettholde kontakten med NTNU i karrieren videre.  Og at dere framover både har lyst til, og faglig interesse av å engasjere dere på ulike måter inn mot våre fagmiljø.

Mer enn noe annet, er dere fra i dag ambassadører for kunnskap. Og det vet vi: Kunnskapen trenger gode ambassadører, i dag mer enn noen gang. Vi har lagt bak oss en pandemi. I stedet har vi fått en ny krig i Europa, i tillegg til pågående og nye konflikter en rekke steder i verden. Vi er vitne til politisk polarisering i en rekke land. Vi opplever en forsterket energikrise og en galopperende klimakrise.
Alt dette er en kraftig påminner om at kunnskap kan være forskjellen på velferd og fattigdom. I ytterste konsekvens; på liv og død. Og at vi aldri kan ta respekten for kunnskap for gitt. Like lite som vi kan ta respekt for menneskeverd og demokratiske verdier for gitt.

De er nære slektninger, og de trenger at vi står opp for dem.

Stå opp for kunnskap, menneskeverd og demokratiske verdier med all den tyngden doktorgraden gir dere. Bidra til en åpen, kunnskapsbasert debatt og vær en tydelig motvekt til ukvalifisert synsing og kunnskapsløshet.

Jeg er glad for at vi i dag ser en økende bevissthet om forskningens betydning for samfunnet. Og ikke minst - hvor viktig det er å samarbeide, både på tvers av fagdisipliner og landegrenser. De store samfunnsutfordringene kan bare løses ved tverrfaglig innsats.

Det gjelder også de største og mest akutte av dem alle: Klimaendringene og akselererende tap av naturmangfold. Å bekjempe fattigdom og urettferdighet, samtidig som man ivaretar naturmangfoldet for framtidige generasjoner.

Heldigvis kjenner forskningen heller ingen landegrenser. Samarbeidet med de aller beste fagmiljøene, uavhengig av geografi, er en forutsetning for å utvikle nye løsninger på morgendagens utfordringer. I et slikt samarbeid kan vi bygge videre på våre felles sosiale og kulturelle verdier og skape framtidas bærekraftige samfunn.

Kunnskap gjør alltid en forskjell. For enkeltmennesker, for samfunn, for verden. På NTNU kaller vi det kunnskap for en bedre verden.

Randi Grønnestad har i sitt doktorgradsarbeid vist hvordan det vi kaller perfluorerte stoffer, PFAS-er påvirker miljøet. Dette er mye brukte stoffer, blant annet i skismurning. Hennes arbeid viser hvordan stoffene distribueres i naturen rundt et skianlegg, og hvordan det påvirker arter som lever i dette miljøet.

Johannes Høydal Jensen har i sin tverrfaglige doktoravhandling innen data, nanoteknologi og fysikk vist hvordan nanomagnet-materialer kan kombineres med nye, ukonvensjonelle beregningsprinsipper. Dette for å kunne møte det som kanskje er den største utfordringen innen informasjonsteknologi, nemlig skalering av energiforbruk, samtidig som energiforbruket er bærekraftig.

Dette er to eksempler på kunnskap som gjør en forskjell. Mange flere kunne ha vært nevnt. Hver og en av dere har, gjennom arbeidet med doktorgraden, bidratt med kunnskap som vil ha betydning og utgjør en forskjell.  

Det har aldri vært noen snarveier til en doktorgrad. Det handler om ambisjoner, det handler om hardt arbeid, det handler om å ha et mål og om aldri å slippe det målet av syne. Som det ble skrevet i stein i dette rommet for mer enn hundre år siden, over inngangen til biblioteket: Per aspera ad astra  – gjennom motgang til stjernene.

I strategien vår sier vi at kunnskap gir mennesker muligheter og innflytelse, og et fundament for å ta gode valg. Kunnskap inspirerer og utfordrer, endrer holdninger, tankemåter og hvordan vi ser verden. Demokratiet vårt styrkes av en opplyst debatt.

