Administrasjonen ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Administrasjonen ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Vi i administrasjon bistår våre studenter og ansatte innen en rekke områder, og vi ønsker å yte god og profesjonell lederstøtte til instituttledelsen.

Dersom du er student kan vi blant annet hjelpe deg med:

 • studieveiledning
 • innpassing av tidligere utdanning
 • emnekombinasjoner i forbindelse med utveksling
 • informasjon om opptak på bachelor- og masterprogrammene våre
 • masterkontrakter
 • referansegrupper
 • informasjon om undervisningsopplegg og eksamen

Vi bistår våre ansatte med oppgaver som for eksempel:

 • undervisningsplanlegging
 • timeplan
 • studieplaner
 • statistikk og analyser innen undervisning
 • oppgaver knyttet til drift, økonomi, personalforvaltning etc.

Vi har som målsetting å ha en administrasjon som

 • er profesjonell og kostnadseffektiv, og som bidrar til at instituttet ivaretar primæroppgavene innen undervisning og forskning på en god måte. De administrative prosessene skal være effektive, av god kvalitet, og synlige for brukerne.
 • legger stor vekt på å ivareta behovene til våre studenter, de ansatte, og andre brukere. I utformingen av de administrative støttefunksjonene ved instituttet, skal ansatte og studenter sine behov særlig vektlegges når prosesser og rutiner utvikles.
 • i møte med brukerne er imøtekommende, vennlig, saklig, og løsningsorienterte. God dialog med ansatte og studenter er viktig.
 • er effektiv og godt organisert, med klar ansvarsfordeling og en god rolleforståelse.  Administrasjonen skal gi god lederstøtte, ha en tett dialog, og et godt samarbeid med den faglige ledelsen ved instituttet.

For en mer detaljert oversikt over arbeids- og ansvarsområdene til de ansatte i administrasjonen se ansattsidene våre.