Sidetopp Lærerpraten

Logo til Lærersnakk. PNG


Lærersnakk – En podcast fra Institutt for lærerutdanning

Lærersnakk – En podcast fra Institutt for lærerutdanning

Bilde av programleder med en lærerstudent. Foto

I podcasten «Lærersnakk» diskuterer praksisfeltet og forskere dagsaktuell tematikk fra skolen. 

Du møter Even Igland Diesen som, sammen med lærerstudenter, inviterer en lærer fra skolen og en forsker fra Institutt for lærerutdanning (NTNU) til samtaler om ulike temaer som lærere og lærerstudenter er opptatt av. 

Målgruppen er lærere og lærerstudenter i Norge.

Hør alle episodene her.


Få neste episode i din innboks

Meld deg på nyhetsbrevet og få de nye episodene rett inn i din innboks.

Nyhetsbrev? Ja takk!


Episoder

Sesong 2

Vi har spilt inn seks nye episoder som vi publiserer høsten 2024.

I sesong 2 deltar lærerstudentene Sharmika Raventhiran og Aurora Cathrin E. Adolfsen.


Sesong 1

Sesong 1

I sesong 1 deltar lærerstudentene Sharmika Raventhiran og Aurora Cathrin E. Adolfsen.

Illustrasjon. Et menneske med to snakkebobler. Foto

Flerspråklighet og flerkulturell inkludering | Irmelin Kjelaas og Ida Muren Olsen

Hvilket språktilbud får nyankomne elever når de kommer til skolen, og hvor viktig er det med tospråklig opplæring?

Even og lærerstudenten Sharmika har en prat med førsteamanuensis i norskdidaktikk Irmelin Kjelaas og Ida Muren Olsen, lærer for innføringsklassen ved Rosenborg ungdomsskole.

En illustrasjon av en prøve med karakter 4. Foto

Vurdering og karakterer | Henning Fjørtoft og Julie Øverlid

Hvilken funksjon skal vurdering og karakterer ha, og finnes det noen alternativer til karaktervurdering?

Even og lærerstudenten Aurora har en prat med professor i norsk fagdidaktikk Henning Fjørtoft og Julie Øverlid, lærer ved Charlottenlund videregående skole.

Illustrasjon av tre mennesker som holder i et banner med teksten

Statusen til læreryrket | Jakob Maliks og Tove Mette Sætrum

Hvordan står det til med statusen til læreryrket, og hvilken status bør læreryrket ha?

Even og lærerstudenten Sharmika har en prat med Tove Mette Sætrum, lærer ved Byåsen videregående skole, etterfulgt av en samtale med professor i historie Jakob Maliks.

Illustrasjon av mange symboler for kvinne og menn. Det er få symboler av menn. PNG

Kjønnsbalanse blant lærere i skolen | Jan Arvid Haugan, Lars Rakner og Sondre Medalen

Hvorfor er det så få menn som ønsker å bli lærere på barneskolen, og er det egentlig et problem?

Even og lærerstudenten Sharmika har en prat med lærerstudentene Lars Rakner og Sondre Medalen, etterfulgt av en samtale med professor Jan Arvid Haugan.

Illustrasjon av en som roper som

Praksissjokket | Kari Smith og Monica Sæther

Hvorfor er det så mye snakk om praksissjokket for nyutdannede lærere, og er det noe man skal prøve å unngå?

Even og lærerstudenten Aurora har en prat med professor emerita Kari Smith, etterfulgt av en samtale med Monica Sæther, lærer ved Charlottenlund ungdomsskole.

Tegning av drodling. PNG

Estetiske tilnærminger på tvers | Hanne Alterhaug og Audun Mollan Kristoffersen

Hvorfor skal man jobbe tverrfaglig og med estetiske tilnærminger, og hvordan kan estetiske tilnærminger bidra i teoretiske fag?

Even og lærerstudenten Aurora har en prat med ph.d.-stipendiat i pedagogikk Hanne Alterhaug og Audun Mollan Kristoffersen, lærer ved Huseby barneskole – AC Møller tegnspråksenter.

podcast ta kontakt

Har du spørsmål?

Spørsmål om podcast`en kan sendes til laerersnakk@ilu.ntnu.no.