Besøk Institutt for lærerutdanning

Institutt for lærerutdanning er lokalisert på campusene Moholt og Rotvoll. Informasjon om kontorplasseringen til ansatte finner du på ansattsiden til den enkelte.

Campus Moholt

Campus Moholt

På campus Moholt finner du ansatte tilknyttet praktisk-pedagogisk utdanning, yrkesfaglærerutdanning, profesjonsfaget i lektorutdanningen, master i fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon, master i skoleledelse og ph.d.-utdanning.

Besøksadresse: Jonsvannsveien 82, Trondheim

Campus Rotvoll

Campus Rotvoll

På campus Rotvoll finner du ansatte tilknyttet grunnskolelærerutdanningene, arkiv- og samlingsforvaltning og masterutdanningene i matematikk- og norskdidaktikk.

Besøksadresse: Rotvoll Allé 1, Ranheim

Kontakt


Icon og lenke til facebook-siden til NTNU Lærerutdanning NTNU Skole og lærer