Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er senioringeniør i Forskningsgruppe for kreft og palliasjon, Fagenhet for translasjonell kreftforskning, Institutt for klinisk og molekylær medisin. Stillingen inngår i et forskningskontor som er samorganisert med Avdeling undervisning og forskning ved Kreftklinikken, St. Olavs hospital. Jeg har siden 2003 arbeidet som forskningssykepleier og studiekoordinator i kliniske studier innen kreft og palliasjon med følgende arbeidsoppgaver:

 • Pasientinformasjon, identifisering og rekruttering av pasienter ved Kreftklinikken
 • Gjennomføre studierelaterte prosedyrer, prøvetaking og etterbehandling av prøvemateriale
 • Utarbeide og oppdatere prosedyrer for oppstart og gjennomføring av klinisk og translasjonsforskning
 • Etablere database ved skanning og kvalitetssikring av data, samt bygge datafiler for statistiske analyser (SPSS Statistics)
 • Etablere prosedyrer for informasjonsutveksling mellom studieadministrasjonen, utprøvere og forskningsmedarbeidere - lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • Presentasjon og publisering av resultat
 • Utarbeide og kvalitetssikre søknader om forskningsfinansiering
 • Utarbeide søknader til regulerende myndigheter
 • Studiekoordinator:

o   European Pharmacogenetic opioid study (EPOS) 2004-2008

§  11 sykehus, 7 land, n= 2294 pasienter 

o   The European Palliative Care Research Collaborative, Computerized Symptom Assessment in Advanced Cancer (EPCRC CSA). 2008-2009

§  17 sykehus, 8 land, n= 1070 pasienter

o   European Palliative Care Cancer Symptom study (EPCCS), 2011-2015

§  30 sykehus, 12 land, n= 1698 pasienter

Utdanning:

 • Ph.d. i lindrende behandling, NTNU, 2019
 • Mastergrad i helsevitenskap, NTNU, 2006
 • Bachelor i sykepleie, Nord universitet, Levanger, 1998

Forskningsinteresser:

 • Søvnkvalitet hos pasienter med avansert kreftsykdom
 • Systematisk kartlegging av symptomer og symptomlindring hos pasienter med uhelbredelig kreftsykdom

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

 • Jakobsen, Gunnhild. (2019) Sleep in patients with advanced cancer. 2019. ISBN 978-82-326-4192-5. Doktoravhandlinger ved NTNU (2019:298).