Til deg som studerer

Studenter i forelesning. Foto
Foto: Victor Kleive

 

Til deg som studerer

Å begynne med høyere utdanning er en ny fase i livet. Du skal velge hva du ønsker å studere, og noen må kanskje gjøre omvalg for å finne det som er riktig for seg. Mange velger også spesialisering underveis i studiene.

Høyere utdanning handler om å oppnå faglig kunnskap, i tillegg til å lære nytt om seg selv og utvikle seg videre. Det kan bli en ny hverdag med det sosiale, det økonomiske, det å skaffe seg jobberfaringer, og det å finne en god balanse mellom studier og fritid. Hva er viktig for deg, hva vil du lære, hvordan lærer du best og hva vil du bruke utdannelsen din til? 

Om å velge utdanning

Om å velge utdanning Til side om utdanningsvalg

Foto: Victor Kleive

Å begynne som student

Å begynne som student Til siden om det å begynne som student

Foto: Victor Kleive

e-kurs ingen bakgrunn

e-kurs

På disse sidene finner du våre e-kurs  for å mestres studiene godt:


Konsentrasjon og fokus

Skaffe deg oversikt over emnene

Planer og planlegging

Studievaner

StudievanerTil side om studievaner

Foto: Geir Mogen/NTNU

Eksamenstips

Eksamenstips Til side om eksamenstips

Foto: Jazmin Quaynor/Unsplash

Hva sier tidligere studenter

Hva sier tidligere NTNU-studenter?

I Kandidatundersøkelsen 2022 har 9000 tidligere NTNU-studenter svart på blant annet:

 • hvordan de vurderer utdanningen
 • hvor relevant utdanningen var for jobben
 • hvor raskt de kom i jobb
 • hvilken bransje de jobber i
 • hvor tilfreds de er i jobben
 • hva som er deres brutto lønn
 • nyttigheten av jobberfaring eller frivillig arbeid i studietiden

Sjekk nettportalen for hva tidligere studenter fra hvert studieprogram mener

NTNUs kandidatundersøkelse 2022

Film studenter1

Samarbeid med arbeidsgivere

I løpet av studietiden har du mange muligheter til å samarbeide med en arbeidsgiver. Hør på hva en student fra humanister i praksis synes er den største nytteverdien av samarbeidet.

Karrriereveiledning

Karriereveiledning

via teams, eller ved fysisk møte. Veiledning for nåværende, kommende og nylig uteksaminerte NTNU-studenter. 

 • tilbakemelding på CV /søknad
 • "hva blir jeg?"
 • kompetansekartlegging
 • jobbsøkerprosessen
 • utdanningsvalg

 

Bestill karriereveiledning i Trondheim og Ålesund 

Bestill karriereveiledning i Gjøvik

For spørsmål om spesifikke studieprogram eller fagområder:

 Ta kontakt med studieveileder

Veiledningstilbud ved NTNU

Veiledningstilbud ved NTNU

Studieveilederen på ditt studieprogram er den første du kan kontakte når du har spørsmål om studiene dine. I tillegg har du som student mange andre veiledningstilbud.

Veiledningstilbud 

NTNU karriere - lokal social media