Styret i NTRANS

Styret i NTRANS


Styremedlemmer

Styreleder

Henrik Sætness. Foto
Henrik Sætness
Statkraft

 

Styremedlem

Gina V. Ytteborg. Foto.
Gina V. Ytteborg
Statens vegvesen

 

Styremedlem

Helle Grønli
Helle Grønli
Enova

Styremedlem

Katinka Elisabeth Grønli. Foto.
Katinka Elisabeth Grønli
UiO:Energy

Styremedlem

Lasse Torgersen. Foto.
Lasse Torgersen
Hydro

Styremedlem

Frode Rømo. Foto.
Frode Rømo
SINTEF Industri

Styremedlem

Linda Rud. Foto.
Linda Rud
NHH
Styremedlem
 
Portrett Tine Uberg Nærland
Tine Uberg Nærland
IFE

Styremedlem

Margrethe Aune. Foto.
Margrethe Aune
NTNU

 

Styremedlem

Fredrik Varpe
Equinor

Fast møtende vara

Portrett Anders-Johan Almås
Anders-Johan Almås
Vestlandsforsking
 

 

 


FME er kort for

FME er kort for

forskningssenter for miljøvennlig energi

  • FME er Norges forskningsråds ordning for langsiktig forskningsinnsats på høyt internasjonalt nivå. 

Les mer på Forskningsrådets nettsider

Forskningspartnere

Forskningspartnere