Til deg som studerer eller skal studere

Foto av en jente i bil på vei mot fremtiden

Til deg som studerer eller skal studere

Å begynne med høyere utdanning er en ny fase i livet. Du skal velge hva du ønsker å studere, og noen må kanskje gjøre omvalg for å finne det som er riktig for seg. Mange velger også spesialisering underveis i studiene.

Høyere utdanning handler om å oppnå faglig kunnskap, i tillegg til å lære nytt om seg selv og utvikle seg videre. Det kan bli en ny hverdag med det sosiale, det økonomiske, det å skaffe seg jobberfaringer, og det å finne en god balanse mellom studier og fritid. Hva er viktig for deg, hva vil du lære, hvordan lærer du best og hva vil du bruke utdannelsen din til? 

I tillegg til våre tilbud finner du også gratis studie- og karriereveiledning på karriereveiledning.no. Her sitter det karriererådgivere fra hele landet som tilbyr digital veiledning. Book veiledning hos de her. Dette er et nasjonalt veiledningstilbud.

Om å velge utdanning

Om å velge utdanning Til side om å velge utdanning

Foto: Sondem/Shutterstock.com
 

Å begynne som student

Å begynne som student Foto av studenter på bryggekant og lenke til side om å begynne som student

Foto: Yanapi Senaud/Unsplash
 

e-kurs ingen bakgrunn

e-kurs

På disse sidene finner du våre e-kurs  for å mestres studiene godt:


Konsentrasjon og fokus

Skaffe deg oversikt over emnene

Planer og planlegging

Studievaner

Studievaner Til side om studievaner

Foto: Geir Mogen/NTNU
 

Eksamenstips

Eksamenstips Foto av jente som leser og lenke til side om eksamenstips

Foto: Jazmin Quaynor/Unsplash
 

Hva sier tidligere studenter

Hva sier tidligere NTNU-studenter?

I Kandidatundersøkelsen 2019 har 7000 tidligere NTNU-studenter svart på blant annet:

 • hvordan de vurderer utdanningen
 • hvor relevant utdanningen var for jobben
 • hvor raskt de kom i jobb
 • hvilken bransje de jobber i
 • hvor tilfreds de er i jobben
 • hva som er deres brutto lønn
 • nyttigheten av jobberfaring eller frivillig arbeid i studietiden

Sjekk nettportalen for hva tidligere studenter fra hvert studieprogram mener

NTNUs kandidatundersøkelse 2019

Film studenter1

Samarbeid med arbeidsgivere

I løpet av studietiden har du mange muligheter til å samarbeide med en arbeidsgiver. Hør på hva en student fra humanister i praksis synes er den største nytteverdien av samarbeidet.

Karrriereveiledning

Karriereveiledning

via zoom, telefon  eller e-post. Veiledning for nåværende, kommende og nylig uteksaminerte NTNU-studenter.

 • tilbakemelding på CV /søknad
 • "Hva blir jeg?"
 • kompetansekartlegging
 • jobbsøkerprosessen
 • utdanningsvalg

Ved faglige spørsmål må du henvende deg til din studieveileder.

 

Veiledningstilbud ved NTNU

Veiledningstilbud ved NTNU

Studieveilederen på ditt studieprogram er den første du kan kontakte når du har spørsmål om studiene dine. I tillegg har du som student mange andre veiledningstilbud.

Veiledningstilbud 

NTNU karriere - lokal social media