Samfunnsoppdrag for NTNU Institutt for musikk

Samfunnsoppdrag for NTNU Institutt for musikk

Institutt for musikk sitt samfunnsoppdrag består pr. 03.12.2012 av dei skildringane som kvart einskild studieprogram sjølv har definert. Samfunnsoppdraga for dei ulike delane av instituttet er publiserte her.

Kontakt