Kjære nye doktorer. Dere forvalter en formue!
Den kunnskapen dere har utviklet og formidler ut i samfunnet, vil være med å avgjøre hvordan morgendagens samfunn skal se ut.
Jeg ønsker dere alt godt og lykke til videre! Uansett hvor veien går herfra; fortsett med å skape Kunnskap for en bedre verden.

Rektor
Anne Borg


Musikk

NTNU Brass: Georg Friedrich Händel, La Réjoussance  arr H.P.Stangnes        


Tale og begrunnelse for utdeling av NTNUs ærespris v/ rektor rektor Anne Borg

Årets ærespris er foreslått av Institutt for Klinisk og Molekylær medisin (MH), og går til en mann som i mange tiår har vist stor interesse for ny teknikk og innovasjon. Prisvinneren er født i Trondheim i 1943, og er utdannet siviløkonom fra Handelshøjskolen i København. Han er investor med eierinteresser i en lang rekke mellomstore norske selskaper.

Han har siden 1990-tallet hatt nær kontakt med NTNU. Han fattet blant annet interesse for fagmiljøet innen informatikk, noe som seinere skulle lede til etableringen av selskapet Fast.

Han var også en pådriver for å utvikle samarbeid mellom fagmiljøene i informatikk og molekylærbiologi ved NTNU. Han finansierte i tillegg det første professoratet i bioinformatikk i Norge.

Gjennom 20 har han bidratt med 35 millioner kroner til satsingen innenfor bioinformatikk og molekylærbiologi ved NTNU.

Finansieringen har bidratt vesentlig til forskningsaktiviteter og viktige forskningslaboratorier som brukes av forskere nasjonalt og internasjonalt. Hans rolle som pådriver og økonomisk bidragsyter har vært viktig for utvikling av bioinformatikk som fag ved NTNU, og medvirket til at NTNU har et ledende fagmiljø på dette området. Det har igjen hatt stor betydning for norsk industri, som har høstet internasjonal suksess.

Det er derfor en glede for meg å tildele denne hederen til en mann som gjennom mange år har utført samfunnsinnsats som er i tråd med NTNUs visjon om kunnskap for en bedre verden.

Årets ærespris går til Erik Must.


NTNUs ærespris Erik Must


Musikk

Aura strykekvartett:  W. A. Mozart. Divertemento in F, K.138: 3. Presto (2 min 10 sek) 


Erik Must Foto: Nordic News

Erik Must (f. 1943) er norsk investor, opprinnelig utdannet siviløkonom fra Handelshøjskolen i København.

Siden 1990-tallet har han hatt nær kontakt med NTNU og vist stor interesse for ny teknikk og innovasjon. Han fattet interesse for forskningen innen informatikk på søkealgoritmer som senere skulle lede til etableringen av selskapet Fast. Han var også en pådriver for å utvikle samarbeid mellom fagmiljøene i informatikk og molekylærbiologi og finansierte det første professoratet i bioinformatikk i Norge.

Gjennom 20 år ha han bidratt med 35 mill kr til satsingen bioinformatikk og molekylærbiologi på NTNU. Finansieringen har bidratt vesentlig til drift av forskning og viktige kjernefasiliteter som også brukes nasjonalt og internasjonalt. Hans rolle som katalysator og finansieringskilde har vært viktig for utvikling av bioinformatikk som fag ved NTNU og bidratt til at NTNU har blitt et ledende fagmiljø på dette området. Forslaget fremmes av Institutt for klinisk og molekylær medisin (MH). 

Erik Must har hatt stor betydning for fagmiljøene i molekylærbiologi og informatikk gjennom strategisk forsknings­finansiering av professorat og forskningsinfrastruktur. Det har igjen hatt betydning for norsk industri som har gjort internasjonal suksess. Også forskningsinfrastrukturen benyttes av norske og internasjonale miljøer.

Forslaget er fremmet av Institutt for klinisk og molekylær medisin (MH).  

 

Musikk

NTNU Brass: Henry Purcell,  Marche & Dance arr H.P.Stangnes       


Tale av forslagsstiller John Krogstie, Direktør NTNU Digital og professor i informasjonssystemer


NTNUs æresdoktor Patricia Lago


Musikk

Aura strykekvartett:  Anton Arensky, String quartet no. 2 in A minor, Op. 35: II variation


Patricia Lago

Patricia Lago (f. 1967) er professor ved Vrije Universiteit i Amsterdam der hun leder the Software and Sustainability Research Group.

