Toppbilde om oss

Om forskningen - intro

FME NTRANS er et nasjonalt forskningssenter for miljøvennlig energi.

NTRANS fokuserer på rollen til energisystemet i omstillingen til nullutslippssamfunnet, og forsker på utvikling av miljøvennlig energi fra et samfunnsvitenskapelig perspektiv i samspill mellom teknologi og samfunn.  

Forskningen skal bygge et kunnskapsgrunnlag for veien mot og konsekvensene av dyp og hurtig energiomstilling for ulike grupper i samfunnet. En viktig del av dette er å skape deltakelse.

NTRANS skal jobbe med å forstå hvordan omstillingen kan gjøres rettferdig og demokratisk, samtidig som den gir næringslivet muligheter for innovasjon og verdiskaping.

Målet er å skape ny kunnskap og sikre innovasjon. Dette skal gjøres i et samspill mellom forskning, utdanning, næringsliv og forvaltning. 

Forskningsområder :

  • Dyp avkarbonisering og vid samfunnsendring
  • Akselerasjon av omstillingen
  • Design av framtidens energimarkeder
  • Omstillingsbaner som er robuste og gjennomførbare på veien til en bærekraftig framtid

Eksempel på brukercase er: 

  • Avkarbonisering av transport
  • Framtidens byutvikling
  • Grønn industri
  • Rollen til havvind
  • Rollen til hydrogen
  • Rollen til karbonfangst og- lagring

Forskningssenter for miljøvennlig energi

Forskningssenter for miljøvennlig energi

FME Forskningssenter for miljøvennlig energi er Norges forskningsråds ordning for langsiktig forskningsinnsats på høyt internasjonalt nivå som skal løse utfordringer på områdene energi og klima.


Havvind - en industriell mulighet