Omstillingsveier til ei bærekraftig framtid

Forskningsområde 4

Omstillingsveier til ei bærekraftig framtid


Vi skal analysere ulike omstillingsbaner på veien til et lav-utslippssamfunn, med spesielt fokus på den norske utviklingen, og på hvordan samspillet med Europa kan foregå med de ulike alternativene.

Forskerne i NTRANS forsker på ulike disipliner, og det viktigste forskningsspørsmålet er: Hvordan kan vi bygge en bro mellom omstillingsstudier som inkluderer statsvitenskap, innovasjon, teknologi, og teknoøkonomisk energisystemanalyse, for å fremme felles forståelse av omstillingsretninger?

Tilleggsspørsmål for forskerne:

  • Hvordan kan dette gi oss innsikt i implementering av omstillingsretninger i omstillingen til et lavkarbonsamfunn?
  • Hvilke retninger er kostnadseffektive for Norge, og hva er de miljømessige, politiske og sosiale mulighetene ved disse omstillingsretningene?
  • Hvordan utvikler vi robuste løsninger for å hanskes med usikkerhet i omstillingen?

Vi vil dra nytte av forskningen i områdene 1-3, og kombinere de ulike perspektivene som karakteriserer retningene for omstilling i Norge, men også i EU og globalt. Planleggingen av omstillingen til lavkarbonsamfunnet er preget av høy grad av usikkerhet i mange sektorer og kunnskapsfelt. FO4 skal samarbeide tett med ulike aktører og interessenter som tar beslutninger.

FO4 skal involvere to doktorgradsstipendiater og en postdoktor, produsere 12 publikasjoner, arrangere fire workshops i løpet NTRANS` tre første år. Vi skal også gjennomføre de første analyser av omstillingsretninger, med tverrfaglig perspektiv.
 

Mål

Forskningsområdet vil generere kunnskap om mulighetene og utfordringene for beslutningstakere, bransjeaktører og andre interessenter som jobber for å fremme overgangen under forskjellige sosiale og politiske forhold:

  1. Utvikle og forbedre rammer for identifisering og vurdering av forskjellige omstillingsveier
  2. Øke forståelsen av bærekraftomstilling som fenomen.
  3. Utvikle en tverrfaglig tilnærming i grensesnittet mellom de sosiale, tekniske, økonomiske og miljømessige bærekraftsperspektivene.

Alle brukercasene i NTRANS vil være relevante. Involvering i, og samspill med, de andre brukercasene er nøkkelen til å forstå hvordan omstillingen kan bli realisert på ulike overgangsarenaer gjennom de utvalgte pilotene.

I den første toårsperioden er brukercasen om radikal omstilling i transport (UC3) den mest relevante, og et tett samarbeid med interessentene og brukerpartnerne fra transport skal etableres. Også brukercasen om å bygge framtidas samfunn (U1) har relevant aktivitet innen mobilitet, framtidig transport behov og modale skift.


Leder av forskningsområde 4

Leder av forskningsområde 4

RA4 innhold fra årsrapport

Se hva som skjedde i 2021

Innhold - oppslag fra årsrapport 2021
Les hva som skjedde i forskningsområdet i 2021 her. (Utdrag fra NTRANS' årsrapport 2021)

Bilde til forskningsområde 4

Gangbro i glass sett innenfra
Illustrasjon: Colourbox