Forskningsområder

Forskningsområder


FO1 teaser

Dyp avkarbonisering og bred samfunnsendring

Tre glade barn i blomsteng.
Forskningsområde 1
FO 1 arbeider for å forstå hva det betyr i praksis å endre logikken for produksjon, distribusjon og forbruk av elektrisitet, mobilitet og andre varer og tjenester i hele samfunnet.
Les mer om forskningsområde 1

FO3 teaser

Design av framtidas energimarkeder

Registrering av strømforbruk på Ipad. Lykkelig par i bakgrunnen.
Forskningsområde 3
FO 3 har fokus på utvikling, design og implementering av det fremtidige energimarkedet i Norge og i Europa.
Les mer om forskningsområde 3

 


FO5 teaser

Brukercase og innovasjon

Gruppearbeid, 4 personer foran pc
Forskningsområde 5
I FO 5 skal forskere og brukerpartnere samarbeide for å lære av hverandre - og skape ny kunnskap. 
Se mer om forskningsområde 5

 


FO2 - teaser

Akselerasjon av omstillingen

illustrasjonsbilde av folk som løper
Forskningsområde 2
FO 2 arbeider for å utforske forskjellige aspekter av drivere og barrierer for å gå inn i akselerasjonsfasen, med sikte på å destillere politiske råd og oppnå teoretiske fremskritt.
Les mer om forskningsområde 2

FO4 - teaser

Omstillingsveier til ei bærekraftig framtid

Gangbro i glass sett innenfra
Forskningsområde 4
FO 4 skal analysere forskjellige overgangsveier mot et lavkarbonsamfunn.
Les mer om forskningsområde 4

Nasjonalt forskningssenter

Nasjonalt forskningssenter

NTRANS forsker på utvikling av miljøvennlig energi fra et samfunnsvitenskapelig perspektiv, og i samspill mellom teknologi og samfunn.

Hvilken rolle har energisystemet i samfunnets omstilling til nullutslipp? Vi skal finne svar.

Mer om forskningen


Teknologi er ikke nok!

Teknologi er ikke nok!

Foto av Kristin Linnerud
(Foto: Eivor Eriksen/Enerwe)

Les intervju med Kristin Linnerud

Nye metoder

Nye metoder

Våre forskere har funnet en ny og mer effektiv måte å jobbe på: forskningssprint!

Illustrrasjonsfoto: personer som løper i flokk
Illustrasjon: Colourbox

Les nyhetsartikkel om forskningssprint