Om forskningen - intro

NTRANS forsker på utvikling av miljøvennlig energi fra et samfunnsvitenskapelig perspektiv. Vi fokuserer på rollen til energisystemet i omstillingen til nullutslippssamfunnet.

Forskningen skal bygge et kunnskapsgrunnlag for veien mot og konsekvensene av dyp og hurtig energiomstilling for ulike grupper i samfunnet. En viktig del av dette er å skape deltakelse. 

NTRANS skal jobbe med å forstå hvordan omstillingen kan gjøres rettferdig og demokratisk, samtidig som den gir næringslivet muligheter for innovasjon og verdiskaping.

Hovedmålet med NTRANS er å utvikle teori, metoder, kompetanse og kunnskap for å støtte beslutningsprosesser innenfor energi- og klimaområdet. 

Dette skal gjøres i et samspill mellom forskning, utdanning, næringsliv og forvaltning. 

Fremtidens energisystem og de viktigste driverne for beslutning

Modell, fremtidens energi systemer
Forskningsområder, brukercase og innovasjon

Forskningsområder

Forskningsområder


Teknologi er ikke nok!

Teknologi er ikke nok!

Foto av Kristin Linnerud
(Foto: Eivor Eriksen/Enerwe)

Les intervju med Kristin Linnerud

FME er kort for

FME er kort for

Forskningssenter for miljøvennlig energi

  • FME er Norges forskningsråds ordning for langsiktig forskningsinnsats på høyt internasjonalt nivå. 

Les mer på Forskningsrådets nettsider

FO1 teaser

Dyp avkarbonisering og bred samfunnsendring

Tre glade barn i blomsteng.
Forskningsområde 1
FO 1 arbeider for å forstå hva det betyr i praksis å endre logikken for produksjon, distribusjon og forbruk av elektrisitet, mobilitet og andre varer og tjenester i hele samfunnet.
Les mer om forskningsområde 1

FO3 teaser

Design av framtidas energimarkeder

Registrering av strømforbruk på Ipad. Lykkelig par i bakgrunnen.
Forskningsområde 3
FO 3 har fokus på utvikling, design og implementering av det fremtidige energimarkedet i Norge og i Europa.
Les mer om forskningsområde 3

 


FO5 teaser

Brukercase og innovasjon

Gruppearbeid, 4 personer foran pc
Forskningsområde 5
I FO 5 skal forskere og brukerpartnere samarbeide for å lære av hverandre - og skape ny kunnskap. 
Se mer om forskningsområde 5

 


FO2 - teaser

Akselerasjon av omstillingen

illustrasjonsbilde av folk som løper
Forskningsområde 2
FO 2 arbeider for å utforske forskjellige aspekter av drivere og barrierer for å gå inn i akselerasjonsfasen, med sikte på å destillere politiske råd og oppnå teoretiske fremskritt.
Les mer om forskningsområde 2

FO4 - teaser

Omstillingsveier til ei bærekraftig framtid

Gangbro i glass sett innenfra
Forskningsområde 4
FO 4 skal analysere forskjellige overgangsveier mot et lavkarbonsamfunn.
Les mer om forskningsområde 4

Havvind - en industriell mulighet

Rapport, Havvind
LAST NED RAPPORT (.pdf)
I denne rapporten legger vi fram hovedfunnene og kommer med anbefalinger for hvordan Norge kan bli en del av den europeiske havvindsatsningen.