Besøk Institutt for lærerutdanning

Besøk Institutt for lærerutdanning

Institutt for lærerutdanning er lokalisert på Kalvskinnet campus. Institutt for lærerutdanning er fordelt i flere bygg. Informasjon om kontorplasseringen til ansatte finner du på ansattsiden til den enkelte.

Lysholm bakgård

Kalvskinnet campus

I bakgården til Lysholmbygget. foto

Inngangsparti Akrinn

Lysholm inngangsparti

Lysholmbygget

Inngangsparti Lysholmbygget. foto

I Lysholmbygget, Sverres gate 17, finner du:


Gunnerus inngangsparti

Gunnerusbygget

Inngangsparti Gunnerus gate 1

I Gunnerusbygget, Gunnerus gate 1, finner du:

Kontakt

Kontakt

  Ansatte
  Om oss
  (+47) 73 59 04 00
  kontakt@ilu.ntnu.no


Postadresse:
Institutt for lærerutdanning, NTNU
7491 Trondheim

Besøksadresse


Facebook. Logo. NTNU Skole og lærer