Framtidas energimarkeder

Forskningsområde 3

Framtidas energimarkeder


Omstillingen av energisektoren er en av hjørnesteinene i overgangen til et lavkarbonsamfunn, drevet fram av Paris-avtalen og EUs klimaprogram. Velfungerende energimarkeder er et av verktøyene for å nå målet om ei bærekraftig framtid med lave karbonutslipp.

Eksisterende energimarkeder må innstilles på forandringer for å være effektive, og må inkludere en høyere grad av integrasjon mellom sektorene innen elektrisitet, transport og bygg. Disse trenger å utvikle lokale, desentraliserte løsninger.

FO3 har fokus på utvikling, design og implementering av det framtidige energimarkedet i Norge og i Europa.

Forskningsområdet vil vurdere framtidig europeisk markedsdesign og integrering av markeder for energi og fleksibilitet, med særlig vekt på desentraliserte markeder som har fokus på forbrukere.

FO3 vil også bidra til å evaluere norske interesser, hvor våre lav-utslipp energiressurser kan verdsettes og utnyttes innenfor en slik markedsramme.

 

Mål

Å vurdere energimarkedets rolle og potensialet i framtidas energimarked i overgangen til et energisystem med null-utslipp, og tilrettelegge for et framtidig lavkarbon-samfunn.

Det inkluderer:

  1. Utvikle nye modeller i tillegg til integrasjon av eksisterende modeller for energisystemer, som reaksjon mot den økende sektorkoblingen som består av ulike energibærere.
  2. Evaluere EUs ren energi-politikk, hvordan utviklingen kan påvirkes, og identifisere de viktigste spørsmålene innen EUs politikk for Norge.
  3. Analysere markedet og retningslinjene for "rettferdig" fordeling av kostnader og fordeler ved å utnytte norske lavutslipps energiressurser.
  4. Utvikle policyanbefalinger for langsiktig utvikling av markedsdesign som tar hensyn til potensielle sektorer i energisystemet - som hydrogen og CCS.
  5. Å foreslå og diskutere nye produkter og tjenester innen framtidig design av energimarkedet.

 


Leder av forskningsområde 3

Leder av forskningsområde 3

Stefan Jaehnert
Stefan Jaehnert
SINTEF Energi

Innhold fra årsrapport RA3

Se hva som skjedde i 2021

Innhold om forskningomsrådet  fra NTRANS årsrapport 2021
Les hva som skjedde i forskningsområdet i 2021 her (utdrag fra NTRANS' årsrapport 2021.)

Bilde til FO3

Registrering av strømforbruk på Ipad. Lykkelig par i bakgrunnen.
Illustrasjon: Colourbox