Kurs

Kurs

NTNU Karriere tilbyr kurs knyttet til karriere, kompetanse og jobbsøking. Vi har et stort utvalg av kurs du kan melde deg på eller bestille til din studentgruppe. 


Webinar

Webinar

Nye kurs blir lagt til ved semesterstart høsten 2024

I dette webinaret lærer du om hvordan du skal sette opp en god CV. Hva som er viktig å huske på, og hvordan du kan lage en CV som passer til jobbene du vil søke på. Lurer du på hvordan du skal vekke arbeidsgivers interesse allerede i CV-en? Nå har du sjansen til å motta våre beste tips for at din CV skal bli så god som mulig. Det er en fordel om du allerede har en CV slik at du kan benytte kurset til å få noen nye innspill på utforming og innhold. Det er satt av god tid til at du kan stille karriererådgiver spørsmål om CV og jobbsøking!

Her finner du råd og tips om CV-skriving 

Kurset er på norsk.

 

Tidspunkt for webinaret:
25. januar kl 14.15. Trykk her for å melde deg på
29. februar kl 14.15. Trykk her for å melde deg på
 

I dette webinaret lærer du å finne de rette ordene å bruke i CV og søknad. Vi ser på kompetansekartlegging og kort analyse av jobbutlysning.

 

Kurset holdes på norsk.

 

Tidspunkt for webinaret:
1. februar kl 14.15. Trykk her for å melde deg på
7. mars kl 14.15. Trykk her for å melde deg på
 

I dette webinaret får du våre beste tips til hvordan du skriver en god jobbsøknad. Vi går igjennom disposisjon, hvordan du kan vekke arbeidsgivers interesse og hva som bør være med i en jobbsøknad. Det er satt av god tid til å sende inn spørsmål på chat. 

 

Kurset holdes på norsk.

 

Tidspunkt for webinaret:
8. februar kl 14.15. Trykk her for å melde deg på
14. mars kl 14.15. Trykk her for å melde deg på
 

Dette webinaret gir deg kunnskap om hensikten med et jobbintervju, hvilke forberedelser du bør gjøre i forkant og råd om hva du bør tenke på under selve jobbintervjuet. Vil du trene på intervjusituasjonen kan du etter å ha deltatt på dette webinaret også delta på det fysiske Intervjutreningskurs. Kurset holdes på norsk.

Skal du på jobbintervju og kjenner at det er både spennende og skremmende? Det er helt naturlig. I dette webinaret vil du lære deg hvordan du best kan forberede deg før et jobbintervju, slik at du kjenner deg tryggere i situasjonen. I tillegg vil du også lære mer om hva arbeidsgivere ser etter, hva som er hensikten med intervjuet, ulike former for jobbintervju, samt hvordan du kan forklare arbeidsgiver hva du kan bidra med.

 

Kurset holdes på norsk.

 

Tidspunkt for webinaret:
15. februar kl 14.15. Trykk her for å melde deg på
21. mars kl 14.15. Trykk her for å melde deg på
 

I dette webinaret vil vi belyse det å stå i valgsituasjoner knyttet til studier og karriere. Å ta valg er en del av livet og en del av tilværelsen som student. Du har allerede gjort flere valg som har bragt deg inn på dette studiet, og du står også her overfor mange valg gjennom resten av studietiden.

Mange studenter opplever at det å ta valg knyttet til studier og karriere kan være utfordrende. Å stå i en valgsituasjon kan innebære å kjenne på uvisshet og usikkerhet rundt konsekvensene av valget sitt. Noen blir redd for å "velge feil» og kan få beslutningsvegring. Gjennom dette webinaret kan du få innspill til å se på valg og uvisshet på en annen måte, samt få strategiske og konkrete verktøy til å håndtere de valg du står ovenfor.

 

Kurset holdes på norsk.

