Samarbeid om masteroppgave

Samarbeid om masteroppgave


Om masteroppgavesamarbeid

Vil du at masterstudenter skal skrive oppgave for bedriften din?


Vi inviterer våre partnere til å spille inn forslag til masteroppgaver, og formidler kontakt med masterstudenter.

Prosjektets tema og problemstilling må være relevant for en masteroppgave.

Oppgaveforslag

Prosjektteksten må være så presis som mulig for å vekke interesse, og for å overbevise studentene om å velge ditt tema. 

 • Send oss et oppgaveforslag på cirka en halv side. 
 • Si litt om bakgrunn og hva dere er interessert i å få belyst.
 • Formuler gjerne et eller flere spørsmål som ønskes besvart.

Sommerjobb

Master kan gjerne kombineres med sommerjobb. Opplys om det er ønskelig for dere.
Studenter velger oftere oppgaver med sommerjobb.

Studiested

Studiested

NHH inviterer bedrifter og organisasjoner til samarbeid med våre studenter i forbindelse med masteroppgaver. Vår erfaring viser at slikt samarbeid kan resultere i interessant forskning med praktisk relevans. 

NHH pleier å ha et møte på høsten, hvor bedrifter og studenter kan møtes for å komme i dialog om mulige oppgaver. Dette vil bli anonsert her i forkant.

Les mer om masteroppgavesamarbeid 

Kontakt
Professor Endre Bjørndal, NHH

Tidsfrist og forløp: Vi må ha oppgavene senest 1. april 2022.

Studentene ved IØT tildeles masteroppgave etter påske. De starter med et studentprosjekt i september og skriver master fra januar til juni 2022.

Faglig innretning:

Angi i beskrivelsen hvilke områder som er mest interessante for dere. Vi har studenter med fagbakgrunn fra:

 • Økonomisk analyse og modellering
 • Energisystemanalyse
 • Markedsdesign
 • Strategi
 • Innovasjon og forretningsmodeller

Problemstilling:

Oppgaveforslag bør være ca en halv side, gi litt bakgrunn og formulere et eller flere spørsmål det ønskes svar på. Dette dokumentet skal overbevise studentene om å velge ditt prosjekt. Vi har ca dobbelt så mange oppgaveforslag som studenter, så det er litt konkurranse.

Sommerjobb:

Master kan kombineres med sommerjobb sommeren 2021. Angi i så tilfelle om det er ønskelig. Oppgaver med sommerjobb har høyere sannsylighet for å bli valgt av studentene.

Oppgaveforslag sendes til:

Vi diskuterer gjerne forslag med dere. Gi beskjed til Hege så formidler vi kontakt med veiledere.

Tidsfrist og forløp: Vi må ha oppgavene senest 1. mars 2022

Studentene ved Institutt for Psykologi velger masteroppgave medio april. Masteroppgaven gjennomføres over to semestre.

Faglig innretning:

Angi i beskrivelsen hvilket område som er mest interessante for dere. Instituttet har to masterprogram:

Problemstilling:

Oppgaveforslag bør være ca en halv side, gi litt bakgrunn og formulere et eller flere spørsmål det ønskes svar på. Dette dokumentet skal overbevise studentene om å velge ditt prosjekt.

Sommerjobb:

Master kan kombineres med sommerjobb sommeren 2021. Angi i så tilfelle om det er ønskelig. Oppgaver med sommerjobb har noe høyere sannsylighet for å bli valgt av studentene.

Oppgaveforslag sendes til:

Tidsfrist: 5. mars 2021


Faglig innretning:

Studentene jobber med å forstå sammenhenger mellom teknologi, vitenskap, innovasjon, og kultur- og samfunnsutvikling. I NTRANS vil våre studenter kunne arbeide med å studere omstillingsprosesser innenfor energi, transport og klima på ulike nivå (for eksempel husholdning, nabolag, by, region).

Studieprogram:

Eksempler på tema er:

 • Studier av sosiale og teknologiske innovasjonsprosesser, samt deltakelsesprosesser
 • Studier av grønn teknologibruk: hvordan blir det grønne skiftet en del av vårt hverdagsliv?
 • Studier av samfunns- og teknologiutviklingsprosesser som for eksempel byutvikling, pilotprosjekter, eksperimenter
 • Studier av politikkutvikling, institusjonsbygging og kunnskapsproduksjon
 • Studier av samfunnskontroverser rundt grønn omstilling.

Eksempler på tidligere relevante masteroppgaver fra studenter ved KULT

Sommerjobb:

Master kan kombineres med sommerjobb sommeren 2022. Angi i så tilfelle om det er ønskelig. Oppgaver med sommerjobb har noe høyere sannsylighet for å bli valgt av studentene.

Oppgaveforslag sendes til:

Ida Marie Henriksen. E-post ida.marie.henriksen@ntnu.no.
(Merk dem med NTRANS masteroppgaver.)

Forskningspartnere

Forskningspartnere


Bilde student

Illustrasjonsbilde. Student som leser.