Hun er en europeisk og internasjonal pioner innen programvareutvikling, programvarearkitektur og bærekraft. Hennes forskning har kommet til anvendelse på områder som smarte byer, digital transformasjon og digitalt helsevesen. Hun er et fremtredende medlem av det internasjonale forskningsfellesskapet der hun har vært involvert i mange internasjonale forskningsprosjekter, hatt ledende roller som redaktør for sentrale tidsskrift og leder av programstyrer for de viktigste internasjonale forskningskonferansene på fagområdet. Hun har utviklet nye masterprogram for å utdanne neste generasjon programvareutviklere med vekt på digital transformasjon og bærekraft. Lago er en viktig kvinnelig rollemodell på et ellers mannsdominert område.

Siden 2020 har hun ledet EU-nettverket for likestilling innen informasjonsteknologi. Lago har samarbeidet med NTNUs fagmiljø siden 1990-tallet som medforfatter, medlem av ph.d. bedømmelseskomiteer, gjesteforsker og rådgiver for forskningsprosjekter og søknader. Ved å utnevne henne til æresdoktor, mener fagmiljøet at det vil styrke og bekrefte NTNUs rolle som et ledende fagmiljø innen programvareutvikling.

Forslaget er fremmet av Institutt for datateknologi og informatikk (IE). 

Gratulasjoner til doktorene og utdeling av diplomer

Kjære nye doktorer.

I dag er en stolt dag, både for dere og for NTNU.

Gratulerer!

En doktorgrad fra NTNU er ingen lett oppgave. Det er hardt arbeid. Krevende og noen ganger: veldig frustrerende. Du skifter stadig fokus mellom målet langt der fremme – og utfordringene som må løses der og da.

Denne seremonien markerer at dere nå har gjennomført den høyeste utdanning man kan få ved et universitet. Og utdanning er verdt sin vekt i gull, uavhengig av land og verdensdeler.

Arbeidsgivere både fra offentlig og privat sektor har flere ganger understreket:

nytteverdien av gjennomføringskraften man tilegner seg ved å komme i mål med et doktorgradsprosjekt, og fordelen med den særegne kompetansen man tilegner seg med å løse komplekse problemer eller utviklingsoppgaver.

I dag er målet endelig nådd, og jeg håper dere har glemt fortvilelsen og frustrasjonen mange av dere sikkert har kjent på underveis. I dag er det tid for å kjenne på gleden og stoltheten. Det har dere virkelig gjort dere fortjent til. Nyt øyeblikket og nyt tanken på mulighetene som venter.

Jeg har lyst til å benytte anledningen til å hilse til de som er med dere doktorander hit i dag:

Familiemedlemmer og venner som tar del i denne markeringen. Mange av dere har på ulike vis bidratt til doktorgraden – Det er viktig for mange.

Så vil jeg takke alle øvrige vitenskapelig ansatte ved NTNU som har bidratt i samarbeid og veiledning. Og ikke minst alle partnere i næringsliv og offentlig sektor, og i akademia nasjonalt og internasjonalt. Slike partnerskap er avgjørende for høy kvalitet og relevans i doktorgradsarbeidet.

Så igjen til dere alle: Til lykke med dagen!

.........

You are all hereby promoted to doctors at the Norwegian University of Science and Technology, and are thereby granted jus docendi, or the right to lecture at NTNU.

I also declare the other doctors not present today to be promoted in absentia.


Musikk

 • NTNU Brass: Edvard Grieg, Hyldningsmarsj fra Sigurd Jorsalfare arr H.P.Stangnes       
 • Trondhjems Studentersangforening «Studentsång», tekst Herman Sätherberg, comp. Prins Gustaf, dir. Daniel Zakarias Von Gertten

Når seremonien er over, er det fotografering av prosesjonen.

Etter at det offisielle programmet avsluttes, ønskes alle gjestene velkommen til enkel mottakelse i Rådssalen og Aulaen.

