Bakgrunn og aktiviteter

Utdanning:

PhD student

MSc, Medisinsk fakultet (DMF), NTNU, Norge (2014) 

Anestesisykepleie, St. Olavs hospital (1995) 

Bachelor i sykepleie, Sykepleierhøgskolen i Sør-Trøndelag, Norge (1985) 

Interessefelt

Sepsis

Perifere venekatetre (PVK)

Postoperativ smerte

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2020

2019

2018

2016