Brukercase og innovasjon

Forskningsområde 5

Brukercase og innovasjon


Forskere og brukerpartnere skal samarbeide for å lære av hverandre - og skape ny kunnskap. De skal presentere og diskutere eksisterende kunnskapsgrunnlag og foreløpige forskningsresultater. Samarbeidet sikrer involvering av brukerpartnerne, og legger til rette for relevante innovasjonsaktiviteter.

Vi skal ha rundt ti brukercaser definert i fellesskap av brukerpartnerne og forskerne. Hvert case varer i ett til to år, og ledes av en eller to forskere. Noen ganger skal vi samarbeide tett med teknologiske FME-er. Brukerpartnere tilbyr piloter som reflekterer pågående og planlagte aktiviteter i energisektoren, og som er av allmenn interesse for de involverte.
 

Mål

  • Planlegge og gjennomføre rundt ti caser
  • Legge til rette for synergier mellom forskningsområdene og i hvert brukercase
  • Sikre brukermedvirkning i forskningen
  • Legge til rette for innovasjonsaktiviteter relatert til forskningen

Leder av forskningsområde 5

Leder av forskningsområde 5

Kristin Linnerud

Kristin Linnerud
Høgskulen på Vestlandet

Bilde til forskningsområde 5

4 personer i gruppearbeid foran pc
Illustrasjon: Colourbox