Om forskningen - intro

NTRANS forsker på utvikling av miljøvennlig energi fra et samfunnsvitenskapelig perspektiv. Vi fokuserer på rollen til energisystemet i omstillingen til nullutslippssamfunnet.

Forskningen skal bygge et kunnskapsgrunnlag for veien mot og konsekvensene av dyp og hurtig energiomstilling for ulike grupper i samfunnet. En viktig del av dette er å skape deltakelse. 

NTRANS skal jobbe med å forstå hvordan omstillingen kan gjøres rettferdig og demokratisk, samtidig som den gir næringslivet muligheter for innovasjon og verdiskaping.

Hovedmålet med NTRANS er å utvikle teori, metoder, kompetanse og kunnskap for å støtte beslutningsprosesser innenfor energi- og klimaområdet. 

Dette skal gjøres i et samspill mellom forskning, utdanning, næringsliv og forvaltning. 

Fremtidens energisystem og de viktigste driverne for beslutning

Modell, fremtidens energi systemer
Forskningsormåder, brukercase og innovasjon

 


Forskningsområder

Forskningsområder


FME er kort for:

FME er kort for:


Forskningssenter for miljøvennlig energi

  • FME er Norges forskningsråds ordning for langsiktig forskningsinnsats på høyt internasjonalt nivå. 

Les mer på Forskningsrådets nettsider


Havvind - en industriell mulighet

Rapport, Havvind
LAST NED RAPPORT (.pdf)
I denne rapporten legger vi fram hovedfunnene og kommer med anbefalninger for hvordan Norge kan bli en del av den europeiske havvindsatsningen.

FO1 teaser

Dyp avkarbonisering og bred samfunnsendring

Togstasjon
Forskningsområde 1
FO 1 arbeider for å forstå hva det betyr i praksis å endre logikken for produksjon, distribusjon og forbruk av elektrisitet, mobilitet og andre varer og tjenester i hele samfunnet.
Les mer om forskningsområdet.

FO3 teaser

Design av framtidas energimarkeder

Bygg
Forskningsområde 3
FO 3 har fokus på utvikling, design og implementering av det fremtidige energimarkedet i Norge og i Europa.
Les mer om forskningsområdet.
 

 


FO5 teaser

Brukercase og innovasjon

Forskningsområde 5
I FO 5 skal forskere og brukerpartnere samarbeide for å lære av hverandre - og skape ny kunnskap. 
Se mer om forskningsområdet.

 


FO2 - teaser

Akselerasjon av omstillingen

Forskningsområde 2
FO 2 arbeider for å utforske forskjellige aspekter av drivere og barrierer for å gå inn i akselerasjonsfasen, med sikte på å destillere politiske råd og oppnå teoretiske fremskritt.
Les mer om forskningsområdet.

FO4 - teaser

Omstillingsveier til ei bærekraftig framtid

Gul sykkel i naturen
Forskningsområde 4
FO 4 skal analysere forskjellige overgangsveier mot et lavkarbonsamfunn.
Les mer om forskningsområdet.