Sosiale medier

Nyheter

Nyheter


Forskningssprinten er i gang!

Forskningssprinten er i gang!

Forskningssprint? Hva er det, egentlig? Ser du for deg svette forskere som løper fort i flokk …?

Folk so løper i flott
Illustrasjon: Colourbox

Forskningssprint er et helt nytt fenomen. En ny arbeidsmetode forskerne våre bruker for å komme fortere til målet. Og da er det ikke en fysisk målstrek med banner over vi snakker om …

– I forskningssprinten jobber vi forskere tett sammen med partnere i næringsliv og forvaltning for å løse oppgaver i fellesskap, sier forsker Marius Korsnes.

Les hele saken om forskningssprinten

NTRANS får 104 millioner kroner fra Forskningsrådet

NTRANS får 104 millioner kroner fra Forskningsrådet

Lyst å delta på verdens største Hydrogenmesse?

Lyst å delta på verdens største Hydrogenmesse?

FX Expo i Tokyo
Foto: FX Expo. Norsk Hydrogenforum og Ocean Hyway Cluster (OHC) koordinerer og organiserer den norske deltagelsen.

Hydrogenmessen FX EXPO arrangeres i Tokyo fra 26.-28. februar 2020.

Messen er en viktig møteplass, og er kjent for å være svært bra både faglig og for nettverksbygging.

* Alle medlemmer og smarbeidspartnere i Ocean Hyway Cluster har mulighet for å delta på den norske standen.

Er din bedrift interessert?

Ta kontakt med Trond Strømgren for mer informasjon, og du vil få førsteprioritet til å delta på den norske standen.

En endring i luften ...

En endring i luften ...

En endring er bokstavelig talt i luften. Ansatte i akademia (universiteter og høgskoler) må kutte ned på flyreisene. Samtidig forventes det en økt internasjonalisering og mobilitet.

Masterstudent Hanne Henriksen står utendørs på NTNU campus
Hanne Henriksen har levert den aller første masteroppgaven tilknyttet FME NTRANS. 
(Foto: Vibeke Ann Pettersen)

Les hele saken her

Hvorfor er samfunnsvitenskapelig forskning sentralt for energi- og klimaomstilling?

Hvorfor er samfunnsvitenskapelig forskning sentralt for energi- og klimaomstilling?

– Samfunnet trenger nye perspektiv for å få til energiomstillingen vi står ovenfor. Her skal NTRANS vise vei med handlingsrettet forskning

Vi må forstå holdninger i samfunnet for å få til omstilling.
– Folk flest vil bidra til omstilling, de er kreative og de kan gi viktige bidrag for at vi skal lykkes. En viktig utfordring er derfor å skape deltakelse heller enn sinne og apati. Vi i NTRANS skal jobbe for å forstå hva som må til for å få til det.

Overrakk rapport til statsministeren

Overrakk rapport til statsministeren

NTRANS og Johan Hustad fra NTNU Energi overrakk rapporten "Havvind - en industriell mulighet" til statsminister Erna Solberg under Høyres valgkampsåpning i Trondheim, tirsdag 6. august.

Statsministeren var svært interessert i å høre om de norske mulighetene innen flytende havind og hadde fått forståelse av at her har Norge store muligheter. 

Statsminister Erna Solberg får rapport om Havvind - en industriell mulighet fra Johan Hustad fra NTNU Energi

Last ned rapporten Havvind

Siste fra NTRANS på Twitter

Siste fra NTRANS på Twitter

Twitterfeed