Toppbilde om oss

Intro forskning

NTRANS forsker på utvikling av miljøvennlig energi fra et samfunnsvitenskapelig perspektiv. Vi fokuserer på rollen til energisystemet i omstillingen til nullutslippssamfunnet.

Forskningen skal bygge et kunnskapsgrunnlag for veien mot og konsekvensene av dyp og hurtig energiomstilling for ulike grupper i samfunnet. En viktig del av dette er å skape deltakelse.

Målet er å skape ny kunnskap og sikre innovasjon

Dette skal gjøres i et samspill mellom forskning, utdanning, næringsliv og forvaltning. 

NTRANS skal jobbe med å forstå hvordan omstillingen kan gjøres rettferdig og demokratisk, samtidig som den gir næringslivet muligheter for innovasjon og verdiskaping.

Mer om forskningen og våre forskningsområder


Nasjonalt forskningssenter for miljøvennlig energi

FME NTRANS

Nasjonalt forskningssenter for miljøvennlig energi

FME Forskningssenter for miljøvennlig energi er Norges forskningsråds ordning for langsiktig forskningsinnsats på høyt internasjonalt nivå. 


Havvind - en industriell mulighet

Rapport, Havvind
LAST NED RAPPORT (.pdf)
I denne rapporten legger vi fram hovedfunnene og kommer med anbefalninger for hvordan Norge kan bli en del av den europeiske havvindsatsningen.

Masteroppgavesamarbeid - teaser

Masteroppgave samarbeid
MASTEROPPGAVESAMARBEID
Ønsker du å komme i kontakt med masterstudenter for å skrive oppgave tilknyttet din bedrift?

Podkastserie - teaser

Bybilde
ENERSIKT
En podkastserie om energisystemets rolle i omstillingen til nullutslippssamfunnet.
 

Våre forskningspartnere

Forskningspartnere