Æresdoktorer

Æresdoktorer

Liste over æresdoktorer omfatter personer utnevnt til æresdoktor ved:

  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og forløperne:
  • Universitetet i Trondheim (UniT), utnevnelsene 1968–1995
  • Norges tekniske høgskole (NTH), utnevnelsene 1935–1967

NTH (etablert i 1910) ble gitt anledning til å utnevne æresdoktorer ved kgl.res. 31. mai 1935.

Æresdoktorat tildeles for betydningsfull vitenskapelig innsats eller fremragende arbeid til gagn for vitenskapen, eller at det er vist fremragende innsats innenfor kunst og kultur. 

 

2019

Vishanthie Sewpaul, dr.h.c.
Professor Emerita in Social Work, University of KwaZulu-Natal (UKZN) in South Africa.


2018

James E. Young, dr.h.c.
Distinguished University Professor Emeritus and Founding Director, Institute for Holocaust, Genocide, and Memory Studies at University of Massachusetts, Amherst.

Jean-Marc Triscone, dr.h.c.
Professor Jean-Marc Triscone, Department of Quantum Matter Physics at University of Geneva.


2017

Charis Thompson, dr.h.c.
Chancellor's Professor og Chair of Gender & Women's Studies, og Associate Director og tidligere grunnleggende direktør for the Science, Technology and Society Center ved University of California Berkeley.

Kristina Edström, dr.h.c.
Professor i uorganisk kjemi ved Uppsala universitet.

Robert Jackson, dr.h.c.
Professor ved University of Warwich, UK, og gjesteprofessor ved Stockholms universitet.


2016

Ottoline Leyser, dr.h.c.
Professor og direktør ved Sainsbury Laboratory Cambridge University.

Sir Michael Marmot, dr.h.c.
Professor i epidemologi og direktør ved the Institute of Health Equity, Department of Epidemiology & Public Health, University College London (UCL)

Artemis Alexiadou, dr.h.c.
Professor i teoretisk og engelsk lingvistikk og Vice Director ved Center for General Linguistics (ZAS) i Berlin.

Miguel Rubi, dr.h.c.
Professor i fysikk ved Universitet i Barcelona.


2015

Michael Elmgreen, dr.h.c.
Kunstner, Elmgreen & Dragset

Ingard Dragset, dr.h.c.
Kunstner, Elmgreen & Dragset

Susan Lynn Cutter, dr.h.c.
Carolina Distinguished Professor, Director, Hazards & Vulnerability Research Institute and Director of the IRDR Center of Excellence in Vulnerability and Resilience Metrics (ICoE-VaRM), Department of Geography of South Carolina Columbia, USA.

Bruce Alan Beutler, dr.h.c.
Professor, Director of the Center for the Genetics of Host Defense at the University of Texas Southwestern Medical Center in Dallas, Texas. Nobel Prize in Physiology or Medicine (2011, shared with Jules A. Hoffmann and Ralph M. Steinman).


2014

Suresh Sharma, dr.h.c.
Tidligere rektor og grunnlegger av Kathmandu University, Nepal.

Donald R. Sadoway, dr.h.c.
Professor i materialkjemi, Massachusetts Institute of Technology, USA.


2013

Sergio Paoletti, dr.h.c.
Professor i biokjemi, Università degli Studi di Trieste, Italia.


2012

Donald Glenn Byrne, dr.h.c.
Professor i klinisk psykologi/helsevitenskap, Australian National University.

Jens K. Nørskov, dr.h.c.
Professor i kjemisk prosessteknikk, Stanford University.


2011

Eric Kandel, dr.h.c.
Professor i nevropsykologi, Columbia University, USA.

Kjetil Thorsen, dr.h.c.
Arkitekt, Snøhetta arkitektkontor, Norge.


2010

Chick Corea, dr.h.c.
Pianist og komponist, USA.

Ingrid Daubechies, dr.h.c.
Professor i matematikk, Princeton University, USA.

Ilkka Hanski, dr.h.c.
Professor i zoologi, Helsinki universitet, Helsinki, Finland.

Preben Terndrup Pedersen, dr.h.c.
Professor i styrkeberegning av maritime konstruksjoner, Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, Danmark.

Anne-Sophie Mutter, dr.h.c.
Fiolinist, München, Tyskland.


2009

Piers Blaikie, dr.h.c.
Professor i geografi, School of Development Studies, University of East Anglia, UK.

Thomas J.R. Hughes, dr.h.c.
Professor i romfartsteknologi, University of Texas, Austin, USA.


2008

Fred Kavli, dr.h.c.
Sivilingeniør (NTH), entreprenør og innovatør, USA.

Elinor Ostrom, dr.h.c.
Arthur F. Bentley Professor i statsvitenskap og direktør for Workshop in Political Theory and Political Analysis, Indiana University, Bloomington, USA.


2007

David Embury, dr.h.c.
Professor i materialteknologi, McMaster University, Canada.


2006

Liv Ullmann, dr.philos.h.c.
Skuespiller og regissør, USA.

Professor Hans Mooij, dr.techn.h.c.
Professor i fysikk, Tekniske Universitet Delft, Nederland.


2005

Professor Chris Jenks, dr.philos.h.c.
Professor i sosiologi, Brunel University, London.


2004

Professor Elizabeth Barrett-Connor, dr.med.h.c.
Leder for Division of Epidemiology, Dept. of Family and Preventive Medicine, University of California, San Diego School of Medicine (UCSD).

Professor Claus Michael Ringel, dr.techn.h.c.
Professor i matematikk, fra 2004 leder for "Fachkollegium Mathematik" i det tyske forskningsrådet DFG.

2003

Professor Carmen Andrade, dr.techn.h.c.
Center for Research in Security and Durability of Structures and Materials, Spania, fra 1993.

Professor Jon Elster, dr.philos.h.c.
Professor i samfunnsvitenskap, Columbia University, USA.


2002

Sc.D. Suzanne Lacasse, dr.techn.h.c.
Adm.dir. ved Norges Geotekniske Institutt.

Professor Toril Moi, dr.philos.h.c.
James B. Duke Professor of Literature and Romance Studies, Duke University, USA.

Professor Yuki Ueda, dr.techn.h.c.
Professor i konstruksjonsteknikk, adm.dir. for Joining and Welding Research Institute ved Osaka University 1960-1992.


2001

Professor Joseph V. Bonventre dr.med.h.c.
Professor i molekylærmedisin, leder for Harvard-MIT HST Division siden 1998.

Professor David Hendry dr.philos.h.c.
Professor i økonomi, London School of Economics.

Professor Hiroyuki Yoshikawa dr.techn.h.c.
Professor i produksjonsteknikk, rektor ved The University of Tokyo 1994-98, president i AIST fra 2001.


2000

Professor David Mumford, dr.philos.h.c.
Professor i matematikk ved Brown University, USA.


1999

I 1999 ble det ikke promovert æresdoktor ved NTNU.


1998

Professor Thomas Luckmann, dr.philos.h.c.
Professor i sosiologi, fra 1960 ved New School for Social Research, New York.


1997

Professor Liv Hatle, dr.med.h.c.
Professor i kardiologi, Linkøping universitet, Sverige.

Professor Frederick William Gehring, dr.philos.h.c.
Professor i matematikk, University of Michigan fra 1987.

Professor Torsten Hägerstrand, dr.philos.h.c.
Professor i geografi siden 1957 ved Lunds universitet, Sverige.

Siv.ing. Karl Stenstadvold, dr.techn.h.c.
Sivilingeniør i elektroteknikk ved NTH 1938, SINTEFs første direktør i 1951.

Professor Jürgen Warnatz, dr.techn.nat.h.c.
Professor i fysikk, Ruprecht Karls University of Heidelberg.


1996

Professor Arve Tellefsen, dr.philos.h.c.
Professor i fiolin ved Norges Musikkhøgskole 1973-76 og 1985-90.

Professor Raymond Ian Page, dr.philos.h.c.
Professor i anglosaksisk filologi, Parker Librarian ved Corpus Christi College, Cambridge 1965-1991.


1995

Siv.ing. Helmer Dahl, dr.techn.h.c.
Sivilingeniør i elektroteknikk ved NTH 1931, forskningssjef ved Chr. Michelsens Inst. fra 1950.


1994

Professor Robert Glaser, dr.philos.h.c.
Professor i pedagogisk psykologi, direktør for Learning Research and Development Center, Universitetet i Pittsburgh siden 1963.

