Samarbeid om masteroppgave

Samarbeid om masteroppgave


Om masteroppgavesamarbeid

Vil du ha kontakt med masterstudenter for å skrive oppgave for bedriften din?

Vi inviterer våre partnere til å spille inn forslag til masteroppgaver. Vi formidler kontakt med masterstudenter.

Prosjektets tema og problemstilling må være relevant for en masteroppgave.

Oppgaveforslag

Prosjektteksten må være så presis som mulig for å vekke interesse. Dokumentet skal overbevise studentene om å velge ditt tema. 

Send oss et oppgaveforslag på ca. en halv side. Si litt om bakgrunn og hva dere er interessert i å få belyst. Formuler gjerne et eller flere spørsmål som ønskes besvart.

Sommerjobb

Master kan kombineres med sommerjobb. Angi i så tilfelle om det er ønskelig. Oppgaver med sommerjobb har noe høyere sannsylighet for å bli valgt av studentene.

Studiested

Studiested

Tidsfrist: Meld din interesse innen 17/2

NHH i Bergen arrangerer minglesesjon hvor bedrifter og organisasjoner kan presentere problemstillinger de er interessert i å få belyst, med sikte på et mulig samarbeid med noen av våre masterstudenter.

Les mer om masteroppgavesamarbeid 

Minglesesjon

Tid: 24/2-2020, kl. 18.00
Sted: NHH i Bergen
E-post: Endre.Bjorndal@nhh.no

Tidsfrist og forløp: Vi må ha oppgavene senest 10 mars.

Studentene ved IOT tildeles masteroppgave etter påske. De starter med et studentprosjekt i september og skriver master fra januar til juni 2021.

Faglig innretning:

Angi i beskrivelsen hvilke områder som er mest interessante for dere. Vi har studenter med fagbakgrunn fra:

  • Økonomisk analyse og modellering
  • Energysystemanalyse
  • Markedsdesign
  • Strategi
  • Innovasjon og forretningsmodeller

Problemstilling:

Oppgaveforslag bør være ca en halv side, gi litt bakgrunn og formulere et eller flere spørsmål det ønskes svar på. Dette dokumentet skal overbevise studentene om å velge ditt prosjekt. Vi har ca dobbelt så mange oppgaveforslag som studenter, så det er litt konkurranse.

Sommerjobb:

Master kan kombineres med sommerjobb sommeren 2020. Angi i så tilfelle om det er ønskelig. Oppgaver med sommerjobb har noe høyere sannsylighet for å bli valgt av studentene.

Oppgaveforslag sendes til:

Vi diskuterer gjerne forslag med dere. Gi beskjed til Hege så formidler vi kontakt med veiledere.

Tidsfrist og forløp: Vi må ha oppgavene senest 15. Mars.

Studentene ved Institutt for Psykologi velger masteroppgave 15. April. Masteroppgaven gjennomføres over to semestre.

Faglig innretning:

Angi i beskrivelsen hvilket område som er mest interessante for dere. Instituttet har to masterprogram:

Problemstilling:

Oppgaveforslag bør være ca en halv side, gi litt bakgrunn og formulere et eller flere spørsmål det ønskes svar på. Dette dokumentet skal overbevise studentene om å velge ditt prosjekt.

Sommerjobb:

Master kan kombineres med sommerjobb sommeren 2020. Angi i så tilfelle om det er ønskelig. Oppgaver med sommerjobb har noe høyere sannsylighet for å bli valgt av studentene.

Oppgaveforslag sendes til:

Tidsfrist: 3. april

Masterseminar: 17. april, kl 11.30-13.00
Vi inviterer våre brukerpartnere i Ntrans til et masterseminar hvor dere får anledning til å møte studenter og presentere dere selv med tanke på masteroppgave/sommerjobb eller andre muligheter.

Interessert i å delta? Meld din interesse på e-post til Ida Marie Henriksen

Studieprogram:

Faglig innretning:

Studentene jobber med å forstå sammenhenger mellom teknologi, vitenskap, innovasjon, og kultur- og samfunnsutvikling. I NTRANS vil våre studenter kunne arbeide med å studere omstillingsprosesser innenfor energi, transport og klima på ulike nivå (for eksempel husholdning, nabolag, by, region).

Eksempler på tema er:

  • Studier av sosiale og teknologiske innovasjonsprosesser, samt deltakelsesprosesser
  • Studier av grønn teknologibruk: hvordan blir det grønne skiftet en del av vårt hverdagsliv?
  • Studier av samfunns- og teknologiutviklingsprosesser som for eksempel byutvikling, pilotprosjekter, eksperimenter
  • Studier av politikkutvikling, institusjonsbygging og kunnskapsproduksjon
  • Studier av samfunnskontroverser rundt grønn omstilling.

Noen eksempler på tidligere relevante masteroppgaver fra studenter ved KULT

Sommerjobb:

Master kan kombineres med sommerjobb sommeren 2020. Angi i så tilfelle om det er ønskelig. Oppgaver med sommerjobb har noe høyere sannsylighet for å bli valgt av studentene.

Oppgaveforslag sendes til:

Kontaktpersoner i NTRANS:

Ansvarlig for masterprogrammet i STS:

Våre forskningspartnere

Forskningspartnere


Bilde student