Brukercase og innovasjon

Forskningsområde 5

Brukercase og innovasjon


Forskere og brukerpartnere skal samarbeide for å lære av hverandre - og skape ny kunnskap. De skal presentere og diskutere eksisterende kunnskapsgrunnlag og foreløpige forskningsresultater. Samarbeidet sikrer involvering av brukerpartnerne, og legger til rette for relevante innovasjonsaktiviteter.

Vi skal ha rundt ti brukercaser definert i fellesskap av brukerpartnerne og forskerne. Hvert case varer i ett til to år, og ledes av en eller to forskere. Noen ganger skal vi samarbeide tett med teknologiske FME-er. Brukerpartnere tilbyr piloter som reflekterer pågående og planlagte aktiviteter i energisektoren, og som er av allmenn interesse for de involverte.
 

Mål

  • Planlegge og gjennomføre rundt ti caser
  • Legge til rette for synergier mellom forskningsområdene og i hvert brukercase
  • Sikre brukermedvirkning i forskningen
  • Legge til rette for innovasjonsaktiviteter relatert til forskningen

Se mer om brukercasene i NTRANS


Bilde til forskningsområde 5

4 personer i gruppearbeid foran pc
Illustrasjon: Colourbox

Ledere av forskningsområde 5

Ledere av forskningsområde 5

 
Vivek Sinha
Vivek Sinha
NTNU
 
Pedro Crespo del Granado
Pedro Crespo del Granado
NTNU

 

RA5 fra årsrapport

Se hva som skjedde i 2021

Innhold - oppslag fra ÅRSRAPPORTEN 2021
Se hva som skjedde i forskningsområdet i 2021 her. (Utdrag fra NTRANS' årsrapport for 2021.)