Toppbilde om oss

Om forskningen - intro

NTRANS forsker på utvikling av miljøvennlig energi fra et samfunnsvitenskapelig perspektiv. Vi fokuserer på rollen til energisystemet i omstillingen til nullutslippssamfunnet.

Forskningen skal bygge et kunnskapsgrunnlag for veien mot og konsekvensene av dyp og hurtig energiomstilling for ulike grupper i samfunnet. En viktig del av dette er å skape deltakelse. 

NTRANS skal jobbe med å forstå hvordan omstillingen kan gjøres rettferdig og demokratisk, samtidig som den gir næringslivet muligheter for innovasjon og verdiskaping.

Hovedmålet med NTRANS er å utvikle teori, metoder, kompetanse og kunnskap for å støtte beslutningsprosesser innenfor energi- og klimaområdet. 

Dette skal gjøres i et samspill mellom forskning, utdanning, næringsliv og forvaltning. 

Fremtidens energisystem og de viktigste driverne for beslutning

Modell, fremtidens energi systemer
Forskningsormåder, brukercase og innovasjon

 


Forskningsområder

Forskningsområder


Nasjonalt forskningssenter for miljøvennlig energi

FME NTRANS

Nasjonalt forskningssenter for miljøvennlig energi

FME Forskningssenter for miljøvennlig energi er Norges forskningsråds ordning for langsiktig forskningsinnsats på høyt internasjonalt nivå. 


Havvind - en industriell mulighet

Rapport, Havvind
LAST NED RAPPORT (.pdf)
I denne rapporten legger vi fram hovedfunnene og kommer med anbefalninger for hvordan Norge kan bli en del av den europeiske havvindsatsningen.

FO1 teaser

Dyp avkarbonisering og vid samfunnsendring

Togstasjon
Forskningsområde 1
FO 1 arbeider for å forstå hva det innebærer i praksis å endre logikken for produksjon, distribusjon og forbruk av elektrisitet, mobilitet og andre varer og tjenester i hele samfunnet.
Les mer om forskningsområdet.
 

FO3 teaser

Design av framtidens energimarkeder
 

Bygg
Forskningsområde 3
FO 3 har fokus på utvikling, design og implementering av det fremtidige energimarkedet i Norge og i Europa.

 


FO5 teaser

Brukercase og innovasjon

Forskningsområde 5
FO 5 arbeider for at forskere og brukerpartnere skal samarbeide for å legge til rette for kunnskapsoverføring og skape ny kunnskap. 

 


FO2 - teaser

Akselerasjon av omstillingen

Forskningsområde 2
FO 2 arbeider for å utforske forskjellige aspekter av drivere og barrierer for å gå inn i akselerasjonsfasen, med sikte på å destillere politiske råd og oppnå teoretiske fremskritt.

FO4 - teaser

Omstillingsbaner på veien til en bærekraftig framtid

Gul sykkel i naturen
Forskningsområde 4
FO 4 har fokus på å gjennomføre analyser av forskjellige overgangsveier mot et lavkarbonsamfunn.
 

Våre forskningspartnere

Forskningspartnere