Til deg som studerer eller skal studere

Foto av en jente i bil på vei mot fremtiden

Til deg som studerer eller skal studere

Å begynne med høyere utdanning er en ny fase i livet. Du skal velge hva du ønsker å studere, og noen må kanskje gjøre omvalg for å finne det som er riktig for seg. Mange velger også spesialisering underveis i studiene.

Høyere utdanning handler om å oppnå faglig kunnskap, i tillegg til å lære nytt om seg selv og utvikle seg videre. Det kan bli en ny hverdag med det sosiale, det økonomiske, det å skaffe seg jobberfaringer, og det å finne en god balanse mellom studier og fritid. Hva er viktig for deg, hva vil du lære, hvordan lærer du best og hva vil du bruke utdannelsen din til?

Om å velge utdanning

Om å velge utdanning

Foto av jente som sitter i et veikryss og lenke til side om valg av utdanning

Foto: Sondem/Shutterstock.com

Å begynne som student

Å begynne som student

Foto av studenter på bryggekant og lenke til side om å begynne som studentFoto: Yanapi Senaud/Unsplash

Studievaner

Studievaner

Foto av studenter som leser og lenke til side om studievaner

Foto: Geir Mogen/NTNU

Eksamenstips

Eksamenstips

Foto av jente som leser og lenke til side om eksamenstipsFoto: Jazmin Quaynor/Unsplash

Hva sier tidligere studenter

Hva sier tidligere NTNU-studenter?

I Kandidatundersøkelsen 2019 har 7000 studenter som ble uteksaminert fra NTNU mellom 2016-2018 svart på blant annet:

 • hvordan de vurderer utdanningen
 • hvor relevant utdanningen var for jobben
 • hvor raskt de kom i jobb
 • hvilken bransje de jobber i
 • hvor tilfreds de er i jobben
 • hva som er deres brutto lønn
 • hvor nyttig det har vært med jobberfaring eller frivillig arbeid i studietiden

Sjekk nettportalen for hva tidligere studenter fra hvert studieprogram mener

NTNUs kandidatundersøkelse 2019

Film studenter1

Samarbeid med arbeidsgivere

I løpet av studietiden har du mange muligheter til å samarbeide med en arbeidsgiver. Hør på hva en student fra humanister i praksis synes er den største nytteverdien av samarbeidet.

sit

Mestre studielivet nå

Digital verktøykasse for studiehverdagen (sit.no)

Trenger du noen å snakke med? Prat med en av sits rådgivere eller helsesykepleiere hvis du trenger å snakke med noen om din situasjon eller det å mestre hverdagslivet.

Vekketjeneste sit

 

telefon

Karriereveiledning via video

- eller telefon / e-post. Veiledning for nåværende, kommende og nylig uteksaminerte NTNU-studenter.

 • tilbakemelding på CV og jobbsøknad
 • kompetansekartlegging
 • jobbsøkerprosessen
 • utdanningsvalg

Kontakt

NTNU karriere - lokal social media