Samfunnsoppdrag for NTNU Institutt for musikk

Samfunnsoppdrag for NTNU Institutt for musikk

Institutt for musikk sitt samfunnsoppdrag består pr 03.12.2012 av de beskrivelser som hvert enkelt studieprogram selv har definert. Samfunnsoppdragene for de forskjellige delene av instituttet er publisert her.

Kontakt

Kontakt