Blogger

RSS

FME NTRANS har nylig publisert sin årsrapport for 2023, en omfattende gjennomgang av sentrets bidrag til forskning og innovasjon innen omstillingen samfunnet står midt oppe i. Årsrapporten, som nå er tilgjengelig for nedlastning og lesing, gir et inngående blikk på de fem forskjellige forskningsområdene sentret har, med fokus på å fremme en bærekraftig overgang til lavutslippssamfunnet. ...

00

Mandag 18. mars ble det arrangert en workshop ved Institutt for Energiteknikk (IFE) i Kjeller, der FME NTRANS og Center for Applied Mathematics (CMA Mines Paris - PSL) fra Frankrike samarbeidet om å utforske Norges energiomstilling i konteksten av å være et oljeproduserende land. Deltakerne, som inkluderte et bredt spekter av ledende akademikere, forskere og studenter, dykket ned i temaer som...

00

I et nylig arrangert verksted for FME NorthWind og FME NTRANS ble nøkkeltemaer knyttet til havvindenergi utforsket i dybden. Deltakerne engasjerte seg i en fruktbar dialog omkring rettferdig utvikling, lokal deltakelse og samfunnsansvar. Verkstedet ble avholdt i regi av brukercaset 'Folk om havvind' som har som hovedmål å generere innsikt i en bærekraftig utvikling av havvind, med fokus på å...

00

11.-15. mars gikk Energy Transition Week av stabelen i Trondheim, og NTRANS var tungt involvert i en rekke spennende arrangementer gjennom uken. Dette var en unik mulighet til å samles om et felles mål: å akselerere overgangen til et bærekraftig energisystem. Uken startet med et brak, med tre workshops hvor vi dykket dypt inn i “AI and the Energy Transition”, “Exploring a sustainable society...

00

Vi er stolte over å presentere vår siste NTRANS working paper, som utforsker utviklingen av industriell kapasitet knyttet til offshore vindkraft i Europa fra 2000-2019. Denne innsiktsfulle analysen, skrevt av Markus Steen, Tuukka Mäkitie, Jens Hanson og Håkon Endresen Normann, understreker betydningen av pre-eksisterende industrielle strukturer og politisk støtte i...

00

Vår nyeste policy brief tar for seg de kompliserte vevene av integrerte energimarkeder. Gjennom dialog med bransjeeksperter og akademikere har vi identifisert nøkkelutfordringer - og muligheter - for å realisere potensialet i fremtidens energifleksibilitet.   I vår nyeste nye policy brief fra brukercase 7: Integrerte markeder for energi og fleksibilitet, ser Felipe Van de Sande...

00

I en tid hvor energisektoren gjennomgår radikale forandringer, kaster vår nyeste rapport lys over de intrikate båndene mellom daglig strømforbruk og de bredere samfunnsstrukturene som former våre liv. "Forbrukerfleksibilitet: Mellom strømforbruk og samfunnstruktur" dykker ned i hvordan våre hverdagslige vaner, drevet av samfunnets underliggende strukturer, påvirker og blir påvirket av...

00

I en nylig sammenkomst av kloke hoder og visjonære sjeler på #acere2024-konferansen i Sydney, sto temaet "Entreprenørskap i en tid med kompleksitet og samfunnsendringer" i sentrum. Dette bakteppet satte scenen for en uke med dypdykk i hvordan innovasjon og entreprenørskap kan forme vår felles fremtid i møte med globale utfordringer. Blant de mange innsiktfulle bidragene skinte et særlig lys på...

00

I et spennende nytt samarbeid med Trondheim kommune og Statkraft Varme, er vi med på å pionere CO₂-fangst i byens hjerte. Dette prosjektet er et skritt mot virkeliggjørelsen av vår visjon for et klimanøytralt samfunn.   SINTEF (Digital og Energi) er stolt over å delta I et banebrytende prosjekt i samarbeid med NTRANS-partner Trondheim kommune (prosjekteier) og Statkraft Varme, med fokus...

00

Forskningsdirektør i NTRANS, Mette Bjørndal og Asgeir Tomasgaard har de siste årene deltatt i teknisk beregningsutvalg for klima. Utvalget er nå ute med sin rapport. De skriver:  “Tilgangen på knappe ressurser som areal, kraft, biomasse og spesialisert arbeidskraft påvirker mulighetene og kostnadene ved å nå klimamål. Siden overgang fra fossile til fornybare energikilder, og...

00

  Verden har endret seg dramatisk siden FME NTRANS startet for fire år siden. Disse endringene påvirker og påvirkes av energi- og klimaoverganger. FME NTRANS har publisert et notat (engelsk) som diskuterer endringene i form av fire elementer som utgjør en ny kontekst for energi- og klimaoverganger, samt en tverrfaglig forsknings- og praksisutfordring som NTRANS vil møte direkte i løpet av...

