Hovedbilde på forside

Snarveier

Norwegian Centre for Energy Transition Strategies (NTRANS) forsker på energisystemets rolle i omstillingen til nullutslippssamfunnet.

 


Forskningsområder

Fem forskningsområder

Forskningsområde 1

Forskningsområde 3

Høyblokk med grønnplantede platåer
Forskningsområde 3
Design av framtidas energimarkeder
 

Forskningsområde 5

Forskningsområde 5
Brukercase og innovasjon

Forskningsområde 2

En gruppe folk i konkurranseløp
Forskningsområde 2
Akselerasjon av omstillingen

Forskningsområde 4

Masteroppgavesamarbeid - teaser

Masteroppgave samarbeid
Masteroppgavesamarbeid
Vil du ha kontakt med masterstudenter som kan skrive oppgave for bedriften din?

Siste fra NTRANS på Twitter

Siste fra NTRANS på Twitter

Våre forskningspartnere

Forskningspartnere


Sosiale medier