Om å velge utdanning

Om å velge utdanning

En del av din karriere er å velge utdannelse. Det er ikke alltid lett å vite hva du skal velge, og det er helt vanlig å være usikker. Se filmen om det å ta et utdanningsvalg.

 

 

Søk informasjon om studier

Tenk gjennom hva som er viktig for deg når du skal velge studie, og hvorfor. Tenk over hva som er dine interesser, dine styrker, hva du ønsker å lære mer om og hvilken arbeidsform du trives med.

Å oppsøke informasjon er første skritt på veien til å ta et studievalg. Vær nysgjerrig og undersøk flere utdanningsmuligheter. Les om våre utdanningsområder og hvilke studieprogram vi tilbyr på NTNU. Se på:

  • studiers oppbygning og hva fagene inneholder
  • undervisningsform som benyttes
  • valgmuligheter innenfor studieprogrammet
  • læringsutbytte
  • hvilke muligheter det gir i arbeidslivet. 

Denne informasjonen finner du under hvert studieprogram. Kontakt studieveileder på det studiet du ønsker å vite mer om.

NTNU deltar også på utdanningsmesser og har åpen dag for deg som går i andre klasse på videregående. Les mer om hvordan du kan bli kjent med mulighetene på NTNU.

Ta utgangspunkt i yrker eller arbeidsoppgaver

Studievalg kan også ta utgangspunkt i yrker eller arbeidsoppgaver du ønsker etter endt utdanning. På utdanning.no kan du finne beskrivelser som kan være til hjelp for å undersøke hvilke ferdigheter du trenger for å gå ulike yrkesveier. Du kan også finne informasjon om arbeidsoppgaver og utdanningsbakgrunn i yrkesintervju og i stillingsannonser. Hold deg orientert om arbeidsmarkedet gjennom studiene.

Snakk med andre

I tillegg kan det være lurt å snakke med andre om dine interesser. Snakk med rådgiveren din i videregående skole. Har du eldre søsken eller venner du kjenner som allerede har begynt å studere? Kjenner du andre som har en interessant jobb og lurer på hva som trengs av studier for å oppnå relevant kompetanse? Snakk med dem for tips og råd.

Å velge på ny

Det tar ofte litt tid å komme inn i et studie og lære seg hvordan du best kan studere. Gode studievaner må også læres, så ha litt tålmodighet. Skulle det likevel bli vanskelig eller du er usikker på om du har valgt riktig, kan studieveilederne hjelpe deg å finne gode løsninger. Omvalg er mulig.

 

 

Finn ditt studie

Finn ditt studie

Vårt skjema for studievalg hjelper deg å reflektere over dine interesser, hvordan du lærer best, og hvilken informasjon du trenger for å kunne se dine muligheter og ta meningsfulle valg.

Last ned skjema for studievalg

Veiledning for studenter ved NTNU

Veiledning for studenter ved NTNU

Ønsker du å snakke med en av våre rådgivere i Trondheim om valg av utdannelse? Vi kan også ta veiledning over skype eller telefon.

Kontakt