 

Kunstverket

Collagen som følger diplomet er utført av Maja Nilsen.

Collagen som følger diplomet, er utført av Maja Nilsen.
 
Maja Nilsen (f. 1978) er billedkunstner, scenograf og kostymedesigner født i Klæbu og bosatt i Oslo. Hun har en bachelor -og mastergrad fra Kunstakademiet i Trondheim og National College of Art and Design i Dublin (2000-05).
 
Maja Nilsen arbeider tverrfaglig i spennet mellom billedkunst og scenekunst. Hennes prosjekter strekker seg fra store produksjoner som utsmykninger, scenografier med kostymer til verk som vokser frem på atelieret som collage, maleri og skulpturer. Gjennomgående for mange verk er at hun bruker collageteknikken som metode. Fra et voksende arkiv av gamle bøker og blader, klipper og arrangerer Nilsen små og store papirbiter med tilfeldighetslogikken som metode. Prosessen er intuitiv og langtekkelig, og det gjelder å finne visuelle uventede og interessante kombinasjoner. Denne teknikken gjør at hun kan omorganisere verden, bygge bilder lag for lag og skape tilstander som er poetiske og udefinerbare. Ved å klippe ut elementer fra sin opprinnelige sammenheng må man klare å se materialet med nye øyne for deretter å gi dem ny betydning, og gjenkjenne verdien av betydningene som oppstår i den nye komposisjonen.

Program 18. november

Program 18. november

Musikk

Trondhjems Studentersangforening | Dirigent: Daniel Zakarias Von Gertten

 • «Gaudeamus Igitur», Musikk: Gavin David Lee

Akademisk prosesjon

Rekke 1 Rekke 2
Rektor Anne Borg Prorektor Marit Reitan 
Stephen Harrison Prorektor Toril Hernes
Dierk Raabe Viserektor Annik M. Fet
ØK - Fakultet for økonomi NV - Fakultet for naturvitenskap
AD - Fakultet for arkitektur og design MH - Fakultet for medisin og helsevitenskap
IE - Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk SU - Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
IV - Fakultet for ingeniørvitenskap

VM - NTNU Vitenskapsmuseet

 

HF - Det humanistiske fakultet

Musikk ​e​​​tter prosesjon

Trondhjems Studentersangforening | Dirigent: Daniel Zakarias Von Gertten

 • «Gryning vid Havet" Musikk: Hugo Alfvén | Tekst: Sten Selander
 • «Hej, dunkom" Svensk folkevise Arr.: Vilhelm Svedbom

Rektor Anne Borg

Kjære nye doktorer

Fredag18. november

Kjære nye doktorer. Gratulerer med dagen!

Siste år har 396 avlagt doktorgraden ved NTNU. Her i dag feirer vi 132 av dere, og setter samtidig en ny rekord. Så mange nye doktorer har nemlig aldri vært samlet på én gang her i Aulaen, til denne høytidelige seremonien.

Det er en viktig markering og milepæl for hver og en av dere, og en av årets virkelig store festdager her på NTNU. Som rektor er det med både stolthet og ydmykhet jeg deler denne stunden med dere.

Straks vil dere motta doktordiplomet, som et håndfast bevis på det dere har oppnådd; den høyeste akademiske utdanningen man kan få. Doktorgraden vil gi autoritet og tyngde til de synspunktene dere formidler. Forvalt den autoriteten godt! Doktorgraden markerer også endt utdanning ved NTNU.

Det betyr ikke at båndene til NTNU kuttes fra i dag. Tvert imot! Vi ser på dere som våre ambassadører, og en viktig del av vårt nasjonale og internasjonale nettverk. La det ikke være tvil; dere er viktige for oss! Og la meg tilføye: NTNU og det nettverket dere har bygd opp i årene hos oss, vil også være viktig for dere i årene som kommer. Jeg håper dere vil opprettholde kontakten med NTNU i karrieren videre. Og at dere framover både har lyst til, og faglig interesse av å engasjere dere på ulike måter inn mot vårt fagmiljø.

