Kontaktinformasjon og ledelse

Institutt for kjemisk prosessteknologi

Kontaktinformasjon og ledelse

 

Kontorene til Institutt for kjemisk prosessteknologi er i Kjemiblokkene K4 og K5 og i PFI-bygget.

Besøksadresse

Sem Sælandsvei 4, Kjemiblokk 5, 101B

Postadresse

Institutt for kjemisk prosessteknologi, NTNU
7491 Trondheim

Epost

postmottak@chemeng.ntnu.no

 

Ledelse ved Institutt for kjemisk prosessteknologi

Ledelse ved Institutt for kjemisk prosessteknologi

 

Jens-Petter Andreassen. Foto

Instituttleder

Jens-Petter Andreassen

Epost: jens-petter.andreassen@ntnu.no

 

 

 

Magnus Rønning. Foto

Nestleder forskning

Magnus Rønning

Epost: magnus.ronning@ntnu.no

 

 

 

Hanna Knuutila. Foto

Nestleder utdanning

Hanna Knuutila

Epost: hanna.knuutila@ntnu.no

 

 

 

Hilde Eilertsen Woll. Foto

Administrativ leder

Hilde Eilertsen Woll

Epost: hilde.woll@ntnu.no