Sosiale medier

Nyheter

Nyheter


Lyst å delta på verdens største Hydrogenmesse?

Lyst å delta på verdens største Hydrogenmesse?

FX Expo i Tokyo
Foto: FX Expo. Norsk Hydrogenforum og Ocean Hyway Cluster (OHC) koordinerer og organiserer den norske deltagelsen.

Hydrogenmessen FX EXPO arrangeres i Tokyo fra 26.-28. februar 2020.

Messen er en viktig møteplass, og er kjent for å være svært bra både faglig og for nettverksbygging.

* Alle medlemmer og smarbeidspartnere i Ocean Hyway Cluster har mulighet for å delta på den norske standen.

Er din bedrift interessert?

Ta kontakt med Trond Strømgren for mer informasjon, og du vil få førsteprioritet til å delta på den norske standen.

NTRANS får 104 millioner kroner fra Forskningsrådet

NTRANS får 104 millioner kroner fra Forskningsrådet

Hvorfor er samfunnsvitenskapelig forskning sentralt for energi- og klimaomstilling?

Hvorfor er samfunnsvitenskapelig forskning sentralt for energi- og klimaomstilling?

– Samfunnet trenger nye perspektiv for å få til energiomstillingen vi står ovenfor. Her skal NTRANS vise vei med handlingsrettet forskning

Vi må forstå holdninger i samfunnet for å få til omstilling.
– Folk flest vil bidra til omstilling, de er kreative og de kan gi viktige bidrag for at vi skal lykkes. En viktig utfordring er derfor å skape deltakelse heller enn sinne og apati. Vi i NTRANS skal jobbe for å forstå hva som må til for å få til det.

Overrakk rapport til statsministeren

Overrakk rapport til statsministeren

NTRANS og Johan Hustad fra NTNU Energi overrakk rapporten "Havvind - en industriell mulighet" til statsminister Erna Solberg under Høyres valgkampsåpning i Trondheim, tirsdag 6. august.

Statsministeren var svært interessert i å høre om de norske mulighetene innen flytende havind og hadde fått forståelse av at her har Norge store muligheter. 

Statsminister Erna Solberg får rapport om Havvind - en industriell mulighet fra Johan Hustad fra NTNU Energi

Last ned rapporten Havvind