Hva er kjemisk prosessteknologi?

 

Fagområdet kjemisk prosessteknologi omfatter utvikling, teknisk realisering og drift av kjemiske prosesser i industriell skala. Eksempler på prosesser er: produksjon og videreforedling av olje og gass, produksjon av kunstgjødsel, plast, fin- og spesialkjemikalier, metaller, papir, kunstfibre, nye materialer og næringsmidler. Til tross for mange forskjellige produkter, er det fra prosessingeniørens ståsted mange likehetspunkter. Spesielt er ideen om at man kan sette sammen enhver prosess fra et visst antall byggeklosser (enhetsoperasjoner) viktig.

Prosessindustrien er Norges klart viktigste industrigren, og Institutt for kjemisk prosessteknologi ved NTNU utdanner nøkkelpersoner til de fleste bedrifter innen denne grenen. NTNU er det eneste universitetet i Norge som utdanner sivilingeniører (Master i teknologi) med kunnskaper innenfor disse områdene. 


Studier i kjemisk prosessteknologi ved NTNU

Institutt for kjemisk prosessteknologi ved NTNU tilbyr flere forskjellige studieprogrammer innenfor fagområdet kjemisk prosessteknologi.

Studieprogrammene legger vekt på å gi:

  • Kunnskap om kjemiske reaksjoner og transportfenomener som inngår i prosessene (forstå prinsippene for hva som skjer i enhetsoperasjonene). Dette er fundamental kunnskap med sterke koblinger til kjemi, fysikk og materialteknologi.
  • Kunnskap om beregning og utforming av de viktigste enhetsoperasjonene. Dette er klassisk kjemiteknikk.
  • Kunnskap om utforming og drift av kjemiske anlegg (sette sammen en prosess av enhetsoperasjoner og drive den på best mulig måte). Dette er systemorientert kunnskap der det viktige ikke bare er delene, men helheten.

Denne brede tilnærmingen der man går fra molekylnivå, via enhetsoperasjoner og helt opp til det totale prosessanlegget forklarer hvorfor kandidatene fra vårt institutt er anvendelige på svært mange områder og derfor er meget etterspurte i industri, forskning og forvaltning.

 

Studieprogrammer i kjemisk prosessteknologi:

5-årige masterprogrammer

2-årige masterprogrammer

NTNU tilbyr også ph.d.-program i kjemisk prosessteknologi:

 

Forskningsområder innenfor kjemisk prosessteknologi ved NTNU
(på engelsk)

Nina_Hammer i katalyselaben.

 
flickr logo