Om-Pol - Omskrivingens politikk

Gruppen består av litteraturvitere fra ISL som forsker på politiske og kulturpolitiske aspekter ved overføringer fra et språk, en kultur eller en kunstnerisk form til en annen, med utgangspunkt i litterære tekster.

Gruppen har en "tverrspråklig" og diakron profil, med en felles teoretisk og metodisk interesse for appropriering, oversettelse og omskriving. Et viktig mål for gruppen er nettopp å utforske og utvikle et teoretisk og metodisk apparat for å undersøke omskrivingen som politisk praksis.

Vi arbeider primært innenfor spansk/latinamerikansk, fransk/frankofon og norsk samtidslitteratur samt britisk, fransk og italiensk 1700-tallslitteratur.

Prosjekter:

  • Flerspråklig litteratur og litterære hybrider
  • Moderne fransk og frankofon litteratur, med særlig fokus på det afrikanske kontinentet
  • Oversettelsesteori: ideologi, normer og strategier i oversettelse 
  • Makt, ansvar og kunstnerisk frihet: etiske og estetiske aspekter ved omskriving
  • ​Ideologisk rekontekstualisering i ulike former for appropriering og adaptasjon
  • Nasjonallitterære utvekslinger og kulturpolitiske konflikter i fransk, engelsk og italiensk 1700-tallslitteratur
  • Litteraturkritikk som omskriving i fransk presse (1780-1820)