Toppbilde om oss

Norwegian Centre for Energy Transition Strategies

NTRANS forsker på energisystemets rolle i omstillingen til nullutslippssamfunnet. 

Hovedmålet med NTRANS er å utvikle teori, metoder, kompetanse og kunnskap for å støtte beslutningsprosesser innenfor energi- og klimaområdet.

En viktig del av dette er å finne ut hvordan omstillingen kan gjøres rettferdig og demokratisk, samtidig som den gir næringslivet muligheter for innovasjon og verdiskaping.

Dette skal gjøres i et samspill mellom forskning, utdanning, næringsliv og forvaltning. 

Folk flest vil bidra til omstilling, de er kreative og de kan gi viktige bidrag for at vi skal lykkes. En viktig utfordring er derfor å skape deltakelse. NTRANS skal jobbe for å forstå hva som må til for å få til det.

Senteret har et særlig ansvar for å kommunisere resultater av forskningen utad.

 

 

NTRANS har en viktig rolle i samfunnsdebatten.

NTRANS har en viktig rolle i samfunnsdebatten.

Samfunnsutfordringene kan ikke løses av ett fagmiljø alene.

Det er avgjørende med et tverrfaglig samarbeid for å finne gode løsninger på energiomstillingen vi står overfor. NTRANS samarbeid med teknologer, humanister, økonomer og samfunnsvitere for å finne gode løsninger på energiomstillingen vi står overfor.