Forskningspartnere

Forskningspartnere


Forskningspartnere logo

Brukerpartnere

 

Brukerpartnere


Nasjonalt forskningssenter for miljøvennlig energi

FME NTRANS

Nasjonalt forskningssenter for miljøvennlig energi

NTRANS forsker på utvikling av miljøvennlig energi fra et samfunnsvitenskapelig perspektiv, og i samspill mellom teknologi og samfunn.

Vi fokuserer på rollen til energisystemet i omstillingen til nullutslippssamfunnet.

Mer om forskningen


Masteroppgavesamarbeid - teaser

Masteroppgave samarbeid
MASTEROPPGAVESAMARBEID
Ønsker du å komme i kontakt med masterstudenter for å skrive oppgave tilknyttet din bedrift?

Bygg og industri

Bygg og industri

Energiselskaper

Energiselskaper

Interesseorganisasjoner

Interesseorganisasjoner