Intro forskning

NTRANS forsker på utvikling av miljøvennlig energi fra et samfunnsvitenskapelig perspektiv. Vi fokuserer på rollen til energisystemet i omstillingen til nullutslippssamfunnet.

Forskningen skal bygge et kunnskapsgrunnlag for veien mot og konsekvensene av dyp og hurtig energiomstilling for ulike grupper i samfunnet. En viktig del av dette er å skape deltakelse.

Målet er å skape ny kunnskap og sikre innovasjon

Dette skal gjøres i et samspill mellom forskning, utdanning, næringsliv og forvaltning. 

NTRANS skal jobbe med å forstå hvordan omstillingen kan gjøres rettferdig og demokratisk, samtidig som den gir næringslivet muligheter for innovasjon og verdiskaping.
 

Mer om forskningen og våre forskningsområder


Vi forsker på nye måter

Vi forsker på nye måter

For å skape resultater raskt jobber vi på helt nye og effektive måter, sammen med våre partnere innen både næringsliv, forvaltning og forskning.

I nyhetssaken under kan du lese mer om en metode som en av våre forskere har funnet opp.

Forskningssprinten er i gang!

Forskningssprint? Hva er det, egentlig? Ser du for deg svette forskere som løper fort i flokk …?
Les nyhetsartikkelen om forskningssprint

Personer som løper i flokk
Illustrasjon: Colourbox

FME er kort for

FME er kort for

Forskningssenter for miljøvennlig energi

  • FME er Norges forskningsråds ordning for langsiktig forskningsinnsats på høyt internasjonalt nivå. 

Les mer på Forskningsrådets nettsider

Havvind - en industriell mulighet

Rapport, Havvind
LAST NED RAPPORT (.pdf)
I denne rapporten legger vi fram hovedfunnene og kommer med anbefalinger for hvordan Norge kan bli en del av den europeiske havvindsatsningen.

Masteroppgavesamarbeid - teaser

Masteroppgave samarbeid
Masteroppgavesamarbeid
Vil du ha kontakt med masterstudenter som kan skrive oppgave for bedriften din?