Statement - hva vi forsker på

Vi forsker på energisystemets rolle i omstillingen til nullutslippssamfunnet.

 


Forskningsområder

Fem forskningsområder

Forskningsområde 1

Forskningsområde 3

Registrering av strømforbruk på ipad
Forskningsområde 3
Framtidas energimarkeder

Forskningsområde 5

Gruppearbeid foran pc, 4 personer
Forskningsområde 5
Brukercase og innovasjon

Årsrapport 2022

Årsrapport 2022

Forskningsområde 2

En gruppe folk i konkurranseløp
Forskningsområde 2
Akselerasjon av omstillingen

Forskningsområde 4

Påmelding nyhetsbrev fra NTRANS

teamup embed

Kortrapport med anbefalinger om energiomstillingen

Kortrapport med anbefalinger om energiomstillingen

Forside kortrapport om energiomstillingen

I denne kortrapporten til #Arendalsuka 2022-debatten kom NTRANS-forskere med viktige budskap og anbefalinger om mulige veivalg i energiomstillingen.
Kan energikrisen være en katalysator for positiv endring i energi-og klimaomstillingen? Eller er den det motsatte?

(Publisert 12.08.2022)

Siste fra NTRANS på Twitter

Siste fra NTRANS på Twitter

Forskningspartnere

Forskningspartnere


Sosiale medier