Toppbilde om oss

Intro forskning

NTRANS forsker på utvikling av miljøvennlig energi fra et samfunnsvitenskapelig perspektiv. Vi fokuserer på rollen til energisystemet i omstillingen til nullutslippssamfunnet.

Forskningen skal bygge et kunnskapsgrunnlag for veien mot og konsekvensene av dyp og hurtig energiomstilling for ulike grupper i samfunnet. En viktig del av dette er å skape deltakelse.

Målet er å skape ny kunnskap og sikre innovasjon

Dette skal gjøres i et samspill mellom forskning, utdanning, næringsliv og forvaltning. 

NTRANS skal jobbe med å forstå hvordan omstillingen kan gjøres rettferdig og demokratisk, samtidig som den gir næringslivet muligheter for innovasjon og verdiskaping.

Mer om forskningen og våre forskningsområder


Om FME

Om FME

FME – Forskningssenter for miljøvennlig energi er Norges forskningsråds ordning for langsiktig forskningsinnsats på høyt internasjonalt nivå. 
Les mer om FME-ene hos Forskningsrådet


Havvind - en industriell mulighet

Rapport, Havvind
LAST NED RAPPORT (.pdf)
I denne rapporten legger vi fram hovedfunnene og kommer med anbefalninger for hvordan Norge kan bli en del av den europeiske havvindsatsningen.

Masteroppgavesamarbeid - teaser

Masteroppgave samarbeid
MASTEROPPGAVESAMARBEID
Ønsker du å komme i kontakt med masterstudenter for å skrive oppgave tilknyttet din bedrift?

Twitterfeed

Våre forskningspartnere

Forskningspartnere