Professor Mats Hillert, dr.techn.h.c.
Professor i materialvitenskap, forsker og senere prorektor ved KTH i perioden 1957-1990.


1993

President Vigdis Finnbogadottir, dr.philos.h.c.
Islands president 1980-1996.

Professor Knut Schmidt-Nielsen, dr.philos.h.c.
Professor i zoologi, Duke University, North Carolina.

Professor Marshall B. Stranding, dr.techn.h.c.
Professor i kjemi, Stanford University.

Professor Ernst H. Beutner, dr.med.h.c.
Professor i mikrobiologi, Universitetet i Buffalo, New York.


1992

Professor Walter Eversheim, dr.techn.h.c.
Professor i produksjonsteknikk ved Aachen University of Technology.

Professor K. Alex Müller, dr.techn.h.c.
Professor i fysikk, nobelprisen i fysikk i 1987.

Professor John Nicolas Newman, dr.techn.h.c.
Professor i marin hydrodynamikk ved MIT.

Professor emeritus Kenneth W. Hedberg, dr.philos.h.c.
Forsker i eksperimentell strukturkjemi, Professor of Chemistry, Oregon State University.

Professor Robert Ader, dr.med.h.c.
Professor i medisin, psykiatri og psykologi, University of Rochester Medical Center.


1985

Ph.D. Ivar Giæver, dr.h.c.
Sivilingeniør ved NTH i 1952. Nobelprisvinner i fysikk i 1973.

Professor Edwin N. Lightfoot jr., dr.h.c.
Professor i kjemiteknikk, Univ. of Wisconsin.

Professor Olgierd C. Zienkiewicz, dr.h.c.
Professor i numeriske metoder, International Centre for Numerical Methods in Engineering at CIMNE, Barcelona, Spania.


1982

Professor James William Fulbright, dr.h.c.
Professor i juss og tidligere rektor ved University of Arkansas.

Professor James Hamilton, dr.h.c.
Professor ved Nordisk institutt for teoretisk atomfysikk i København.

Professor Lars von Haartman, dr.h.c.
Professor i zoologi ved Universitetet i Helsingfors.

Professor John W. Kanwisher, dr.h.c.
Forsker ved Woods Hole Oceanographic Institution, USA.

Professor Lars Y. Terenius, dr.h.c.
Professor i farmakologi ved Uppsala Universitet fra 1977.

Professor Gunnar Kullerud, dr.techn.h.c.
Professor ved Purdue University, USA fra 1970. Sivilingeniør (1948) fra NTH.

Professor Olof E. H. Rydbeck, dr.techn.h.c.
Professor ved Chalmers tekniske høgskole, grunnlegger av høgskolens Instituttt for elektronfysikk og Onsala Rymdobservatorium på Råø.

Professor Ray William Clough, dr.techn.h.c.
Elvira E. Nishkian Professor of Structural Engineering ved University of California, Berkeley. Tidligere direktør for Earthquake Engineering Research Center i Richmond.


1976

Professor Theodore Theodorsen, dr.techn.h.c.
Siv.ing. ved NTH i 1922, professor i fysikk ved Johns Hopkins University.


1972

Professor John H. Argyris, dr.techn.h.c.
Professor i flyteknikk, University of London 1949 og direktør ved Institutt für Statistik und Dynamik der Luft- und Raumfahrtkonstruktionen, Technische Hochschule Stuttgart.

Professor Aage Bohr, dr.philos.h.c.
Professor i fysikk ved Københavns Universitet i 1956, bestyrer av Niels Bohrs Institutt for teoretisk fysikk siden 1963.

Professor Matts Bäckstrøm, dr.techn.h.c.
Professor i kjøleteknikk ved KTH i 1946.

Professor Cornelis Jacobus Gorter, dr.techn.h.c.
Professor i faste stoffers fysikk, Universitetet i Amsterdam 1940 og direktør ved Kamerlingh Onnes Laboratorium i Leiden.

Professor Knud Grue-Sørensen, dr.philos.h.c.
Professor i pedagogikk ved Københavns Universitet.

Professor Einar Ingvald Haugen, dr.philos.h.c.
Professor i skandinaviske språk ved Harvard University.

