Til deg som studerer eller skal studere

Til deg som studerer eller skal studere

Å begynne med høyere utdanning er en ny fase i livet. Du skal velge hva du ønsker å studere, og noen må kanskje gjøre omvalg for å finne det som er riktig for seg. Mange velger også spesialisering underveis i studiene.

Høyere utdanning handler om å oppnå faglig kunnskap, i tillegg til å lære nytt om seg selv og utvikle seg videre. Det kan bli en ny hverdag med det sosiale, det økonomiske, det å skaffe seg jobberfaringer, og det å finne en god balanse mellom studier og fritid. Hva er viktig for deg, hva vil du lære, hvordan lærer du best og hva vil du bruke utdannelsen din til?

Mini calevent portlet

Arrangement

Om å velge utdanning

Om å velge utdanning

Foto: Sondem/Shutterstock.com

Å begynne som student

Kurs fra NTNU Karriere

Kurs fra NTNU Karriere

For å motvirke mulig smitte av koranavirus utsetter vi alle våre planlagte kurs på campus. Du kan finne mye informasjon rundt jobbsøkerprosessen på våre nettsider.

Se også våre e-kurs som du finner på sidene:

CV-skriving

Søknadskriving

Konsentrasjon og fokus

Skaffe deg oversikt over emnene

Planer og planlegging

 

Studievaner

Studievaner

Foto: Geir Mogen

Eksamenstips

Hva sier tidligere NTNU-studenter?

Hva sier tidligere NTNU-studenter?

I Kandidatundersøkelsen 2019 har 7000 studenter som ble uteksaminert fra NTNU mellom 2016-2018 svart på blant annet:

  • hvordan de vurderer utdanningen
  • arbeidslivsrelevans i utdanningen
  • arbeidslivskontakt i studietiden
  • hvilken bransje de jobber i etter studiene
  • hvor raskt de kom i arbeid

NTNUs kandidatundersøkelse 2019

Veiledning for studenter ved NTNU

 Veiledning på telefon/skype for studenter

Veiledning på campus utgår for tiden pga koronavirus. Du kan finne mange tips om rundt jobbsøkerprosessen på våre nettsider. Vi kan også gjennomføre veiledning via e-post eller du kan bestille time for veiledning på telefon /skype.

Følg forøvrig retningslinjer og råd fra NTNU.

Veiledning for nåværende, kommende og nylig uteksaminerte NTNU-studenter.
Møt en av våre veiledere i Trondheim for en prat om:

  • utdanningsvalg og karriereplanlegging
  • kompetansekartlegging
  • tilbakemelding på CV og jobbsøknad

Veiledning også på telefon /skype

Kontakt