Samarbeid om masteroppgave

Samarbeid om masteroppgave


Om masteroppgavesamarbeid

Ønsker du å komme i kontakt med masterstudenter for å skrive oppgave tilknyttet din bedrift?

Vi invitere våre partnere i FME NTRANS til å spille inn forslag til masteroppgaver for våre masterstudenter. Vi hjelper deg å formidle kontakt med sikte på et mulig samarbeid.

Prosjektets tema og problemstilling må være relevant for en masteroppgave.

Oppgaveforslag

For at prosjektet skal vekke studentenes interesse er det viktig at selve prosjektteksten er så presis som mulig. Det er dette dokumentet som skal overbevise studentene om å velge ditt tema. 

Send oss et oppgaveforslag på ca en halv side. Si litt om bakgrunn og hva dere er interessert i å få belyst. Formuler gjerne et eller flere spørsmål det ønskes svar på.

Sommerjobb

Master kan kombineres med sommerjobb sommeren 2020. Angi i så tilfelle om det er ønskelig. Oppgaver med sommerjobb har noe høyere sannsylighet for å bli valgt av studentene.

Studiested

Studiested

Tidsfrist: Meld din interesse innen 17/2

NHH i Bergen arrangerer minglesesjon hvor bedrifter og organisasjoner kan presentere problemstillinger de er interessert i å få belyst, med sikte på et mulig samarbeid med noen av våre masterstudenter.

Les mer om masteroppgavesamarbeid 

Minglesesjon

Tid: 24/2-2020, kl. 18.00
Sted: NHH i Bergen
E-post: Endre.Bjorndal@nhh.no

Tidsfrist og forløp: Vi må ha oppgavene senest 10 mars.

Studentene ved IOT tildeles masteroppgave etter påske. De starter med et studentprosjekt i september og skriver master fra januar til juni 2021.

Faglig innretning:

Angi i beskrivelsen hvilke områder som er mest interessante for dere. Vi har studenter med fagbakgrunn fra:

  • Økonomisk analyse og modellering
  • Energysystemanalyse
  • Markedsdesign
  • Strategi
  • Innovasjon og forretningsmodeller

Problemstilling:

Oppgaveforslag bør være ca en halv side, gi litt bakgrunn og formulere et eller flere spørsmål det ønskes svar på. Dette dokumentet skal overbevise studentene om å velge ditt prosjekt. Vi har ca dobbelt så mange oppgaveforslag som studenter, så det er litt konkurranse.

Sommerjobb:

Master kan kombineres med sommerjobb sommeren 2020. Angi i så tilfelle om det er ønskelig. Oppgaver med sommerjobb har noe høyere sannsylighet for å bli valgt av studentene.

Oppgaveforslag sendes til:

Vi diskuterer gjerne forslag med dere. Gi beskjed til Hege så formidler vi kontakt med veiledere.

Tidsfrist og forløp: Vi må ha oppgavene senest 15. Mars.

Studentene ved Institutt for Psykologi velger masteroppgave 15. April. Masteroppgaven gjennomføres over to semestre.

Faglig innretning:

Angi i beskrivelsen hvilket område som er mest interessante for dere. Instituttet har to masterprogram:

Problemstilling:

Oppgaveforslag bør være ca en halv side, gi litt bakgrunn og formulere et eller flere spørsmål det ønskes svar på. Dette dokumentet skal overbevise studentene om å velge ditt prosjekt.

Sommerjobb:

Master kan kombineres med sommerjobb sommeren 2020. Angi i så tilfelle om det er ønskelig. Oppgaver med sommerjobb har noe høyere sannsylighet for å bli valgt av studentene.

Oppgaveforslag sendes til:

Tidsfrist: 3. april

Masterseminar: 17. april, kl 11.30-13.00
Vi inviterer våre brukerpartnere i Ntrans til et masterseminar hvor dere får anledning til å møte studenter og presentere dere selv med tanke på masteroppgave/sommerjobb eller andre muligheter.

Interessert i å delta? Meld din interesse på e-post til Ida Marie Henriksen

Studieprogram:

Faglig innretning:

Studentene jobber med å forstå sammenhenger mellom teknologi, vitenskap, innovasjon, og kultur- og samfunnsutvikling. I NTRANS vil våre studenter kunne arbeide med å studere omstillingsprosesser innenfor energi, transport og klima på ulike nivå (for eksempel husholdning, nabolag, by, region).

Eksempler på tema er:

  • Studier av sosiale og teknologiske innovasjonsprosesser, samt deltakelsesprosesser
  • Studier av grønn teknologibruk: hvordan blir det grønne skiftet en del av vårt hverdagsliv?
  • Studier av samfunns- og teknologiutviklingsprosesser som for eksempel byutvikling, pilotprosjekter, eksperimenter
  • Studier av politikkutvikling, institusjonsbygging og kunnskapsproduksjon
  • Studier av samfunnskontroverser rundt grønn omstilling.

Noen eksempler på tidligere relevante masteroppgaver fra studenter ved KULT

Sommerjobb:

Master kan kombineres med sommerjobb sommeren 2020. Angi i så tilfelle om det er ønskelig. Oppgaver med sommerjobb har noe høyere sannsylighet for å bli valgt av studentene.

Oppgaveforslag sendes til:

Kontaktpersoner i NTRANS:

Ansvarlig for masterprogrammet i STS:

Våre forskningspartnere

Forskningspartnere


Bilde student