Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Sando, Ole Johan; Elnan, Ingrid. (2015) Prestasjonsorientert læringsklima og vurdering i kroppsøvingsfaget. Kroppsøving.

Del av bok/rapport

  • Elnan, Ingrid; Sando, Ole Johan. (2014) Prestasjonsorientert læringsklima og vurdering i kroppsøvingsfaget. FoU i praksis 2013. Artikkelsamling fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning.

Rapport/avhandling

  • Aspvik, Nils Petter; Elnan, Ingrid; Brandsrud, Magnus; Ingebrigtsen, Jan Erik. (2011) Idrett for funksjonshemmede. Er nettbaserte spørreskjemaundersøkelser egnet for å utvikle arbeidet med idrett for funksjonshemmede?. 2011.
  • Elnan, Ingrid. (2010) Idrett for alle? Studie av funksjonshemmedes idrettsdeltagelse og fysiske aktivitet. 2010. ISBN 978-82-7570-223-2.
  • Elnan, Ingrid. (2009) <<Vi er jo vanlige mennesker, bare at vi mangler en fot>> Normalitet og avvik i diskurser om funksjonshemmede idrettsutøvere. 2009.

Andre

  • Elnan, Ingrid; Kristensen, Geir Olav; Østerlie, Ove. (2016) Nyankomne elever i kroppsøving- inkludering i og via kroppsøvingsfaget. Kroppsøvingskonferansen 2016 . Norges idrettshøgskole; 2016-06-09 - 2016-06-10.
  • Elnan, Ingrid; Vedul-Kjelsås, Vigdis; Kristensen, Geir Olav. (2016) Tidsbruk og læringsmål i kroppsøving. Kroppsøvingskonferansen 2016 . Norges idrettshøgskole; 2016-06-09 - 2016-06-10.
  • Østerlie, Ove; Elnan, Ingrid; Kristensen, Geir Olav. (2016) Nyankomne i kroppsøvingsfaget. Kompetanse for mangfold ; 2016-05-26 - 2016-05-27.