Kontaktinformasjon og ledelse

Institutt for kjemisk prosessteknologi

Kontaktinformasjon og ledelse

 

Kontorene til Institutt for kjemisk prosessteknologi er i Kjemiblokkene K4 og K5 og i PFI-bygget.

Besøksadresse

Sem Sælandsvei 4, Kjemiblokk 5, 101B

Postadresse

Institutt for kjemisk prosessteknologi, NTNU
7491 Trondheim

Epost

postmottak@chemeng.ntnu.no

 

Ledelse ved Institutt for kjemisk prosessteknologi

Ledelse ved Institutt for kjemisk prosessteknologi

 

Jens-Petter Andreassen. Foto

Instituttleder

Jens-Petter Andreassen

Epost: jens-petter.andreassen@ntnu.no

 

 

 

Magnus Rønning. Foto

Nestleder forskning

Magnus Rønning

Epost: magnus.ronning@ntnu.no

 

 

 

Hanna Knuutila. Foto

Nestleder utdanning

Hanna Knuutila

Epost: hanna.knuutila@ntnu.no

 

 

 

Hilde Eilertsen Woll. Foto

Administrativ leder

Hilde Eilertsen Woll

Epost: hilde.woll@ntnu.no

 

 

 

Instituttets ledergruppe

Instituttets ledergruppe

Jens-Petter Andreassen (instituttleder)
Magnus Rønning (nestleder forskning)
Hanna Knuutila (nestleder utdanning)
Gisle Øye (faggruppeleder kolloid og polymerkjemi)
Edd Blekkan (faggruppeleder katalyse)
Hugo A. Jakobsen (fagruppeleder miljø og reaktorteknologi)
Sigurd Skogestad (faggruppeleder prosess-systemteknikk)
Gunn Torill Wikdahl (HMS-koordinator)
Hilde Eilertsen Woll (administrativ leder)
Gøril Flatberg (teknisk koordinator)
Ole Håvik Bjørkedal (representant midlertidige ansatte)
Øyvind Vilfred Lille-Mæhlum (student)
Anders Siwadune Bendiksen (student)


 

 

Instituttkontor

Instituttkontor

Hilde Eilertsen Woll (administrativ leder)
Torgrim Mathisen (prosjektøkonom)
Britt-Iren Tiseth (controller / prosjektøkonom)
Martha Karin S. Bjerknes (økonomimedarbeider)
Christopher Sørmo (Fagbestiller / Ingeniør)
Hege Johannessen (studieveileder)
Hilde Steen Todal (HR-konsulent)
Gunn Torill Wikdahl (HMS kordinator)
Vilde Sønstebø (lærling)
Gro Mogseth (kommunikasjon)
Knut M. Tjørstad (PhD-konsulent - vikar)
Lise Skorstad (PhD-konsulent - permisjon)