Om Institutt for kjemisk prosessteknologi

Om Institutt for kjemisk prosessteknologi

 

Diego Pinto, Juliana Moreno, Arlinda Fejzo Ciftja og professor Hallvard Svendsen

 

Institutt for kjemisk prosessteknologi kan spore sine røtter tilbake til 1910, da Norges tekniske høgskole (NTH) startet opp i Trondheim med kjemi som en av de syv fagavdelingene. Etter andre verdenskrig ble tre institutter dannet, Treforedlingskjemi (1946), Kjemiteknikk (1949) og Industriell kjemi (1949). Disse ble slått sammen til det nåværende Institutt for kjemisk prosessteknologi (Department of Chemical Engineering) i 1999.

Instituttet holder til på Gløshaugen, og disponerer kjemiblokk 5, mesteparten av kjemiblokk 4, deler av PFI-bygget, samt 2 store haller for eksperimentell virksomhet og et monteringsverksted i Kjemihallen. Mye av forskningen skjer i nært samarbeid med SINTEF Materialer og kjemi.

Instituttet var tidligere arbeidsplassen for professor John Ugelstad, som utviklet teknologien for monodisperse kuler. Ugelstadlaboratoriet (nettside på engelsk) ble opprettet av NTNU i 2002 til minne om professor Ugelstad.

 

Hva er kjemisk prosessteknologi ved NTNU?

 

Instituttets Strategi

Instituttets Strategi

Bygninger

Bygninger