Bakgrunn og aktiviteter

Utdanning:

PhD student

MSc, Medisinsk fakultet (DMF), NTNU, Norge (2014) 

Anestesisykepleie, St. Olavs hospital (1995) 

Bachelor i sykepleie, Sykepleierhøgskolen i Sør-Trøndelag, Norge (1985) 

Interessefelt

Sepsis

Perifere venekatetre (PVK)

Postoperativ smerte

Publikasjoner

Høvik LH, Gjeilo KH, Lydersen S, Rickard CM, Røtvold B, Damås JK, Solligård E, Gustad LT (2019)Monitoring quality of care for peripheral intravenous catheters; feasibility and reliability of the peripheral intravenous catheters mini questionnaire (PIVC-miniQ) BMC Health Services Research 19:636 

https://doi.org/10.1186/s12913-019-4497-z

Høvik LH, Aglen B, Husby VS, Patients‘experience with early discharge after total knee arthroplasty – A focus group study.Scandinavian Journal of Caring Sciences.23 August 2017 https://doi.org/10.1111/scs.12514

Høvik LH, Winther SB, Foss OA, Gjeilo KH. Preoperative pain catastrophizing and postoperative pain after total knee arthroplasty: A prospective cohort study with one year follow-up.  BMC Musculoskelet Disord. 2016 May 17;17:214. doi: 10.1186/s12891-016-1073-0.

Valeberg BT, Høvik LH, Gjeilo KH. Relationship between self-reported pain sensitivity and pain after total knee arthroplasty: a prospective study of 71 patients 8 weeks after a standardized fast-track program. J Pain Res. 2016 Sep 8;9:625-9. doi: 10.2147/JPR.S113258. eCollection 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner