Inger Hesjevoll Schmidt-Melbye

Førstelektor fransk litteratur Institutt for språk og litteratur
73596484 92462614
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 4 * 4506

Bakgrunn og aktiviteter

 

Jeg er førstelektor i fransk litteratur ved Institutt for språk og litteratur. Jeg har doktorgrad innenfor fransk litteratur/oversettelsesteori fra NTNU. Jeg underviser i fransk litteratur på alle nivå samt masterstudenter i emnet FRAN 309, i vurderingsdelen Omsetjing og omsetjingsteori. Jeg veileder bachelor- og masteroppgaver innenfor fransk litteratur og oversettelse. 

Høstsemesteret 2017 er jeg seksjonskoordinator for franskseksjonen.

 

Doktorgradsavhandling:

"Entre intention et intuition- une étude traductologique d'oeuvres africaines francophones en norvégien"

I avhandlingen drøftes kulturelle problemstillinger knyttet til litterær oversettelse. Det settes søkelys på både oversettelsesproduktet og oversettelsesprosessen. Avhandlingen avdekker en del sentrale problemer som frem til nå har vært lite undersøkt av norske oversettelsesforskere.

 

Forskningsinteresser:

 • Moderne fransk og frankofon litteratur
 • Oversettelsesteori 
 • Flerspråklig litteratur
 • Afrikansk litteratur
 • Resepsjonsteori

Forskergrupper:

Om-Pol- Omskrivingens politikk

ParaTrans: The Paraprofessional Translation Research Group

 

 

Bakgrunn:

 • Doktorgrad innenfor fransk litteratur/oversettelse (phd.-programmet i estetiske fag)
 • Mastergrad i fransk med masteroppgave innenfor fransk litteratur: "La liberté paradoxale- la dynamique des personnages dans les romans Au château d'Argol et Un beau ténébreux de Julien Gracq"
 • Bachelorgrad med fordypning i fransk og allmenn litteraturvitenskap
 • Årsenhet i spansk

 

 

Undervisnings- og veiledningskompetanse:

Fransk litteratur, særlig moderne verk og samtidsverk

Frankofon litteratur, med vekt på fransk-afrikanske verk

Oversettelse

Flerspråklighet i litteraturen

Språkpolitikk, fremmedspråkslæring, språk og identitet

Akademisk skriving

 

Andre arbeidsoppgaver:

Forskning og forskningsformidling

Administrasjon og koordinering

 

Verv:

Representant for de midlertidig vitenskapelige ansatte i Instituttstyret ved ISL i perioden 01.08.2011 - 01.07.2012.

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Schmidt-Melbye, Inger Hesjevoll. (2015) A "jazzy literature" : cultural hybridity and multilingualism in Mongo Beti's Trop de soleil tue l'amour. Cultural mélange in aesthetic practices.
 • Schmidt-Melbye, Inger Hesjevoll. (2012) "L'image du lecteur dans les stratégies d'adaptation du traducteur- Le cas du Pauvre Christ de Bomba". Actes du XVIIIe congrès des romanistes scandinaves/Actas del XVIII congreso de romanistas escandinavos.

Rapport/avhandling

 • Schmidt-Melbye, Inger Hesjevoll; Bjørsnøs, Annlaug Irene; Fioupou, Christiane. (2014) Entre intention et intuition- une étude traductologique d'oeuvres africaines francophones en norvégien. 2014. ISBN 978-82-471-4690-3.
 • Hesjevoll, Inger. (2008) La liberté paradoxale- la dynamique des personnages dans les romans "Au château d'Argol" et "Un beau ténébreux" de Julien Gracq. 2008.

Andre

 • Schmidt-Melbye, Inger Hesjevoll. (2014) Flukten fra kulturenes fengsel. Aftenposten Viten [Avis]. 2014-01-20.
 • Schmidt-Melbye, Inger Hesjevoll. (2013) "A patchwork of cultures": An examination of cultural hybridity and multilingualism in Mongo Beti's "Trop de soleil tue l'amour". Cultural mélange in aesthetic expressions . Å oversette kulturer, IFS; NTNU, Dragvoll. 2013-02-11 - 2013-02-12.
 • Schmidt-Melbye, Inger Hesjevoll. (2012) Estetikk, politikk og leserhensyn-Problematiske aspekter i oversettelser fra afrikansk-fransk til norsk. Diskusjon/workshop med oversettere og forfattere . Suzanne Bordemann og Arild Vange; Adrianstua, Trondheims kunstnerbolig. 2012-09-14 - 2012-09-14.
 • Hesjevoll, Inger. (2011) Le pauvre Christ de Bomba dans la traduction norvégienne :Le transfert problématique de traits oraux. Romanistkongressen 2011 ; Gøteborg. 2011-08-08 - 2011-08-10.
 • Hesjevoll, Inger; Kleveland, Anne Karine; Nordland, Bettina; Nes Skrede, Silje. (2011) "It's not only only- oversettelse i farta": Stand på Researchers' night. Researchers' night 2011 . NTNU-IFS; Trondheim. 2011-09-23 - 2011-09-23.
 • Hesjevoll, Inger. (2010) Flerkulturalitet- fra identitetsproblematikk til kreativitetskilde- om Tahar Ben Jelloun og "Cette aveuglante absence de lumière". La bi-culture dans la littérature- flerkulturelle aspekter i litterære verk . IFS; NTNU, Dragvoll. 2010-02-01 - 2010-02-02.
 • Hesjevoll, Inger. (2010) Fra malinké via fransk til norsk- om oversettelsen av Ahmadou Kouroumas "Les soleils des indépendances". HeldagsFIFF . IFS; NTNU, Dragvoll. 2010-05-10 - 2010-05-10.
 • Hesjevoll, Inger. (2010) Innslag om oversettelseskonkurranse på Åpen dag, NTNU, Dragvoll. Radio Trøndelag [Radio]. 2010-09-01.
 • Hesjevoll, Inger. (2010) Provoking the conventional landscape- on Ahmadou Kourouma and Africanized French into Norwegian. The Semantics of landscapes . IALS; Genova. 2010-07-25 - 2010-07-28.
 • Nordland, Bettina; Kleveland, Anne Karine; Hesjevoll, Inger; Nes Skrede, Silje. (2010) "It's not only only- oversettelse i farta": Stand på "Researchers' Night". Researchers' Night . NTNU-IFS; Trondheim. 2010-09-30 - 2010-09-30.