NTNUs ærespris

NTNUs ærespris

Ærespris 2019

Ærespris 2019

NTNUs ærespris 2019 er tildelt forsker og gründer Steinar Sælid, for hans betydelige bidrag til norsk industri og utvikling av kjerneteknologi for hovedprodukter i flere norske bedrifter.

Konstituert rektor Anne Borg delte ut æresprisen ved NTNUs doktorpromosjon i Aulaen, Hovedbygningen, 14. november 2019.

Steinar Sælid

Flere bilder i NTNUs mediebank
Foto: Thor Nielsen/NTNU

Ærespris 2018

Ærespris 2018

Rektor Gunnar Bovim og Rune Fløisbonn. Foto: Thor Nielsen/NTNU

NTNUs ærespris 2018 er tildelt Rune Fløisbonn, pådriver for utvikling av datasikkerhet som fagfelt i Norge.

Rektor Gunnar Bovim delte ut æresprisen ved NTNUs doktorpromosjon i Aulaen, Hovedbygningen, 16. mars 2018. Rune Fløisbonn er den første som er hedret med NTNUs ærespris.

Rune Fløisbonn. Foto: Thor Nielsen/NTNU

Rune Fløisbonn

Flere bilder i NTNUs mediebank
Foto: Thor Nielsen/NTNU

Om æresprisen

Om æresprisen

NTNUs ærespris tildeles personer som gjennom sitt liv og arbeid har bidratt til NTNUs utvikling eller gjort en særlig samfunnsinnsats nasjonalt og internasjonalt – personer som:

  • fortjener heder fordi de gjennom sitt personlige engasjement har vært/er verdifulle samarbeidspartnere for universitetet. 
  • er et forbilde for studenter og ansatte og som synliggjør hvordan enkeltpersoner kan gjøre en forskjell i samfunnet i tråd med NTNUs visjon «Kunnskap for en bedre verden».

Prisen kan tildeles en NTNU-alumnus (*)

(*) Tidligere ansatte er ikke kandidater til NTNUs ærespris. Unntak kan bare gjøres for personer som har vært ansatt i II-stilling, utdanningsstilling, eller for en kortere periode i karrieren. Personer som har en løsere tilknytning til NTNU (eks. veileder, sensor), kan utnevnes.