Mer enn noe annet, er dere fra i dag ambassadører for kunnskap. Og det vet vi: Kunnskapen trenger gode ambassadører, nå mer enn noen gang. Vi har lagt bak oss en pandemi. I stedet har vi fått en ny krig i Europa, i tillegg til pågående og nye konflikter en rekke steder i verden. Vi er vitne til politisk polarisering i mange land. Vi opplever også en forsterket energikrise og en galopperende klimakrise. Alt dette er en kraftig påminner om at kunnskap kan være forskjellen på velferd og fattigdom. I ytterste konsekvens; på liv og død. Og at vi aldri kan ta respekten for kunnskap for gitt. Like lite som vi kan ta respekt for menneskeverd og demokratiske verdier for gitt. De er nære slektninger, og de trenger at vi står opp for dem.

Stå opp for kunnskap, menneskeverd og demokratiske verdier med all den tyngden doktorgraden gir dere. Bidra til en åpen, kunnskapsbasert debatt og vær en tydelig motvekt til ukvalifisert synsing og kunnskapsløshet.

Jeg er glad for at vi ser en økende bevissthet om forskningens betydning for samfunnet. Og ikke minst - hvor viktig det er å samarbeide, både på tvers av fagdisipliner og landegrenser. De store samfunnsutfordringene kan bare løses ved tverrfaglig innsats. Det gjelder også de største og mest akutte av dem alle: Klimaendringene og akselererende tap av naturmangfold. Å bekjempe fattigdom og urettferdighet, samtidig som man ivaretar naturmangfoldet for framtidige generasjoner. Heldigvis kjenner forskningen heller ingen landegrenser.

Samarbeidet med de aller beste fagmiljøene, uavhengig av geografi, er en forutsetning for å utvikle nye løsninger på morgendagens utfordringer. I et slikt samarbeid kan vi bygge videre på våre felles sosiale og kulturelle verdier og skape framtidas bærekraftige samfunn. Kunnskap gjør alltid en forskjell. For enkeltmennesker, for samfunn, for verden. På NTNU kaller vi det kunnskap for en bedre verden. Håkon Magnar Skogstad har brukt sitt doktorgradsarbeid til å forske på framføringspraksis i klaververker fra romantikken og impresjonismen.

Arbeidsmetoden består i å kopiere, rekonstruere og kroppsliggjøre de historiske innspillingene i så stor grad at det er mulig å spille synkront med originalopptaket. Kunnskapen vil kunne bidra til å utvikle nye tolkninger og utgjøre et viktig bidrag innenfor feltet historisk framføringspraksis. Ingrid Vik Bakken har i sin doktoravhandling undersøkt kvinners deltagelse i ikke-voldelig motstandsarbeid. Dette er kvinner som opponerer mot krig og okkupasjon, men også mot autoritære regimer. Hennes arbeid viser at det er mange forhold som hindrer kvinner fra å delta i motstandsarbeid. Fra rigide kjønnsroller til seksuell vold, som brukes systematisk i mange regimer. Dette er to eksempler på kunnskap som gjør en forskjell. Mange flere kunne ha vært nevnt. Hver og en av dere har, gjennom arbeidet med doktorgraden, bidratt med kunnskap som har betydning og utgjør en forskjell.

Det har aldri vært noen snarveier til en doktorgrad. Det handler om ambisjoner, det handler om hardt arbeid, det handler om å ha et mål og om aldri å slippe det målet av syne. Som det ble skrevet i stein i dette rommet for mer enn hundre år siden, over inngangen til biblioteket: Per aspera ad astra – gjennom motgang til stjernene. I strategien vår sier vi at kunnskap gir mennesker muligheter og innflytelse, og et fundament for å ta gode valg. Kunnskap inspirerer og utfordrer, endrer holdninger, tankemåter og hvordan vi ser verden. Demokratiet vårt styrkes av en opplyst debatt. Kjære nye doktorer. Dere forvalter en formue!

Den kunnskapen dere har utviklet og formidler ut i samfunnet, vil være med å avgjøre hvordan morgendagens samfunn skal se ut. Jeg ønsker dere alt godt og lykke til videre! Uansett hvor veien går herfra; fortsett med å skape Kunnskap for en bedre verden.

