Til deg som studerer eller skal studere

Foto av en jente i bil på vei mot fremtiden

Til deg som studerer eller skal studere

Å begynne med høyere utdanning er en ny fase i livet. Du skal velge hva du ønsker å studere, og noen må kanskje gjøre omvalg for å finne det som er riktig for seg. Mange velger også spesialisering underveis i studiene.

Høyere utdanning handler om å oppnå faglig kunnskap, i tillegg til å lære nytt om seg selv og utvikle seg videre. Det kan bli en ny hverdag med det sosiale, det økonomiske, det å skaffe seg jobberfaringer, og det å finne en god balanse mellom studier og fritid. Hva er viktig for deg, hva vil du lære, hvordan lærer du best og hva vil du bruke utdannelsen din til?

Om å velge utdanning

Om å velge utdanning

Foto av jente som sitter i et veikryss og lenke til side om valg av utdanning
Foto: Sondem/Shutterstock.com

Å begynne som student

Å begynne som student

Foto av studenter på bryggekant og lenke til side om å begynne som student
Foto: Yanapi Senaud/Unsplash
 

e-kurs ingen bakgrunn

e-kurs

På sisse sidene finner du våre e-kurs  for å mestres studiene godt:


Konsentrasjon og fokus

Skaffe deg oversikt over emnene

Planer og planlegging

Studievaner

Studievaner

Foto av studenter som leser og lenke til side om studievaner
Foto: Geir Mogen/NTNU
 

Eksamenstips

Eksamenstips

Foto av jente som leser og lenke til side om eksamenstips
Foto: Jazmin Quaynor/Unsplash
 

Hva sier tidligere studenter

Hva sier tidligere NTNU-studenter?

I Kandidatundersøkelsen 2019 har 7000 tidligere NTNU-studenter svart på blant annet:

 • hvordan de vurderer utdanningen
 • hvor relevant utdanningen var for jobben
 • hvor raskt de kom i jobb
 • hvilken bransje de jobber i
 • hvor tilfreds de er i jobben
 • hva som er deres brutto lønn
 • nyttigheten av jobberfaring eller frivillig arbeid i studietiden

Sjekk nettportalen for hva tidligere studenter fra hvert studieprogram mener

NTNUs kandidatundersøkelse 2019

Film studenter1

Samarbeid med arbeidsgivere

I løpet av studietiden har du mange muligheter til å samarbeide med en arbeidsgiver. Hør på hva en student fra humanister i praksis synes er den største nytteverdien av samarbeidet.

telefon

Karriereveiledning

via zoom, telefon  eller e-post. Veiledning for nåværende, kommende og nylig uteksaminerte NTNU-studenter.

 • tilbakemelding på CV og jobbsøknad
 • kompetansekartlegging
 • jobbsøkerprosessen
 • utdanningsvalg

Ved faglige spørsmål må du henvende deg til din studieveileder.

 

Veiledningstilbud ved NTNU

Veiledningstilbud ved NTNU

Studieveilederen på ditt studieprogram er den første du kan kontakte når du har spørsmål om studiene dine. I tillegg har du som student mange andre veiledningstilbud.

Veiledningstilbud 

Kontakt

NTNU karriere - lokal social media