Bakgrunn og aktiviteter

Leder for tekniske-administrative tjenester ved Institutt for kjemisk prosessteknologi

Fagfelt/Arbeidsområde

Administrasjon av instituttets virksomhet:

 • Økonomi (budsjett, bestilling til betaling, regnskap)
 • Personal
 • Arealdisponering
 • HMS
 • Planleggingsoppgaver, utredninger innen alle tekn/adm.fagfelt.
 • Tekniske tjenester

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Bøker

 • Holt-Larsen, Henrik; Nielsen, Jeanette; Helmersen, Tom. (1997) Medarbejdersamtaler - et strategisk udviklingsværktøj. 1997. ISBN 87-571-1736-5.

Rapport/avhandling

 • Roel, Lisbeth H Blekkan; Helmersen, Tom; Blekkan, Edd Anders. (2015) Annual Report 2014. 2015.
 • Roel, Lisbeth H Blekkan; Helmersen, Tom; Blekkan, Edd Anders. (2014) Annual Report 2013. 2014.
 • Helmersen, Tom; Sætran, May Grete. (2013) Annual Report 2012: Ugelstad Laboratory. 2013.
 • Roel, Lisbeth H Blekkan; Helmersen, Tom; Gregersen, Øyvind Weiby. (2013) Annual report 2012: Department of Chemical Engineering. 2013.
 • Roel, Lisbeth H Blekkan; Helmersen, Tom; Gregersen, Øyvind Weiby. (2012) Annual report 2011. 2012.
 • Roel, Lisbeth H Blekkan; Helmersen, Tom; Gregersen, Øyvind Weiby. (2011) Annual Report 2010: Department of Chemical Engineering, NTNU. 2011.
 • Roel, Lisbeth H Blekkan; Helmersen, Tom; Gregersen, Øyvind Weiby. (2010) Annual report 2009: Department of Chemical Engineering, NTNU. 2010.
 • Roel, Lisbeth H Blekkan; Helmersen, Tom; Skogestad, Sigurd. (2009) Annual Report 2008 Department of Chemical Engineering. 2009.
 • Roel, Lisbeth H Blekkan; Helmersen, Tom; Skogestad, Sigurd. (2007) Annual Report 2006: Department of Chemical Engineering, NTNU. 2007.
 • Roel, Lisbeth H Blekkan; Helmersen, Tom; Skogestad, Sigurd. (2007) Annual Report 2007 Department of Chemical Engineering. 2007.
 • Roel, Lisbeth H Blekkan; Helmersen, Tom; Skogestad, Sigurd. (2006) Annual Report 2005: Department of Chemical Engineering, NTNU. 2006.