Besøk Institutt for lærerutdanning

Institutt for lærerutdanning er lokalisert på campusene Moholt og Kalvskinnet. Informasjon om kontorplasseringen til ansatte finner du på ansattsiden til den enkelte.

Campus Moholt

Campus Moholt

På campus Moholt finner du ansatte tilknyttet praktisk-pedagogisk utdanning, yrkesfaglærerutdanning, profesjonsfaget i lektorutdanningen, master i fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon, master i skoleledelse og ph.d.-utdanning.

Besøksadresse: Jonsvannsveien 82, Trondheim

Campus Kalvskinnet

Foto av Lysholmbygget

På campus Kalvskinnet finner du ansatte tilknyttet grunnskolelærerutdanningene, arkiv- og samlingsforvaltning og masterutdanningene i matematikk- og norskdidaktikk.

Besøksadresse: E. C. Dahls gate 2

Kontakt


Icon og lenke til facebook-siden til NTNU Lærerutdanning NTNU Skole og lærer