NTNUs ærespris

NTNUs ærespris

Æresprisen 2022, 2019, 2018

2023

Alf Bjørseth

NTNUs ærespris 2023 er tildelt forsker og entreprenør Alf Bjørseth, for hans betydelige bidrag til norsk industri og utvikling av fornybar energi i flere norske bedrifter.

Rektor Anne Borg delte ut æresprisen ved NTNUs doktorpromosjon 10. mars 2023.

Flere bilder fra 2023

2022

Erik Must

Erik Must, foto

NTNUs ærespris 2022 er tildelt investor Erik Must, pådriver og støttespiller i utviklingen av bioinformatikk ved NTNU.

Rektor Anne Borg og Erik Must, foto

Rektor Anne Borg delte ut æresprisen ved NTNUs doktorpromosjon 17. november 2022.

Flere bilder fra 2022

2019

Steinar Sælid

Steinar Sælid, foto

NTNUs ærespris 2019 er tildelt forsker og gründer Steinar Sælid, for hans betydelige bidrag til norsk industri og utvikling av kjerneteknologi for hovedprodukter i flere norske bedrifter.

Steinar Sælid og konstituert rektor Anne Borg, foto

Tidligere konstituert rektor Anne Borg delte ut æresprisen ved NTNUs doktorpromosjon 14. november 2019.

Flere bilder fra 2019

2018

Rune Fløisbonn

Rune Fløisbonn, foto

NTNUs ærespris 2018 er tildelt Rune Fløisbonn, pådriver for utvikling av datasikkerhet som fagfelt i Norge.

Rektor Gunnar Bovim og Rune Fløisbonn, foto

Tidligere rektor Gunnar Bovim delte ut æresprisen ved NTNUs doktorpromosjon 16. mars 2018.

Rune Fløisbonn er den første som er hedret med NTNUs ærespris.

Flere bilder fra 2018

Fotokreditering

Foto: Thor Nielsen / NTNU

Om æresprisen

Om æresprisen

NTNUs ærespris tildeles personer som gjennom sitt liv og arbeid har bidratt til NTNUs utvikling eller gjort en særlig samfunnsinnsats nasjonalt og internasjonalt – personer som:

  • fortjener heder fordi de gjennom sitt personlige engasjement har vært/er verdifulle samarbeidspartnere for universitetet. 
  • er et forbilde for studenter og ansatte og som synliggjør hvordan enkeltpersoner kan gjøre en forskjell i samfunnet i tråd med NTNUs visjon «Kunnskap for en bedre verden».

Prisen kan tildeles en NTNU-alumnus (*)

(*) Tidligere ansatte er ikke kandidater til NTNUs ærespris. Unntak kan bare gjøres for personer som har vært ansatt i II-stilling, utdanningsstilling, eller for en kortere periode i karrieren. Personer som har en løsere tilknytning til NTNU (eks. veileder, sensor), kan utnevnes.>