Om-Pol - Omskrivingas politikk

Om-Pol - Omskrivingas politikk

Gruppa består av litteratur- og språkvitarar frå ISL og ILU som forskar på politiske, kulturpolitiske og ideologiske aspekt ved overføringar frå eit språk, ein kultur eller ei kunstnerisk form til ei anna.

Gruppa har ein "tverrspråkleg" og diakron profil, med ei felles teoretisk og metodisk interesse for appropriering, omsetjing og omskriving. Eit viktig mål for gruppa er å utforske og utvikle eit teoretisk og metodisk apparat for å undersøkje omskrivinga som politisk praksis.

Vi arbeider hovudsakleg innanfor spansk/latinamerikansk, fransk/frankofon og norsk samtidslitteratur, og britisk, fransk og italiensk 1700-talslitteratur.

Gruppa blir leia av Marius Warholm Haugen og Eli Løfaldli.