Samfunnsoppdrag for utøvende musikk

Samfunnsoppdrag for utøvende musikk

 

  • Den utøvende musikkutdanningen ved NTNU Institutt for musikk skal utdanne høyt kvalifiserte utøvende musikere og musikkpedagoger
  • Institutt for musikk skal berike og styrke kunstens egenverdi gjennom videreføring, kvalitetsheving og nyskaping
  • Musikk har relevans i alle samfunn og Institutt for musikk skal bidra til å dekke samfunnets behov for utøvende musikere og pedagoger
  • Institutt for musikk skal utdanne til arbeidsmarkeder som etterspør musikere i en rekke ulike sammenhenger, inkludert skoleverket.
  • Institutt for musikk skal utdanne musikere som skaper egne markeder og som bidrar til samfunnets økonomiske verdiskapning

 

Institutt for musikk skal ta del i en løpende kulturdebatt om musikken og musikerens rolle i et skiftende samfunn.