Rektor
Anne Borg

Musikk

NTNU Brass: Georg Friedrich Händel, La Réjoussance  arr H.P.Stangnes     


Tale fra forslagsstiller Thea Selliaas Thorsen


NTNU æresdoktor Stephen Harrison


Musikk

Aura strykekvartett:  Anton Arensky, String quartet no. 2 in A minor, Op. 35: II variation


Stephen Harrison

Stephen Harrison (f. 1960) – latin og klassiske studier.  Harrison er professor ved Oxford University.

Han har siden 1990-tallet vært en verdensledende forsker på antikkens litteratur og tradisjon der han bl.a. har løftet fram nye innfallsvinkler og forfatterskap for det internasjonale forskningsfellesskapet.

Fra sin base i Oxford har han delt sin kompetanse som gjesteforsker ved universiteter på seks kontinenter, som medlem av vitenskapsakademier i Europa, Italia, Polen og Norge, og som medlem av fagråd for forskningssøknader og redaksjonsråd for publikasjoner. For NTNUs Institutt for historiske og klassiske studier og Institutt for språk og litteratur har han gjennom flere år vært en døråpner til Oxford University for deres forskere og studenter. Han har vært professor II, biveileder til flere ph.d.-kandidater og bidratt til at forskningsresultater fra NTNU har fått innpass i topp-rangerte publikasjonskanaler.

I 2020 donerte han store deler av sitt private bibliotek til NTNU Universitetsbiblioteket.

Forslaget er fremmet av Institutt for historiske og klassiske studier (HF).      

Musikk

NTNU Brass: Henry Purcell,  Marche & Dance arr H.P.Stangnes       


Tale fra forslagsstiller Knut Marthinsen


NTNUs æresdoktor Dierk Raabe


Musikk

Aura strykekvartett:  Anton Arensky, String quartet no. 2 in A minor, Op. 35: II variation


Dierk Raabe

Dierk Raabe (f. 1965) – materialteknologi.

Raabe er direktør for et forskningsinstitutt ved Max-Planck-Institut für Eisenforschung i Düsseldorf og professor ved RWTH Aachen.

Han er blant verdens ledende forskere på sitt felt. I forskningen bruker han avanserte karakterisering- og simuleringsteknikker for å utvikle materialer med forbedrede egenskaper.

I senere år har han vært opptatt av hvordan man kan utvikle mer bærekraftige prosesser for materialframstilling, legge til rette for mer resirkulering, samt utvikle materialer med lengre levetid.

Han har fått en rekke utmerkelser bl.a. tysk vitenskaps høyeste utmerkelse Leibniz-Award, og han har mottatt to ERC Advanced Grants. Materialforskningsmiljøene ved NTNU har kjent Raabe siden 1990-tallet og han har besøkt og gitt gjesteforelesninger her flere ganger. Våre fagmiljø bruker også programvare som han har vært en av hovedarkitektene bak. Han er medlem av den internasjonale vitenskapelig rådgivningskomiteen for SFI PhysMet. Utnevnelsen vil bidra til å forsterke samarbeidet med Raabe og hans kollegaer ved Max-Planck-Institut fûr Eisenforschung. Bærekraftig produksjon og bruk av materialer er et viktig satsingsområde for NTNU og norsk industri.

Forslaget ble  fremmet av Institutt for materialteknologi og Institutt for fysikk (NV).

Gratulasjoner til doktorene og utdeling av diplomer

Kjære nye doktorer.

I dag er en stolt dag, både for dere og for NTNU.

Gratulerer!

En doktorgrad fra NTNU er ingen lett oppgave. Det er hardt arbeid. Krevende og noen ganger: veldig frustrerende. Du skifter stadig fokus mellom målet langt der fremme – og utfordringene som må løses der og da.

Denne seremonien markerer at dere nå har gjennomført den høyeste utdanning man kan få ved et universitet. Og utdanning er verdt sin vekt i gull, uavhengig av land og verdensdeler.

Arbeidsgivere både fra offentlig og privat sektor har flere ganger understreket:

nytteverdien av gjennomføringskraften man tilegner seg ved å komme i mål med et doktorgradsprosjekt, og fordelen med den særegne kompetansen man tilegner seg med å løse komplekse problemer eller utviklingsoppgaver.

