×

Velkommen til NTRANS Åpningskonferanse 24. oktober

Velkommen til NTRANS Åpningskonferanse 24. oktober

NTRANS, Norwegian Centre for Energy Transition Strategies, ble i mai tildelt status som FME, Forskningssenter for miljøvennlig energi fra Forskningsrådet. Du er hjertelig velkommen til å bli med og markere åpningen av NTRANS sammen med oss. Det blir servert lunsj. NB: Krever påmelding. https://bit.ly/2M1IGtU

NTRANS skal forske på rollen til energisystemet i omstillingen til nullutslippssamfunnet. Gjennom NTRANS vil forskerne bygge et kunnskapsgrunnlag for veien mot og konsekvensene av dyp og hurtig energiomstilling for ulike grupper i samfunnet. En viktig del av dette er å finne ut hvordan omstillingen kan gjøres rettferdig og demokratisk, samtidig som den gir næringslivet muligheter for innovasjon og verdiskaping fra norske ressurser

Torsdag 24. oktober starter arbeidet med senteret offisielt. Det blir åpning av senteret ved dekan ved det Humanistiske fakultet Anne Kristine Børresen, i tillegg til innlegg fra senterledelse, partnere til NTRANS, Olje- og Energidepartementet og Forskningsrådet.

Meld deg på her. Det er gratis å delta, men du må melde deg på hver post på programmet.

Arrangementet vil være på norsk.
Ved spørsmål: kontakt Hilde.wormdahl@ntnu.no eller katinka.satersdal.remoe@ntnu.no

Torsdag 24. oktober

STED: Erkebispegården, Trondheim, Kongsgårdsgata 7B

 
09:00-12:00: Åpning av FME NTRANS
 
09:00 – 10:30
Åpning ved dekan Anne Kristine Børresen, Det humanistiske fakultetet, NTNU
Introduksjon til FME NTRANS ved senterleder Asgeir Tomasgard
Innlegg fra statssekretær Liv Lønnum, Olje- og energidepartementet
Innlegg fra Tone Ibenholt, Forskningsrådet
Paneldebatt med ledere fra forskningsinstitusjonene. Panel: Anne Kristine Børresen og Monica Rolfsen, NTNU, Eli Aamot, SINTEF, Kenneth Fjell, NHH, representant fra UiO.
 
10:30 – 11:00: Pause (kaffe/frukt)
 
11:00 – 12:00
Innlegg fra brukerpartnere
 
12:00 – 13:00: Lunsj (fingermat, stående buffet)
 
13:00 – 17:00: Faglig program
Sesjon 1: RA 1 – Dyp avkarbonisering og samfunnsendringer (13:00 – 13:45)
Innlegg fra involverte parter og diskusjon 
Sesjon 2: RA 2 – Akselerert omstilling (13:45 - 14:30)
Innlegg fra involverte parter og diskusjon 
 
14:30 – 15:00: Pause (kaffe/te/kake)
 
Sesjon 3: RA 3 – Digitalisering og fremtidens energimarked (15:00 – 15:45)
Innlegg fra involverte parter og diskusjon 
Sesjon 4: RA 4 – Omstillingsbaner (15:45 – 16:30)
Innlegg fra involverte parter og diskusjon 
 
16:30 – 17:00: Avsluttende refleksjoner