 

Tidspunkt for webinaret:
22. februar kl 14.15. Trykk her for å melde deg på
4. april kl 14.15. Trykk her for å melde deg på

e-kurs

Kurs du kan bestille

Kurs du kan bestille

Kurs fra NTNU Karriere kan bestilles av andre som er tilknyttet NTNU.  Eksempelvis kan dette være ansatte med ansvar for en studentgruppe, linjeforeninger og studentorganisasjoner. Vi har også spesielle kurs forbeholdt studieprogram. Når du bestiller kurs kan vi tilpasse innholdet innenfor følgende tema:

  • Kompetansekartlegging
  • Kurs i jobbsøkeferdigheter: Hvordan finne jobber, skrive CV og jobbsøknader - eller andre kurs fra menyen.

 

Kurs som studieprogram kan bestille

Kompetanseutvikling og kompetansekartlegging 

Å gjøre studentene bevisst på egen kompetanse er viktig for at de skal se hvordan utdanningen deres kan brukes i arbeidslivet. For nye studenter vil det også være viktig å bli bevisst på hva man skal lære, hvordan man ønsker å bygge sin kompetanse og hvordan man selv, som student, kan forme sine framtidige jobbmuligheter. Våre kompetansekurs tilpasses alle studenter fra første år bachelor til siste år master.

Vi har fått tilbakemelding fra studenter om at det å bli bevisst egen kompetanse gir økt selvtillitt, da studentene føler seg tryggere i sitt studievalg og bedre forberedt til hva de skal lære i tiden framover, og ikke minst bedre forberedt til tiden etter studiet. 

Vi går gjerne i dialog med deg om hva som passer for dine studenter, og om det er noen tema du ønsker ekstra fokus på når vi skal jobbe med kompetanse og arbeidslivsrelevans.

 

Valg

Å ta valg er både en del av livet og en del av tilværelsen som student. Mange studenter opplever at det å ta valg knyttet til studier og karriere kan være utfordrende og kjenner på uvisshet og usikkerhet rundt konsekvensene av sine valg. Noen blir redd for å «velge feil» og kan få beslutningsvegring. NTNU Karriere tilbyr nå ulike opplegg som belyser det å stå i valgsituasjoner knyttet til studier og karriere. Vårt mål er at studentene skal se på valg og uvisshet på en mer konstruktiv måte, bli mer bevisst på egne valgstrategier, og få noen strategiske og konkrete verktøy til å håndtere de valg de står ovenfor.

Opplegget kan rettes ut mot valg av studieretning/faglig fordypning, breddeår, master etc. Man kan velge mellom et opplegg på 45 min med noe egenaktivitet for studentene, eller en workshop på to timer med større grad av egenaktivitet. Vi kan også levere foredrag på 20 min. på temaet. Valg opplegg kan legges sammen med informasjonsmøter om forestående valg, eller andre arrangementer dere har, eller bestilles på frittstående grunnlag.

 

Arbeidslivsmøter

Et arbeidslivsmøte er et arrangement hvor studenter treffer representanter fra arbeidslivet, enten alumnere eller arbeidsgivere som er knyttet til fagområdet. Her presenter de sitt arbeidsområde, arbeidsoppgaver, og alumnere forteller om kompetanse og erfaring som har vært relevant for dem i møte med arbeidslivet. På arbeidslivsmøter legges det  til rette for dialog mellom arbeidslivet og studentene. NTNU Karriere vil bidra med et innlegg om kompetansekartlegging og det å formidle sin egen kompetanse på en god måte. I tillegg vil vi hjelpe studentene til å se relevansen og overføringsverdien av innholdet fra arbeidslivet.

Det NTNU Karriere gjør:
•    Lager program og leder arrangementet
•    Holder innlegg om hvordan man kan formidle sin kompetanse
•    Tar kontakt med med alumnere eller arbeidsgivere, og avtaler deltagelse
•    Arranger påmelding for studenter

Dette gjør du:
•    Finner en dato og et tidspunkt 
•    Bestiller rom
•    Informerer studenter om arrangementet
•    Kommer med forslag til alumner eller arbeidsgiver som kan kontaktes
•    Finner en kontaktperson på studieprogrammet eller emnet

Har du spørsmål om kursene eller ønsker å planlegge et kurs i samarbeid med oss? Send oss en e-post.

Skriv til oss