UngKlima gjengen

Om UngKlima

UngKlima er et prosjekt med formål om å bedre ungdoms forståelse om klima, gjennom lettfattige artikler, skolebesøk, skoleoppgaver, filmer og andre medier. Prosjektet ble startet som et samarbeid mellom Trondheim Kommune og NTNU sommeren 2021, og er underlagt forskningssenteret NTRANS.

I tillegg har UngKlima tett samarbeid med redaksjonen i UngEnergi. Se deres nettside her: ungenergi.no. I likhet med UngEnergi er alt av innhold, design og de fleste animasjonene laget av ungdom for å gjøre informasjonen mindre teknisk og enklere å forstå.

Interessert å å jobbe med oss?

 

 

Logo