00

I en milepæl for FME NTRANS, ble Kyriaki Tselika den første doktorgradskandidaten som med hell forsvarte sin avhandling med tittelen "Essays on Energy Markets and the Environment". Hennes arbeid går i dybden på de komplekse dynamikkene mellom energisektoren og miljømessig bærekraft, og kaster lys over effektene av fornybar energi på elektrisitetsmarkeder, den økonomiske levedyktigheten til...

00

De siste årene har NTRANS-forskere med bakgrunn i ulike disipliner arbeidet med å utvikle en tverrfaglig metode for å koble ulike former for modellering med ulike former for samfunnsvitenskap. Dette har arbeidet har nå resultert i rapporten “NTRANS Socio-technical pathways and scenario analysis” (NTRANS Rapport 02/2023). Rapporten gir en beskrivelse av fire norske...

00

Årets Norwegian Renewable Energy School (NorRen) ble arrangert fra 21. til 25. august, og markerte en uke med intens læring og samarbeid i de rolige omgivelsene til Langesund Bad. Orkestrert av UiO: Energi og Miljø, i samarbeid med NTNU, UiB, MoZEES og FME NTRANS, var arrangementet et fokuspunkt for diskusjoner om grønn industriell transformasjon og avkarbonisering. Et møte av tankesett ...

00

Under Arendalsuka 2023 samlet et engasjert publikum seg Torsdag, 17. august, på Thon Hotel Arendal. Begivenheten var FME NTRANS' arrangement med tittelen "Fra eventyr til luftslott? Norske energiambisjoners robusthet", med et fokus på robustheten i Norges energivisjoner mot bakgrunnen av globale kriser. Arrangementet utforsket blant annet hvordan Norge balanserer klimaansvar med...

00

Vi i NTRANS-teamet vil gjerne takke alle våre partnere for en fantastisk gjenforening på Thon Conference Center i Oslo. Sommerkonferansen vår var en energisk og innsiktsfull hendelse som samlet forskere, vitenskapspersonell og industrieksperter for å dele kunnskap og diskutere fremtiden for energisektoren. Gjennom hele dagen belyste sesjonene viktige emner som utfordringer i etterspørsel og...

00

Det ble nylig avholdt workshop for NTRANS' PhD-studenter og postdoktorer på Kringler Gjestegård. Samlingen var en suksess med høy faglig standard og muligheter for nettverksbygging. Deltakerne hadde en arena for utveksling av ideer og fikk muligheten til å dele sin forskning gjennom gruppearbeid og plenumsdiskusjoner. I tillegg til det faglige programmet, var det også sosiale aktiviteter og en...

00

Brukercase 7, Integrerte markeder for energi og fleksibilitet, har levert sammendrag fra sin femte workshop den 10. februar: Hydropower flexibility (in English) Dette brukercase-prosjektet er ledet av Stian Backe og medledet av Felipe Van de Sande Araujo, ved Institutt for Industriell Økonomi og Teknologiledelse(NTNU) Se og last ned sammendraget

00

The world has changed dramatically since FME NTRANS started four years ago. These changes impact and are impacted by energy and climate transitions. This brief NTRANS note discusses the changes in terms of four elements that constitutes a new context for energy and climate transitions and an interdisciplinary research and practice challenge that NTRANS will face head-on over the next four years...

00

NTRANS har eget arrangement på Arendalsuka, tirsdag 16. august, kl. 18.30-19.30: Hvordan kan vi akselerere energiomstillingen? Tempoet må opp for å nå klimamålene innen 2030. FME NTRANS vil belyse og debattere temaet akselerasjon av energiomstillingen. Se opptak av NTRANS-forskerne og debatten Hva kan gjøres politisk? Hvorfor er det viktig å få opp tempoet? Hva kan vi gjøre for å nå...

00
— 20 Elementer per side
Viser 1 - 20 av 55 resultat.

Sosiale medier

Påmelding nyhetsbrev fra NTRANS

leder til påmeldingsskjema for nyhetsbrev

Hold deg oppdatert!

Her kan du abonnere på vårt nyhetsbrev. FME NTRANS sender ut nyhetsbrev om vår forskning, arrangementer og senteraktivitet. Her får du også siste nytt om hva som skjer på FME NTRANS.

Du kan når som helst avregistrere deg via lenken i nyhetsbrevet. Navn og e-postadresse vil bli slettet fra våre lister når du avregistrerer deg. Du kan også være trygg på at FME NTRANS ikke videredistribuerer verken e-postadresser eller annen personlig informasjon. Informasjonen du gir oss vil kun bli brukt til å sende deg informasjon via nyhetsbrev.

FME NTRANS benytter Make for å håndtere epostlister og i e-postkommunikasjon. 

 

Meld deg på våre nyhetsbrev

Les våre nyhetsbrev

Siste fra NTRANS på Twitter

Siste fra NTRANS på Twitter

Forskningspartnere

Forskningspartnere