I dag er målet endelig nådd, og jeg håper dere har glemt fortvilelsen og frustrasjonen mange av dere sikkert har kjent på underveis. I dag er det tid for å kjenne på gleden og stoltheten. Det har dere virkelig gjort dere fortjent til. Nyt øyeblikket og nyt tanken på mulighetene som venter.

Jeg har lyst til å benytte anledningen til å hilse til de som er med dere doktorander hit i dag:

Familiemedlemmer og venner som tar del i denne markeringen. Mange av dere har på ulike vis bidratt til doktorgraden – Det er viktig for mange.

Så vil jeg takke alle øvrige vitenskapelig ansatte ved NTNU som har bidratt i samarbeid og veiledning. Og ikke minst alle partnere i næringsliv og offentlig sektor, og i akademia nasjonalt og internasjonalt. Slike partnerskap er avgjørende for høy kvalitet og relevans i doktorgradsarbeidet.

Så igjen til dere alle: Til lykke med dagen!

.........

You are all hereby promoted to doctors at the Norwegian University of Science and Technology, and are thereby granted jus docendi, or the right to lecture at NTNU.

I also declare the other doctors not present today to be promoted in absentia.


Musikk

 • NTNU Brass: Edvard Grieg, Hyldningsmarsj fra Sigurd Jorsalfare arr H.P.Stangnes       
 • Trondhjems Studentersangforening «Studentsång», tekst Herman Sätherberg, comp. Prins Gustaf, dir. Daniel Zakarias Von Gertten

Når seremonien er over, er det fotografering av prosesjonen.

Etter at det offisielle programmet avsluttes, ønskes alle gjestene velkommen til enkel mottakelse i Rådssalen og Aulaen.

​​​​​​​Mat fra To rom og kjøkken


Soyamarinert ørret fra Rørvik med soya- sesam emulsjon, risperler.

Vårløk, fisk, soya, sesam, egg, sennep


Lårfilet av Kylling fra Yterøy med hoisinsaus, gressløk soya, sesam, hvete


Langtidsbraisert høyrygg av storfe med syltet rødløk og jalapeno sulfitt


Stekte småpoteter fra Frosta med aioli og paprikasaus

egg, sennep

Pastasalat med pesto og tomat

hvete, melk, egg


Coppaskinke fra Tind


Høvding Sverre fra Orkladal Ysteri

melk


Nystekt Brød

hvete


Urtemajones

egg, sennep


Dessert

Ferskostkrem med bær og karamelliserte hvit sjokolade


Kunstverket

Collagen som følger diplomet er utført av Maja Nilsen.

Collagen som følger diplomet, er utført av Maja Nilsen.
 
Maja Nilsen (f. 1978) er billedkunstner, scenograf og kostymedesigner født i Klæbu og bosatt i Oslo. Hun har en bachelor -og mastergrad fra Kunstakademiet i Trondheim og National College of Art and Design i Dublin (2000-05).
 
Maja Nilsen arbeider tverrfaglig i spennet mellom billedkunst og scenekunst. Hennes prosjekter strekker seg fra store produksjoner som utsmykninger, scenografier med kostymer til verk som vokser frem på atelieret som collage, maleri og skulpturer. Gjennomgående for mange verk er at hun bruker collageteknikken som metode. Fra et voksende arkiv av gamle bøker og blader, klipper og arrangerer Nilsen små og store papirbiter med tilfeldighetslogikken som metode. Prosessen er intuitiv og langtekkelig, og det gjelder å finne visuelle uventede og interessante kombinasjoner. Denne teknikken gjør at hun kan omorganisere verden, bygge bilder lag for lag og skape tilstander som er poetiske og udefinerbare. Ved å klippe ut elementer fra sin opprinnelige sammenheng må man klare å se materialet med nye øyne for deretter å gi dem ny betydning, og gjenkjenne verdien av betydningene som oppstår i den nye komposisjonen.

ringer

​​​​​​​

NTNUs doktorgradsring lages av AVS Design.
NTNUs doktorgradsring