FME CenSES – Centre for Sustainable Energy Studies

FME CenSES – Centre for Sustainable Energy Studies

Prosjektperiode: 2011 – 2019

 

November 2022: The website is temporarily unavailable. We are working on it.

CenSES er avsluttet

CenSES er avsluttet

CenSES ble offisielt avsluttet etter åtte års drift med et seminar i Trondheim hvor alle aktører som har vært involvert i senteret var tilstede. Et gjennomgangstema for dagen ble at CenSES har bidratt til økt tverrfaglighet, økt kunnskap og mer fokus på at samfunnsvitenskapen har en viktig rolle i energiomstillingen vi nå er inne i.

 

Styret i CenSES mottar blomster

 

– CenSES har fokuset på helheten. Ikke bare den ene lille brikken som mangler, oppsummerte Eirik Gjelsvik Medbø.

Lyktes godt

Asgeir Tomasgard har vært leder for senteret og er fornøyd med det de har oppnådd gjennom åtte års forskning. 

– Ett av målene med CenSES var å få til mer tverrfaglig samarbeid enn tidligere. Jeg synes vi har lyktes med dette og vi har fått fram gode faktabaserte beslutningsunderlag gjennom samarbeidet mellom samfunnsvitenskapen og teknologiforskningen.

Dette ble også påpekt av Eli Aamot, konsernsjef i SINTEF.

– Å kople naturvitenskapen med samfunnsvitenskapen er utrolig viktig. Det hjelper ikke å lage teknologien hvis den ikke blir tatt i bruk. Dette gjør at CenSES er «added value» for meg, og derfor tror jeg at det å få samfunnsfagene inn i naturvitenskapen er helt nødvendig, og det skal vi fortsette med.

Skal inn i "noens hage". 

Aamot fortsatte med å trekke referanser til vindmølledebatten vi har opplevd den siste tiden.

– Teknologien skal tas i bruk av noen, den skal inn i «noens hage», sa hun,

– Hvis vi skal unngå et «nytt Frøya», er er det viktig å forstå hvordan teknologien vil spille inn i et samfunn og påvirke menneskene og deres følelser, noe som teknologene nødvendigvis ikke er så gode på.

Til slutt la hun til at en annen positiv effekt av CenSES er alle kandidatene som har kommet ut av senteret, hvor hun selv har ansatt flere.

Mange kandidater

Katrine Wyller fra Norsk forskningsråd trakk også fram senterets evne til å få fram nye kandidater og kunnskap. Gjennom åtte års drift har CenSES utdannet minst 40 PhD-kandidater og over 244 masterstudenter.

– Dere har drevet en sterk forskerskole med master- og PhD-studenter og dere har tatt initiativ til Ung Energi som har vært forbilledlig.

Kenneth Fjell, prorektor for forskning ved NHH, trakk også fram viktigheten av at CenSES har hatt lang varighet.

– Åtte år er en fin tid forskningsmessig, man får tid til å fordype seg og vi håper det at vi kan få lov til å ta dette feltet videre med ytterligere forskning. I tillegg hyllet han samarbeidet mellom de forskjellige forskningspartnerne. 

– Det å få lov til å jobbe sammen med så mange andre flotte forskningsinstitusjoner som vi har fått gjort her, både teknologer og samfunnsvitere, det er veldig bra og det setter vi stor pris på.

Har bidratt til NTNUs visjon

Prorektor for forskning ved NTNU, Bjarne Foss, hyllet også senteret for å være med på å oppfylle NTNUs visjon, Kunnskap for en bedre verden.

– CenSES har vært med på å bidra til vår egen visjon, og kanskje enda viktigere, til at Norge og verden utvikler seg i riktig retning.  

Han avsluttet med å si at;

– Dette vi markerer i dag er selvfølgelig ikke slutten på noe, men en milepel på en lang reise.