Om-Pol - Omskrivingens politikk

Om-Pol - Omskrivingens politikk

Gruppen består av litteraturvitere fra ISL som forsker på politiske og kulturpolitiske aspekter ved overføringer fra et språk, en kultur eller en kunstnerisk form til en annen, med utgangspunkt i litterære tekster.

Gruppen har en "tverrspråklig" og diakron profil, med en felles teoretisk og metodisk interesse for appropriering, oversettelse og omskriving. Et viktig mål for gruppen er nettopp å utforske og utvikle et teoretisk og metodisk apparat for å undersøke omskrivingen som politisk praksis.

Vi arbeider primært innenfor spansk/latinamerikansk, fransk/frankofon og norsk samtidslitteratur samt britisk, fransk og italiensk 1700 - tallslitteratur.

Gruppen ledes av Marius Warholm Haugen og Eli Løfaldli.


Aktiviteter 

Omskrivingens politikk IV, torsdag 5. desember 2019. 

The Politics of Rewriting / Omskrivingens politikk III, torsdag 6. desember 2018

Omskrivingens politikk II, onsdag 14. mars 2018

Omskrivingens politikk : oppstartsseminar for forskergruppen Om-Pol, onsdag 6. desember 2017

 


Publikasjoner OmPol

Utvalgte publikasjoner 

Haugen, M. W. Traduire le Voyage comme acte politique. Discours sur la traduction des récits de voyage dans la presse périodique française au tournant des XVIIIe et XIXe siècles. Revue Romane.

Kleveland, A. K. Pampa Unión: A travel on the border of languages in Latin America, i Heidi Grönstrand, Markus Huss og Ralf Kauranen (red.), The Aesthetics and Politics of Linguistic Borders: Multilingualism in Northern European Literatures (New York – London: Routledge)

Haugen, M. W. (2019). Rewriting and Remediation: The Reviews of Bartolomeo Benincasa's Journal D’un Voyageur Neutre (1796) in the Monthly Review and La Décade Philosophique. Media History, 1-14. 

Løfaldli, E., & Greenall, A. K. (2019). Translation and Adaptation as Recontextualization: The Case of The Snowman. Adaptation

Løfaldli, E. (2018). From Biographical Text to Biopic: Adapting the Cultural Memory of the Eighteenth Century’, Sjuttonhundratal: Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies 15. doi: 

Haugen, M. W. (2017). Re-viewing the world: appropriations of travel writing in the French periodical press (1780–1820). Studies in Travel Writing 21(2), 115-134. 

Løfaldli, E. (2017). Staging Henry Fielding: The Author-Narrator in Tom Jones On Screen, Authorship 6 (1). doi: 

Schmidt-Melbye, I. H. (2017). Tous les visages du traducteur - Une exploration traductologique de la métaphore du masque. Parallèles 29 (2), 3-18. doi :

Løfaldli, E. (2016). ‘The Terrorist as Quixote: The Case of Anders Behring Breivik’, i Eliassen, Foss og Nylander (red.), Litteratur og terror: Volden, politikken, estetikken (Oslo: Novus Press)

Kjørholt I. H. (2016). The problem of empathy: reading the Wilkomirski Affair in the light of the history of literature, i Karen M. Simonsen og Jonas R. Kjærgaard (red.), Discursive Framings of Human Rights. Negotiating agency and victimhood (New York – London: Routledge)

Schmidt-Melbye, I. H. (2016). Paul F. Bandia, Writing and translating Francophone discourse: Africa, the Caribbean, diaspora. Translator 22(3), 378-382. 

Haugen, M. W. (2015). Appropriating the novel: Pietro Chiari's La filosofessa italiana. Forum for Modern Language Studies 51(2), 212-228. 

Kjørholt, I. H. (2015). Appropriations of the Cosmopolitan in Early Modern French Literature. Forum for Modern Language Studies 51(3), 287-303. 

Kleveland, A. K. (2015). Multilingualism and Song Lyrics in Kjartan Fløgstad’s prose, i Annjo Klungervik Greenall og Domhnall Mitchell (red.), Cultural Mélange in Aesthetic Practices (Bergen: Fagbokforlaget)

Schmidt-Melbye, I. H. (2014). Entre intention et intuition - une étude traductologique d'oeuvres africaines francophones en norvégien. Trondheim: NTNU 2014 (ISBN 978-82-471-4690-3) 448 s.

Kjørholt, I. H. (2013). Polemikk, politikk og forutinntatte lesere. Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift, 16(02), 94-105. 

Kleveland, A. K. (2012). Y el júbilo secreto de esta forma: las huellas de Julio Cortázar en la obra del escritor noruego Kjartan Fløgstad. Rumbos del hispanismo en el umbral del Cincuentenario de la AIH VI., Roma, Bagatto Libri, 420-425

Schmidt-Melbye, I. H. (2012). Ambigüités et hybridité - de la subjectivité dans le domaine de la traduction. Synergies Pays Scandinaves 2012 (7), 31-41

Schmidt-Melbye, I. H. (2012). L'image du lecteur dans les stratégies d'adaptation du traducteur - Le cas du Pauvre Christ de Bomba. Actes du XVIIIe congrès des romanistes scandinaves/Actas del XVIII congreso de romanistas escandinavos. Acta Universitatis Gothoburgensis, 346-360

Kleveland, A. K. (2002). Augusto Monterroso y la fábula en la literatura contemporánea/ Augusto Monterroso and Fable in Contemporary Literature. América Latina Hoy 30, 119-155