Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Vedul-Kjelsås, Vigdis; Elnan, Ingrid. (2021) Kroppslig læring for å fremme lærerstudenters forståelse av inkluderende kroppsøvingsundervisning. Universitetsforlaget. 2021. ISBN 9788215043708.

Del av bok/rapport

  • Vedul-Kjelsås, Vigdis; Haga, Monika. (2021) Kroppslig læring som motorisk kompetanse. Kroppslig læring - perspektiver og praksiser.
  • Vedul-Kjelsås, Vigdis. (2016) "D e nå i kroppen som vil leik" Motorisk kompetanse, fysisk form, selvoppfatning og fysisk aktivitet hos barn og unge. Motorikk i et didaktisk perspektiv.

Rapport/avhandling

  • Østerlie, Ove; Buaas, Ingrid Østgaard; Vedul-Kjelsås, Vigdis; Løhre, Audhild. (2018) Skytetrening for elever med konsentrasjonsvansker; Evaluering av et tiltak i skolen. 2018. ISBN 978-82-7923-081-6.
  • Østerlie, Ove; Kristensen, Geir Olav; Vedul-Kjelsås, Vigdis. (2015) Basis II. I artikkelkompendium K2 GLU 1-7 og 5-10. Akademika forlag. 2015.
  • Vedul-Kjelsås, Vigdis. (2014) Motor competence, Physical fitness, Self-Perception and Physical Activity in children. 2014. ISBN 9788232603848.