Om-Pol - Omskrivingens politikk

Om-Pol - Omskrivingens politikk

Gruppen består av litteratur- og språkvitere fra ISL og ILU som forsker på politiske, kulturpolitiske og ideologiske aspekter ved overføringer fra et språk, en kultur eller en kunstnerisk form til en annen.

Gruppen har en "tverrspråklig" og diakron profil, med en felles teoretisk og metodisk interesse for appropriering, oversettelse og omskriving. Et viktig mål for gruppen er å utforske og utvikle et teoretisk og metodisk apparat for å undersøke omskrivingen som politisk praksis.

Vi arbeider hovedsakelig innenfor spansk/latinamerikansk, fransk/frankofon og norsk samtidslitteratur samt britisk, fransk og italiensk 1700-tallslitteratur.

Gruppen ledes av Marius Warholm Haugen og Eli Løfaldli.