Professor Lipke Bijdeley Holthuis, dr.philos.h.c.
Bestyrer av Avdelingen for Crustacea, Rijksmuseum Natuurlijke Historie, Leiden.

Professor Knud Winstrup Johansen, dr.techn.h.c.
Professor i konstruksjonsteknikk og rektor ved den tekniske høgskole i Delft.

Professor Ralph Kronig, dr.techn.h.c.
Professor i fysikk og rektor ved den tekniske høgskole i Delft.

Professor Atle Selberg, dr.philos.h.c.
Professor i matematikk ved Institute for Advanced Study, Princeton, New Jersey siden 1951.


1960

Professor Anker D. Engelund, dr.techn.h.c.
Professor i bygningsstatikk ved DTU, Danmark.

Professor Paul Hermann Scherrer, dr.techn.h.c.
Professor i fysikk, ETH, Sveits.

Arkitekt Hugo Alvar Henrik Aalto, dr.techn.h.c.
Arkitekt med kontor i Helsinki, Finland.

Professor Ragnar Lundholm, dr.techn.h.c.
Professor i elektroteknikk, Chalmers tekniska høgskola, Gøteborg, Sverige.

Air Commodore Sir Frank Whittle, dr.techn.h.c.
Pilot, flyingeniør og oppfinner av jetmotoren, U.K.

Professor Ragnar Woxén, dr.techn.h.c.
Professor i mekanisk teknologi, KTH, Stockholm, Sverige.

Professor Lars Onsager, dr.techn.h.c.
Gibbs Professorship of Theoretical Chemistry, Yale University, USA.


1935

Professor Sir Raymond Unwin, dr.techn.h.c.
Chief Technical Officer for Housing and Town Planning, UK Ministry of Health,
og Visiting Professor of Town Planning, Columbia University, USA.

Professor Ludwig Prandtl, dr.techn.h.c.
Professor i aerodynamikk og direktør for Institutt for for teknisk fysikk, Universitetet i Göttingen, Tyskland.

Civilingenjör Ragnar Liljeblad, dr.techn.h.c.
Teknisk direktør, ASEA, Sverige.


Æresdoktor 2019

Æresdoktor 2019

Professor emerita Vishanthie Sewpul, dr.h.c. Photo.

Professor emerita Vishanthie Sewpul, dr.h.c.


Æresdoktorer 2018

Æresdoktorer 2018

Professor emeritus James E. Young, dr.h.c.

Professor emeritus James E. Young, dr.h.c.

Jean-Marc Triscone, dr.h.c.

Professor Jean-Marc Triscone, dr.h.c.


Æresdoktorer 2017

Æresdoktorer 2017

Chancellor's Professor and Chair of Gender & Women's Studies Charis Thompson, dr.h.c.

Chancellor's Professor Charis Thompson, dr.h.c.

Professor Kristina Edström, dr.h.c.

Professor Kristina Edström, dr.h.c.

Professor Robert Jackson, dr.h.c.

Professor Robert Jackson, dr.h.c.


Æresdoktorer 2016

Æresdoktorer 2016

Professor Ottoline Leyser, dr.h.c

Professor Ottoline Leyser, dr.h.c.

Professor Sir Michael Marmot, dr.h.c.

Professor Sir Michael Marmot, dr.h.c.

Professor Artemis Alexiadou, dr.h.c.

Professor Artemis Alexiadou, dr.h.c.

Dr. Miguel Rubi, dr.h.c.

Dr. Miguel Rubi, dr.h.c.


Æresdoktorer 2015

Æresdoktorer 2015

Doctor honoris causa Michael Elmgreen (Elmgreen & Dragset)

Michael Elmgreen, dr.h.c.
Elmgreen & Dragset

Doctor honoris causa Ingar Dragset (Elmgreen & Dragset)

Ingar Dragset, dr.h.c.
Elmgreen & Dragset

Doctor honoris causa Susan Cutter

Susan Lynn Cutter, dr.h.c.
Carolina Distinguished Professor and Director

Doctor honoris causa Bruce Alan Beutler

Bruce Alan Beutler, dr.h.c.
Professor and Director


Æresdoktor 2006

Æresdoktor 2006

Æresdoktor Liv Ullmann

Liv Ullmann, dr.philos.h.c.


Foto: Thor Nielsen/NTNU