Bakgrunn og aktiviteter

 

Bestiller for institutt for sosiologi og statsvitenskap

Variabel lønn, reiseregninger, honorar og refusjoner

Fakturabehandling

Oppdatering av annum / incentivmidler

Driftsmidler stipendiater

Arealforvaltning

Cristin kontakt

BDM