Forskningsområder

Forskningsområder


FO1 teaser

Dyp avkarbonisering og bred samfunnsendring

Tre glade barn i blomsteng.
Forskningsområde 1
FO 1 arbeider for å forstå hva det betyr i praksis å endre logikken for produksjon, distribusjon og forbruk av elektrisitet, mobilitet og andre varer og tjenester i hele samfunnet.
Les mer om forskningsområdet.

FO3 teaser

Design av framtidas energimarkeder

Registrering av strømforbruk på Ipad. Lykkelig par i bakgrunnen.
Forskningsområde 3
FO 3 har fokus på utvikling, design og implementering av det fremtidige energimarkedet i Norge og i Europa.
Les mer om forskningsområdet.

 


FO5 teaser

Brukercase og innovasjon

Gruppearbeid, 4 personer foran pc
Forskningsområde 5
I FO 5 skal forskere og brukerpartnere samarbeide for å lære av hverandre - og skape ny kunnskap. 
Se mer om forskningsområdet.

 


FO2 - teaser

Akselerasjon av omstillingen

illustrasjonsbilde av folk som løper
Forskningsområde 2
FO 2 arbeider for å utforske forskjellige aspekter av drivere og barrierer for å gå inn i akselerasjonsfasen, med sikte på å destillere politiske råd og oppnå teoretiske fremskritt.
Les mer om forskningsområdet.

FO4 - teaser

Omstillingsveier til ei bærekraftig framtid

Gangbro i glass sett innenfra
Forskningsområde 4
FO 4 skal analysere forskjellige overgangsveier mot et lavkarbonsamfunn.
Les mer om forskningsområdet.

Vi forsker på nye måter

Vi forsker på nye måter

Våre forskere har funnet en ny og mer effektiv måte å jobbe på: forskningssprint!

Illustrrasjonsfoto: personer som løper i flokk
Illustrasjon: Colourbox

Les nyhetsartikkel om forskningssprint

Nasjonalt forskningssenter

Nasjonalt forskningssenter

NTRANS forsker på utvikling av miljøvennlig energi fra et samfunnsvitenskapelig perspektiv, og i samspill mellom teknologi og samfunn.

Hvilken rolle har energisystemet i samfunnets omstilling til nullutslipp? Vi skal finne svar.

Mer om forskningen