Bakgrunn og aktiviteter

Arbeider fra desember 2013 som stipendiat ved prosjektet «ESS7 Health Module: Equality in Access to Health Care» innenfor forskningsområdet sosial ulikhet i helse.  Arbeid fokuserer på tilgang til og bruk av helsetjenester i Europa.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner