NTRANS ledergruppe

NTRANS ledergruppe


Ledergruppe

Leder

Nestleder

Forskningsdirektør

FO 1 Leder

FO 2 leder

FO 3 leder

FO 4 leder

FO 5 Leder

Kristin Linnerud
Kristin Linnerud
Høgskulen på Vestlandet

Formidlingsansvarlig

Markus Steen, Sintef
Markus Steen
SINTEF
Jans Jakob Walnum,  Vestforsk
Hans jakob Walnum
Vestlandsforskning
   

 


Nasjonalt forskningssenter for miljøvennlig energi

FME NTRANS

Nasjonalt forskningssenter for miljøvennlig energi

NTRANS forsker på utvikling av miljøvennlig energi fra et samfunnsvitenskapelig perspektiv, og i samspill mellom teknologi og samfunn.

Vi fokuserer på rollen til energisystemet i omstillingen til nullutslippssamfunnet.

Mer om forskningen


Våre forskningspartnere

Forskningspartnere