Bakgrunn og aktiviteter

Fagfelt:

 • Seksuelle overgrep, voldtekt, klinisk rettsmedisin, underlivsskader, rusmiddelassistert voldtekt
 • Seksuelt overførte infeksjoner
 • Langvarige underlivssmerter

Nåværende ansettelser:

 • Førsteamanuensis i 50 % stilling ved MH-fakultetet (Institutt for klinisk og molekylær medisin) 
 • Undervisningsenhetsleder for faget gynekologi for medisinerstudenter
 • I eksamenskommisjonen for IID
 • Overlege Gynekologisk avdeling, Kvinneklinikken, St. Olavs hospital 
 • Overlege Smertepoliklinikken, St. Olavs hospital 

Pågående forskningsprosjekter: 

 • Sårbarhetsvoldtekter, psykiater Bjarte Vik sitt ph.d. prosjekt
 • Vulvadyn-studien, lege Per Kristen Teigen sitt ph.d. prosjekt om kroniske vulvasmerter, en randomisert studie på tverrfaglig behandling av vulvasmerter,
 • Veileder masterstudenter regelmessig i div. prosjekter innen temaer som prevensjon, seksuelle overgrep og langvarig underlivssmerter

Pedagogiske prosjekter:

 • Laget en instruksjonsvideo i gynekologisk undersøkelsesteknikk og i sporsikring etter voldtekt, sammen med NTNU multimediaavdelingen, disse skal brukes i en nordisk gynekologisk e-lærebok 

Utdanning:

 • Can med 1994 fra NTNU
 • 2014: ph.d. avhandling i prosjektet «Tilheling og rettferdighet – helsehjelp og rettspleie ved voldtekt»: Personalet ved voldtektsmottak skal yte akutt helsehjelp i tillegg til å assistere politiet i rettsmedisinsk prøvetaking og skadedokumentasjon. Formålet med studien var å øke kunnskapen om seksuelle overgrep blant kvinner, for å bedre helsevesenets og rettsvesenets innsats på området. Datagrunnlag for studien var journalmateriale fra Sør-Trøndelag politidistrikt 1997-2010,  samt fra Overgrepsenheten ved St. Olavs Hospital for samme periode. Tre studier er publisert som tidsskriftartikler. Prosjektet var finansiert av Extrastiftelsen via søkerorganisasjonen Norske Kvinners Sanitetsforening, Helse Sør-Øst via Rettspsykiatrimiljøet i Trondheim, samt Samarbeidssorganet Helse Midt-Norge-NTNU. Hovedveileder var professor Berit Schei.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling